Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Rumänien. - Page 28

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1943: Rumänien.
Book description
Darstellung der rumänischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
28
Original pagination
20 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000716-3/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000716-28
Content
20 Rumänien. Seite Banca Comertului Craiova.............................................. 151 — — din Ploesti, S. A................................................. 230 — — din Välenii-de-Munte.............................................. 252 — Comertului Meseriilor si Agriculturii Dobrogene, Constanta.........................214 — Comerfului Romän, Fiatra Neamt . . . 229 — Commerciale Italiana............................................... 764 — Cooperativä de Credit Märunt s. a., Teouci............................................................. 243 — Cooperativä de Credit Märunt si Eeonomie S. A., Botolani.................................................... 206 ------------------------------------------------------—, Härläu . . . 221 --------------- — — — — —, Iasi .... 222 —-------------------------— —, Piatra Neamt 229 — — ----------------------, Tärgu-Frumos 242 ' ~j- Cornea i. 1....................................................... 176 — Corvineanä, Hunedoara............................................... 221 — Craiova S. A........................................................ 215 — Creditül Agrar, Constanta .......................................... 215 — Creditül Bänätan, Lugoj . 223 — Creditül Bucurestean................................................ 176 | — „Creditül Bursie’r“................................................. 176 i — „Creditül Comeroial“ S. A. i. 1., Bärlad 204 | — Creditül Dőlje an 215 : — Creditül Gorjan, S. A 242 I — „Creditül llfovean“................................................. 177 1 — Creditül Popular, Ploesti..................................... 230 — Creditül Tárii S.......................................................A.................................................. 172 — Creditül '[Arii S. A., Pitesti ...... 229 — Cri^anä S. A........................................................ 207 — Dämbovita s. a...................................................... 241 — de Agriculturä si Export....................................... 177 — — Comert, Brasov.............................................. 208 — — — din Arad........................................................ 202 --------din Bucure§ti S. A...................................... 177, Kartoneinlage vor Seite 141 Comert §i Industrie S. A., Räcari . 232 — §i Šcont S.........................................A.................................... 178 Credit, Boc§a-Montanä................................................ 206 Credit a Meseria§ilor . ............................................ 178 Credit a Järii de Sus................................................ 206 Credit Agricol, Bucure§ti ........................................... 178 — — Credi' din Praga, sucursala Bucuresti 259 — — Credit Márunt S. A., Arad .... 202 — — Credit Märunt S. A., Bacäu .... 204 Credit Märunt S. A., Foc§ani . . . 219 — — Credit Märunt S. A. C., Galami . . 220 — — Credit Märunt si Eeonomie S. A., Vaslui 253 Credit Ploesti S. A. ................................................ 230 Credit Popular Bucuresti............................................. 180 — — Credit Roman . . . 145 Rückw. Vors. IX Credit, Säcälaz.......................................................234 Credit §i Eeonomie s. a., R.-Särat . 231 Depozite §i Scont S. A. R............................................ 180 Depuneri §i Credit, Ploe§ti.......................................... 230 — — Eeonomie §i Cassa de Pästrare din Judetul Alba...................................... 200 — — Economii §i Credit S. p. A., Rupea . 234 Efecte i;i Actiuni Casa de Credit Popular ............................................ 180 — — Incaso §i Corner^ S. A.......................................... . 180 Industrie §i Scont................................................... 180 Nord S. A............................................................ 213 — — Pästrare „Ajutor“ s. p. a., Aiud . . 200 Pästrare si de Credit S. A., Medias 223 Scbimb §i de Yalori S. A............................................. 181 Scont, Timisoara..................................................... 245 --------a Romäniei S. A............ 167 Kartoneinlagc nach Seite 140 --------din Craiova................................................... 215 — Dichiu S. A. R...................................................... 181 — Drägäsani........................................................... 217 — Dunärea Romäneasca.................................................. 181 Tulcea S. A.......................................................... 250 — Dunäreana S. A., Bräila............................................. 207 — Economicä s. a., Bračov 208 j — Eftimiu G- M. , . 181 Seite Banca Elvetianä si Rornänä......................... 181 — Financiarä S. A............................. 182 — Fortuna S. A................................ 182 — Furnica s. a., Fägära?...................... 217 — Fuzionatä pentru Ajutoarea §i Pästrare s. a., Turda.............................. 251 — Gäeijti S. A................................ 219 — Generalä a Gorjului s. a.................... 242 — Generalä de Credit din Tärnaveni . . 242 — Generalä de Credit S. A., Bra$ov . . . 208 de economii din Sibiu si Brasov 237, 14411 ■—- — Romänä.................................. 182 — Germanä Banateanä S. p. A. . . . . . 246 -— Gloria S. A., Lipova....................... 223 — Goldschmidt, Arad siehe Banca de Comert din Arad........................................ 202 — Gránarilor S. A. R.......................... 182 — Gránitéi S. A., Caransebes.................. 213 — Horezului S. A.............................. 221 — Ilfov........................................... 155 — Ilia Mure^anä s. a.......................... 222 — Iliescu S. A., Turda........................ 251 -— Industrialä S. A., Sighi^oara.............. 240 — Industrialä §i Comercialä din Piatra-Neamt s. a................................... 229 — Industriei §i Comertului.................... 183 — Intreprinderilor Aurifere §i Miniere siehe Institutul de Credit National Minier. 182, 30411 — Ipotecarä Ruralä Soc. Civilä de Credit Funciar Rural . . . ........................ 183 — Marmorosch, Blank & Co. S. A. . . . 184 — Mateescu Fratii, Calara§i................... 211 — Mehedin^ului s. a........................... 252 — Mizilului s. a...........................• . . 224 — Moldovei de Jos din Bärlad, S.A. . . 205 — Motrului s. a., Strehaia.................... 241 — Muntenia S. A. R. Buzäu..................... 211 — Muscelului S. A............................. 212 — Na^ionalä a Romäniei.........................129 — „Negoiul“ S. p. A., Porumbacul de Sus 231 — Negotului S. A. R............................... 184 — Negustoreascä, Botolani..................... 207 — Noasträ S. A. R., Galati.................... 220 — Oasia s. a., Sibiu ... •.................... 235 — „Oituzul“ S. A. Bacäu....................... 171 — Olteana, Vistea de jos...................... 253 — Olteniei S. A. Craiova...................... 216 — Oravitanä s. a.............................. 227 -— Pandora S. A............................... 185 -— pentru Industrializarea §i Valorificarea Produselor Agricole siehe Creditül National Agricol......................................... 191 — Piefei S. A., Bucure^ti..................... 185 — „Plugärul“ S. A., Gäe§ti.................... 219 — „Plugärul“ S. A. R., Oltenita............... 226 — Podgoriei Drägäsani S. A.................... 217 — Poiana s. a..................................... 231 — Pomicultorilor S. A., Malu cu Florile . 223 — Poporalä Be§enova-Nouä.......................205 — Poporalä, Caransebe?.....................• . 213 — Poporalä, Ciacova........................... 214 — Poporalä Romänä S. p. A., §ag .... 234 — Poparalä S. p. A., Nädlac................... 225 —■ Poporul s. a., Säliste ........................ 234 — Poporului din Bucuresti s. a................ 185 — Poporului S. A., Bäile§ti................... 204 — Poporului S. A., Sighisoara................. 240 — Popp N. T. s-sori ...............................216 — Popularä „Incurajarea Micii Industrii“ S. A. . 185 — — „Izvorul Tämäduirii“ S. A.......................185 — Populara, Pitesti siehe Banca Creditül Tárii S. A.......................................229 — Prahova S. A., Ploesti siehe Imobiliara Prahova S. A...................................... 755 — Prevederea s. a., Tecuci.................... 243 — „Progresul“ S, A,, Mizil , 224
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!