Industrie-Compass 1944/45: Slowakei - Page 48

Book title
Industrie-Compass 1944/45: Slowakei
Book description
Informationen zu rd. 3.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen in der Slowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
48
Original pagination
40 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000743-3/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000743-48
Content
40 Teres—Ušiak. Teves Alfred K. G., Frankfurt, KartoneiiiSage nach Seite 82 I und 140 1. Te-Ta obchodný dom, Bratislava 228. „Tevyra“ Textil-A.-G., Bratislava 213. Texaco Ges. m. b. H., Brati-lava 210. „Texos“ Pivovárči-Polák, Trenčín 215. „Textília“ spol. s. r. o., Bratislava 231. „Textília“, Liibek, ä Gallo, Brezno n. Hr. 213. Textilindustrie v. Seite 203 bis 210. Textilwarenhändler v. Seite 210 bis 216. Than Ladislav, Krompachy 225. Thonet Július, Velké Uheroe 52. Thonet-Mundus, Bratislava 179. Thun Gabr. & Cons., Košeca 129, 75. Tibenský Ferdinand, Bratislava 226. Tiberghien synovia, Trenčín 204, líartoraeiniage nach Selte 202 I. Tichý Iinrich, Bratislava 86. Tichý Juraj, Bratislava 77. Timkanič L., Arch., Žilina 62. „Tisa“ Holzindustrie A.-G., Žilina 168, Čadca 169, Orlov 172. Tischler Josef, Nižný Medzev 88. Tischler et Fabian, Spišská Nová Ves 51. Tisovec, Städt. Elektrizitätswerk 249. Titl Ant., Arch., Bratislava 57. Tittel Pavol, Hlohovec 162. Tkáč Vojtech, Žilina 135. Tlapa & Anděl, Trenčín 72. Tlapa Jozef Dr., Nitra 50, Mol-noš 50. Tlusťák Vojtech, Považská Bystrica 143. Tobias Adolf, Bratislava 161. Točoň Ján, Kysucké Nové Mesto 248. Tokarik Jozef, Žilina 222. Tomaník Matúš, Zvolen 183. Tomasch Henrik, Nižný Medzev 181. Tomaschek Johann, Nitra 59. Tomášek František, Bratislava 218. Tomášek Jaroslav, Zvolen 167. Tomašovská H. „He-To“, Bratislava 218. Tomaštík Peter, Zvolen 66. Tomčányi Stefan, Sered 165. Tomíška František, Bratislava 221. Tomka Rudolf, Nitra 190. Tomka Štefan, Nitra 98. Tomko Ján, Giraltovce 169. Töpfer Aurel. Spišské Podhradie 228. Tork Hugo, Bratislava 155. Töszögy Iván, Ing., Prešov 60, fintíce 63, Hermanovce '63, Žegňa 66, Tóthová Margita, Bratislava 207, 218. Továren na výrobu žkridiel Ú6. spol., Tomážovee 51. Továrna na cellulosu úč. spol., Turčiansky Sv. Martin 194. „Transcommerciale“ Handelsges. für Warenverkehr, Ges. m. b. H., Bratislava 231, 234. Trampisch Viktor, Bratislava 188. Transdanubia Ges. m. b. H., Bratislava 231, Kartenetxi-lage nach Seite 228 I. Travertinbrüche, Ges. m. b. H., Lipt. Teplá 64. Trávníček O., Žilina 197, 202. Trebulová Zina, Brezno n. Hr. 97. Trefil Gustáv ml., Nové Mesto n. Váh. 116. Trejbal K. und Sohn, Nitra 98, 101. Trenč, Teplice, kúpele 121. Trenčín, Elektrizitätswerke 249. Treskoň František K., Veľká Bytča 236. Trikota, Dr. Slugeň a Schultz, Banská Štiavnica 204, 217. Trnava, Städtisches Gaswerk, Trnava 136. Trnavský Fr., Žilina 187. Trnčík M., Malacky 64. Trnkócy Ján, Dolný Kubín 99, 201. Trnku Jozefa synovia, Púchov n Váh. 209. Trnovec Juraj & Co., Banské Bystrica 63, Lopej 64. Trnovský Ivan, Turčiansky Svätý Martin 189. Trnovský Ján, Nové Mesto n. V. 199. Trnovský & Co., Bratislava 114. Trompler & Co., Veľká pri Poprade 131. Trúba Martin, Holič 58. Trúba Michal, Michalovce 164. Tubel L. a spol., Bratislava 97. Tuček Ján. Senica 104. Tulisová Zuzanna, Trnava 220. „Tungsram“ A.-G., Bratislava 155. Turanský F., Bratislava 86. Turčan Ľudovít, Zvolen 167. Turčáni a Gulík, Prešov 122. Turčianský pivovar úč. spol., Turčiansky Sv. Martin 109. Tušš J., Bratislava 234. Tuwi A. G., Žilina 119, 124, 122, 132, 140, 150. Tužinský Michal, Bratislava 231. Tvarožek Juro Árch., Bratislava 57. Tvarožek Bratia, Brezová p. B. 114. Tvorba Bau A,-G., Bratislava 57. „Tyrnavia“ Štefan Zemko, Trnava 107. Tyrnauer Fruchtverwertungs-ges., Bratislava 123, Trnava 123, 146. I Tyráel Dušan, Nitra 199, Udrary H., Dental-Depot, Bratislava 97. Uher Stanislav Ing., Brezno 58. UhlárJ., Arch. a Št. Martonik, Ružomberok 60. Uhliariková I., Trnava 220. „Uhlospol“ Kohlengroßhandel, Trnava 77. Chrin Anton, Kežmarok 136, 100. Uje Emil, Banská Štiavnica 159, _ 168. Újházy Koloman, Prešov 81. Ulehla, Dufek a Žemberg, Holič 53. Ulm František, Malacky 67. Ulreich Ernst Mr.Ph., Bratislava 134. Umlauf Rudolf jun., Bratislava 134, 128. Umlauf Rudolf, Bratislava 86. Unger Gebr. A. G., Chemnitz, 80 IV. Unger Julia, Bratislava 205. Ungthaler Holzindustrie A.-G., Humenné 170. Ungvári L., Bratislava 72. „Unia“ Buchdruckerei und Verlags A.-G., Bratislava 198. „Unie“, Aubrecht, Doležal, Novák, Batislava 159. Union-Bank, Bratislava 241, Kartonelnlagc nach Selte 2381. Banská Bystrica 239, Handlové 241, Nemecké Pravno 243, Prešov 244, Žilina 246. „Union“ Holzhandels Ges., Bornemisza & Co., Sabinov 165, 174. „Union“ Kohlenhandelsges. m. b. H., Bratislava 77. „Union“ Kunstmühle A. G., Bratislava 141. Union, Mihalík a spol. Králová 115, 123. „Unitas“ Rum- u. Likörfabrik A.-G., Prešov 117. „Universale“ Baumaterialien-Handelsges. m. b. H., Bratislava 66. Universale, Handel mit Baumaterialien Ges. m. b. H. & Co., Margecaner Kalkwerk, Margecany 50. „Universum“ účastinárska tlačiareň, Bratislava 198. U. P. Handels-A.-G., Bratislava 179. Urban Kohlenhandels A.-G., Bratislava 77. Urbánek a spol., Trnava 200. Urbánek Václav, Trenčín 208. Ürge Ľudovít, Bratislava 106. Ústav slepcov, Báhoň 225. Ústredná pálenica družstvo, Pezinok 112. — predajňa uhlia pre Slovensko úč. spol., Bratislava 77. Ústredné sdruženie slov. priemyslu, Bratislava 261. Ústredný sväz špeditérov, Bratislava 233 2 63. Ušiak a spol., Te-Ta, Bratislava 828,
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!