Handels-Compass 1943: Böhmen und Mähren. - Page 13

Book title
Handels-Compass 1943: Böhmen und Mähren.
Book description
Informationen zu rd. 9.000 Groß- und Außenhandelsfirmen in Böhmen und Mähren nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
13
Original pagination
15 (Arabian)
Advertising page
yes
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000717-1/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000717-13
Content
15 Brancheneinteilung des Odbory F innen Verzeichnisses. v seznamu firem. Fachgruppen: Odborné skupiny: 1. Nahrungs- und Genußmittel . 17 1. Potraviny a poživatiny . . . 17 2. Tabak 83 2. Tabák 83 3. Landesprodukte und Düngemittel 89 3. Zemské plodiny a hnojiva . . 89 4. Vieh- und Fleischhandel . . . 113 4. Velkoobchod doby tkem a masem 113 5. Kohle und Baustoffe .... 141 5. Uhlí a stavební hmoty .... 141 6. Eisen, Stahl und Metalle . . . 157 6. Železo, ocel a kovy 157 7. Maschinen und industrieller 7. Stroje a technické potřeby . . 179 Bedarf 179 8. Glas, Keramik und sonstige Waren 197 8. Sklo, keramika a různé zboží . 197 9. Holz 213 9. Dříví 213 10. Mineralöle 235 10. Minerální oleje 235 11. Chemie 239 11. Lučebniny 239 12. Papier und Papierwaren ... 257 12. Papír a papírnické zboží . . . Elektro, radio, výrobky z drahých kovů, hodiny a jemná me- 257 13. Elektro-, Rundfunk, Edelmetallwaren, Uhren und Feinmecha- 13. nik . 267 chanika 267 14. Textilien und Bekleidung . . 279 14. Textilní zboží a oděvnictví . . 279 15. Häute, Leder und textile Roh- 15. Kůže, usně a textilní suroviny 313 stoffe 313 16. Alt- und Abfallstoffe .... 323 16. Odpadkové suroviny .... 323 Nachträge und Berichtigungen . . 332 Dodatky a opravy 332 0. MAC HALI C KÝ SPECIAL-ELEKTRO-MATERIAL-BUREAU B R Ü N N, Radetzkygasse 5 FERNRUF 1 2 A-9 3 TELEFON BRNO, Radeckého ulice 5 HALBFABRIKATE. BESTANDTEILE, ZUBEHÖR-LABORATORIUMSBEDARF ELEKTROAKUSTIK: 1. Verstärke baumaterial, Spezialkabel und Zubehör 2. Tonaufnahme: Mikrophone, Misch- und Kontrolleinrichtungen Tonfilm: Glimm oscillographenröhren Schallplatte: Aufnahme-Geräte, Platten, Nadeln 3. Tonwiedergabe: Lautsprecher für alle Verwendungszwecke Tonfilm: Photozellen für alle Kinoapparaturen Grammophon: Schalldosen, Garnit., Chassis SP EZ. ELEKTRO-ERZEUGUNG : Material für Batterien, Glühlampen und Neon, Elektromotoren, Heizkörper, Medizinische und Meßgeräte, Autobedarf usw. LABORATORIUM : Prüf-, Meß- und Wissenschaft!. Geräte aller Art Durch Zusammenfassen d Einkaufs d. Verarbeiter und Verkaufs der Mat. Erzeuger erleichtern wir beiden d. Arbeit, liefern beste und billigste Ware POLOTOVARY, SOUČÁSTKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ. LABORATORNÍ POTŘEBY ELEKTRO AKUSTIKA: 1. Materiál pro zesilovače, speciální káble a příslušenství 2. Záznam zvuku: Mikrofony, míchací a kontrolní zařízení Zvukoví film: Doutnavé oscilační lampy Gram. záznam: Nahrávací zařízení, desky, jehly 3. Reprodukce zvuku: Reproduktory pro všechny účely Zvukový film: Fotocely pro všechny kinostroje Gramofon: Zvukovky, garnitury, chassis SPEC. ELEKTRO-V ÝROBA Materiál pro baterie, žárovky a neon, elektromotory, topná tělesa, lékařská a měřící zařízení. potřeby pro auto atd. LABORATOŘ: Zkoušecí, měřicí a věd. přístroje všech druhů Soustředěním nákupu zpracujících a prodeje výrobních továren ulehčíme oběma skupinám práci a dodáváme nejlepši zboží za nejvýhodnějších podmínek
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!