Industrie-Compass 1943: Böhmen und Mähren, Slowakei - Page 1568

Book title
Industrie-Compass 1943: Böhmen und Mähren, Slowakei
Book description
Informationen zu rd. 25.000 Industrie-, Handels- und Export-Unternehmen in Böhmen und Mähren nach 19 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
1568
Original pagination
40 (Arabian)
Advertising page
yes
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000739-5/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000739-1568
Content
40 Zimmermann— Župka. Zimmermann P: . dz, Bratislava 197. Zimmermann Z. V., „Beti“, Michalovce 192, 194. Zimová Anita, Bratislava 182. Zinnreich Augustin,Bratislava83. Zipser Creditbank A.-G., Levoča 214. Zirinová A., Bratislava 141. Zlatnoer Glasfabriken A. G., Zlatno 67. Zsákovits K., Bratislava 192. Zuber Oskar Dipl. Ing., Kežmarok 57. Zuckerfabrik Trebiäov A.-G , Trebišov 195. Zuckerfabriken s. Seite 195. Zug Jakub, Žilina 66. Zuzík Stefan, Žilina 81. Zuzula Pavol, Snina 65. ZvolenerZiegeleiA.G.,Zvolen 52. Zvolenská Margita a spol.( Medzilaborce 147, 119. Zwach Geza „Helios“, Trenčín _ 142. Žabka Alexander, Banská-Bystri-ca 183. Žabka Ján, Banská Bystrica . 137. Žabka O. a spol., Banská Bystrica v 174. Žabokrecký František, Nitra 147. Žák Ján, Trnava 110. Žák Samuel, Modra 108. Žáková Likörfabrik, Bratislava, 106. Žaludek J. & Co., Trenčín 193. Žaludek Bobért, Bratislava 192. Ždímal Viliam Ing., Bratislava - 57. Železiarska obchodná spol. s r. o., Bratislava 93. Železník Vojtech, Humenné 146. Želka A.-G., Bratislava 199. Žember Emil, Topoľčany 142. Žifčák Gejza, Hlohovec 118. Žilinaer Cellulosefabrik A.-G., v Žilina 172. Žilinčan E., Nové Mesto u. . V. 174, 176, 178. Žiška František, Spišská Nová Ves 149. Živnostenská banka, Bratislava „ 213. Živnostenský a občiansky úverný ústav, Štubnianské Teplice 217. — úvernv ústav, Nové Mesto n. V. 2Í5. — — — Piešťany 215. Žižka František , Spišská Nová „ Ves 51. Žudel Juraj, Hranovnica 146. Žutfa Andreas & Söhne, Palúdzka 166. Žuffa Jan, Bužomberok 133. Žutfa Thomas, Lokca 166. Žuffová R., Bratislava 182. Župka Jozef, Bratislava 206. Arch. Ján Barytus staviteľ rwi v r 1 rencm Legionárska ulica 92, Tel. 2192 (192) Projektuje a prevádza všetky stavby spadajúce do odboru staviteľstva — Stály prísažný súdny znalec Vlastná elektrická píla a veľkoobchod drevom Telefon 2234 (234) íois 43
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!