Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Ungarn. - Page 39

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
39
Original pagination
29 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000715-5/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000715-39
Content
Inhaltsverzeichnis. 29 Oldal Compagnie de Navigation Sud-Atlanticjue Magyarországi fiókja...................1095 — Générale Tranisatlantique, Magyar-országi fiókja.........................1090 Concern maigkereskedelmi r. t.......994 ,,Concordia Auriferžt“ R. T..............571 Concordia Gőzmalom R. T..................747 Confidentia Bizalmi R. T . 300 Conserva Német- Magvar Termény forgalmi R, T................."..................700 Continental szalagszövőgyár r. t. ... 926 „Cordatic“ g'ummialjronos................090 Cordatic Magyar Gummiabroncs R. T. . 099 Corvin áruház r. t. . 995 —• mozgóképszínház r. ť..................827 — vasöntő és gépgyár r. t................042 ,,Corvina“ Nyomdafestékipar R. T. . . 099 Corvinia Általános Biztositó R. T. f. a. . 1020 „Corvinus“ kolozsvári vasöntöde és gépgyár r. t....................................640 Creditanötalt-Bankverein Magyarországi Fióktelepe ..............................440 Cross Charles E. Lewis Utódai R. T. . 602 Csabai Gőztéglagyár társaság Suk, Wagner és társai r. t................496 Csákányháza-Ragyolci Kőszénbánya r. t. 559 Csáktornyái Gőzmalom és villamossági r. t. . . 776 —• Muraközi Takarékpénztár r. t. . . . 327 — nyilvános közraktárak r. t......1083 Csáky László Gróf Iparművek r. t. . . 530 „Családi“ kenyérgyár r. t................780 Osanád- és Aradmegyei Takarékpénztár R, T.................................321 Csavar- és kováosárugyár Brevillier & Társa és Urbán A. & Fiai r. t. budapesti fiókja.......................045 Csavarokat árusító r. t.................599 Csehszlovák államadósság felosztása . . 115 Csekkforgalom, lásd Postatakarékpénztár 172, 174 Csenger és vidéke takarékpénztár r. t. 328 Osengeri Népbank R. T.................328 Csepeli fésüsfonalgyár r. t.................927 — Takarékpénztár R. T.................328 (Cséplőgépek Magyarországon .... 574 Cseppfolyósgázok külkereskedelmi adatai 676 „Cservenka“ Cukorgyár R...................T................981 Cserzőanyag külkereskedelmi adatai 677, 856 Csizi Jód-BroninForrás-fiirdö-r. t. . . . 470 Csongrádi keresztény gőzmalom r. t. . 776 Csőn grád megyei takarékpénztár r. t. . 347 Csongrádvármegyei Villamossági R. T. 817 Csonka János Gépgyára R...................T................603 Csont- és faipari üzemek.................833 Csorna Gőzmalom Franki Sándor R. T. 776 Csurgói takarékpénztár r. t..............329 Cukoradó.................................84 Cukorárugyárak ...................... 986—988 Cukor- és cukorkaipar................ 973—988 — kiil kereskedelme ........................973 Cukoripar Biztosító Egyesület Prágában 1047 Cukorrépa forgalmi adó....................... 84 — terméseredmények.......................742 Gukorszőrp külkereskedelem...............973 Cunard White Star Ltd. magyarországi irodája .............................. 1095 Ciiistodis Alfonz r. t...................480 Cyán Gázipari és-Kereskedelmi r. t. . 699 Cyklop épitő r. t............................483 — garage r. t............................603 Czeglédi takarékpénztár egyesület . . 327 — városi takarékpénztár..................327 Seite „Caoliu" Rumänische A.-G........................524 „Carbon“ Kohlenhandels- u. Industrie A.-G. . 558 Cardo Holzindustrie etc. A.-G...................847 „Carmen“ Schuhfabriks A. G., Nagyvárad . 863 Caro & Jellinek etc. A.-G......................1085 Carpathia Industrie u. Handels A.-G. . . . 925 Cegléd, s. a. Czegléd Cegléder Commercial Bank........................326 — Creditbank A.-G............................326 Cementtábriken Union A.-G., Beocsiner . . 475 Central, siehe auch Zentral. — -Credit-Genossenschaft, Landes . . . 266 — Gas- und Elektricitäts Act.-Ges. . . 698 — -Hypothekenbank ung. Spare, als A.-G. 298 — -Wechselstuben-A.-Q........................300 Centrum Handels- u. Industrie A.-G..............559 — Lagerhäuser A.-G..........................1080 Chamotte Außenhandel............................507 Chamotteziegeln, Außenhandel....................507 Chaudoir & Co., Kupferwalzwerke.................602 „Chemicolor“ Chemische und Metallurgische A.-G................................699 Chemische Fabrik Gedeon Richter A.-G. . . 712 Fabriks A.-G., Dr. Keleti und Murányi .... 684 — Fabrik des Graf Lajos Batthyány A.-G. 695 — Hilfsstoffe, Außenhandel.................676 Industrie.......................... 675—726 Chemischen Industriellen Landesvereiu . . 678 Chemische u. Lebensmittelindustrie A.-G., Nagyvárad....................................672 Chilesalpeter-Einfuhr...........................676 „Chinoin“ Fabrik ehem. pharm. Produkte A..G. 678 Christuskönig Parochie, Anleihe der .... 149 Chromo Ung. Allgern. Papierindustrie A.-G. 884 Clearingämter..............................92—93 Clearinggesetz.............................92—93 Clearingverträge................................111 Clotilde, I. ung. Act.-Ges. für ehem. Ind., s. Vereinigte Clotilde I. Ung. Ges f. ehem. Werke A.-G...................................689 „Clotilde“ A.-G. für chemische Industrie . . 725 Cognac-Ausfuhr..................................649 Colonus llandels-A.-G...........................994 „Columbia“ Textilindustrie A.-G.................926 Commercia A.-G.................................1015 Commercialbank Pester Ungar. Budapest . 204, 2 Commercial Union Assurance Company Ltd. Ungarländische Filialdirektion..............1045 Commerzbank A.-G., Berlin..................1114. 10 Compagnie de Navigation Sud-Atlautique . 1095 Compagnie Générale Transatlantique .... 1096 Compagnie Internationale des Wagons- Lits etc..................................1095 Concern, Saathandels-A.-G.......................994 „Concordia Aurifera“ S. A., Bukarest . . . 571 .Concordia“ DampfmOhl-Act.-Ges..................747 Confidentia Treuhand A.-G.......................300 Conserva Deutsch-Ungarische Fruchtver- kehrs-A.-G...................................760 Continental Bandweberei A.-G....................926 Conto-Corrent-Escompte-Bank-A.-G................300 Cordatic Gummireifen............................690 — Ungarische Gummireifen A.-G. . . 699 Corvin Eisentrießerei u. s. w. A.-G.............642 — Kaufhaus A.-G....................995 — Kinotheater A.-G...........................827 „Corvina“ Druckfarbeuindustrie A.-G. . . . 699 Corvinia Allgemeine Versicherungs-A.-G. i. L.1020 „Corviuus“ Klausenburger Eisengießerei- u. Mascliinenfanr. A. G.........................640 Creditanstalt-Bankvereiu, Filiale Budapest . 440 — der Landwirte A.-G..........360 — und Sparcassa A.-G. für die Theissgegend......................419 Creditbank A.-G. Marcali................376 — Ung. Allg.. Budapest .... 223 u. Vord. Vors. Ul
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!