Handels-Compass 1943: Böhmen und Mähren. - Page 11

Book title
Handels-Compass 1943: Böhmen und Mähren.
Book description
Informationen zu rd. 9.000 Groß- und Außenhandelsfirmen in Böhmen und Mähren nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
11
Original pagination
13 (Arabian)
Advertising page
yes
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000717-1/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000717-11
Content
13 Allgemeine Inhalts-) Übersicht. Firmenverzeichnis (weißesPapier) nach 16 Fachgruppen sowie nach Orten (Prag an der Spitze) geordnet. Enthält ungefähr 9.000 Groß- und Außenhandelsfirmen, Firmenwortlaut, Niederlagen, Gründungs jahr, Drahtanschrift, Fernsprecher, Postsparkassenkonto, Bankverbindungen ... 17 Inhaltsverzeichnis (weißes papier vorne). Alphabetisches Gesamtregister aller Firmen (ohne Unterschied der Branche oder des Ortes). Enthält die Namen von ca 9.000 Firmen mit Angabe der Seitenanzahl im Werke, so daß jede Firma sofort nachgeschlagen werden kann...................11 Behörden und wirtschaftliche Organisationen...............333 Warenverzeichnis (graues Papier) über 1.000 Artikel, alphabetisch geordnet mit Angabe von Händlerfirmen, die sie führen. (Dieses Verzeichnis ist nicht redaktionell.) ........345 Tschechisch-deutsche Kennworteliste zum Warenverzeichnis (weißes Papier) . 449 Tschechisch-deutsches Ortsverzeichnis (rosa Papier) . . . 459 Obecný přehled obsahu. Seznam firem (bílý papír) uspořádán podle 16 odborných skupin jakož i podle míst (Praha vždy v čele). Obsahuje asi 9.000 firem velkoobchodu a zahraničního obchodu, jejich název, pobočné závody, rok založení, adresu telegramů, číslo telefonu a účtu Poštovní spořitelny, bankovní spojení . 17 Seznam obsahu (bílý pa pír vpředu) abecední seznam všech firem (bez rozdílu oboru neb místa). Obsahuje jména asi 9.000 firem s udáním stránky díla, takže se každá firma snadno a rychle nalezne .......................11 Úřady a hospodářské organisace .............................333 Seznam zboží (šedý papír) více jak 1.000 druhů zboží abecedně seřazených, s udáním obchodních firem, které je vedou. Tento seznam není redakční......................345 Česko-německý slovníček k Seznamu ZbOZI (bílý papír) . 449 Česko-německý seznam míst ('růžový papír)...............459 Wir haben Vertrauen der weitesten Geseilschaftsschichten „Čechoslavia“ Máme důvěru nejširších vrstev Lidová pojišťovna „Čechoslavia“
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!