Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Ungarn. - Page 35

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
35
Original pagination
25 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000715-5/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000715-35
Content
f u 11 a 1 tsT o rz o! < -1111 i s. Oldal Barsmegyei népbank r. t........................373 B. A. R. T....................................1079 „Barzol“, lásd Vaskerosk ed el rn't é* áruforgalmi r.................................t.............................641 Baseli Tttzkárbiztositó Társaság Magyar- országi Fiókigazgatósága..................1044 Bátaszék-Sárközi takarék- és hitelbank r. t...................................... 321 Batcs-Papuráru Ipari R. T. . .... 883 Batthyány Lajos gróf Vegyészeti Gvára R. T................................‘. . 695 Bauer B. Gyula K. T., lásd Lucuilus stb. 1003 Bauermalom r. t., Hódmezővásárhelyi . 778 Raiuemebl és fia, sörfőzde és malátagyár r. t.......................................670 „Baumit“ épitö- és bérrészvénytársaság 482 Bauxit-Ipar R...................................T...............................558 — kivitel . . . /.......................528 —- termelés....................................528 — Trust R. T...................................569 Beck Miksa és József R. T......................923 Bécsi Tükör üveg Biztosító Társaság, Első .....................................1049 Befektetések a költségvetésben .... 82 Behozatali adatok: 505, 506, 507, 525, 526, 527 575, 578, 649, 676, 677, 727, S34, 855, 856, 906, 907, 908 Beiersdorf Vegyészeti Gyár R. T. . . . 696 Békéscsabai fürdő r. t. f. a...................469 — Leszámítoló és Pénzváltóbank R. T. . 322 — sertéshizlaló és húsipari r. t...............775 Békéscsabai takarékpénztár egyesület . 323 Békóscsanádi Villamossági R. T................82.1 Békési népbank.................................321 Békésmegyei kereskedelmi bank r. t. . 323 — Takarékpénztári Egyesület R. T. . . 322 — Villamossági R. T............................818 Békés-Szentandrási takarékpénztár r. t. f. a.......................................324 Bélésáru és textilkereskedelmi r. t. . . 930 Belgafrank kölcsön (háboruelőtti adósság) 129 — kötvények 6% ...............................126 — paritás......................................120 Belföldi pengő-zárszámla.......................104 Bellevue szálloda r. t.........................463 Belügyminisztérium..................81, 82, 85 Belvárosi Takarékpénztár R. T. . . 191, 16 — váltóüzlet r. t..............................304 Benő* testvérek vegyészeti gyár r. t. . 696 —- Vinoe, Vegyieikkek Gyára R. T. . . 696 Benkő Bank R. T................................296 — Textilipari R. T.............................965 Benzin- és petróleum-árak......................727 Benzinfogyasztás...............................727 Beocsirii Cementgyári Unió R. T. . . . 475 Bereg-Máramarosi Kereskedelmi Bank R. T.......................................385 Beregmegyei Központi Bank R. T. . . . 324 Beregszászi Termény- és áruraktár R. T. 1083 — tető cserép és téglagyár r. t................496 Bérftttést Vállaló és Fütőanyagkeres- k edel mi R. T........................... 836 ,.Berlini Victoria“ általános biztositó r. t. 1044 Berndorfl fémárugyár Krupp Arthur r. t. 645 Bernfeld Sámuel r. t., lásd Debreceni Textilkereskedelmi R. T....................959 Beruházási kölcsön.............................134 Nemzeti . 137 Bertex textiláru r. t..........................923 Beszkárt 1064, 1104 Besztercei kályha és kerámiai árugyár r. t.....................................519 Seite Bántaler Kohlenbergbau A.-G......................558 Bantllii’sclie chemische Fabriken A.-G. . . 722 Baranyaer Elektrizität* A.-G.....................821 Baranyer Landwirte A.-G..........................640 Barc8-Pakracer Eisenbahn A.-G.................1070 Barcs und Draugegend Sparkasse A.-G . . 320 Barschatz der Notenbank...................161—162 Barser Konritats-Volksbank A.-G..................373 „Bárt” ........................................1079 „Barzel” Eisenhaudels u. Warenverkehrs A.-G. . .............................. . 611 Basler Feuerversicherungsgesellscbaft . . . 1044 Bátagzék-Sárközer Spar- u. Kreditbank A.-G. 321 Bates Papierwareu-Industrie A.-G.................883 Batthyány Lajos Graf, Chein. Fabrik A.-G. 695 ......................................... 475 — 504 Bauernebl & Sohn, Brauerei und Malzfabrik* A.-G...........................................670 Bauermiihle A.-G., Hódmezővásárhely . . . 778 Bau-Industrie............................. 475—504 Bauindustrie A.-G., Budapest.....................481 — — Eger............................497 Bauindustriellen, Landesverband, der Ungarischen .......................................471 Baukosten in Budapest............................473 Baumaterialien und Bauindustrie, Realitätenverkehr .................................. 475—501 „Baumit“, Bau- und Miet A.-G.....................482 Baumwolle, Außenhandel...........................907 Baumwolle Ausfuhr................................906 Baumwolle Einfuhr................................906 Baumwollindustrie A.-G., Ungar...................918 Baumwolltextilwerke A.-G.........................923 Baumwollverbrauch Ungarns...................... 906 Baustoffpreise, Großhandels......................474 Bautätigkeit in Budapest.................. 473—474 — Budapestet’ nach den Baueigentümern . 474 Bau-und Betriebs A.-G. für öffentl. Anlagen . 481 Bau- und Holzindustrie-A.-G......................498 Bauunternehmungs- und Handelsbank A.-G. . 301 Bauxit Ausfuhr...................................528 Bauxit-Industrie A.-G............................558 Bauxit-Produktion................................528 Bauxit Trust A. G., Zürich.......................569 Bayerischer Lloyd, Schiffahrts A.-G. Regensburg .......................................1096 Beamten-Bparkassa A.-G., Ungarische . . . 312 Beck Max & Josef A.-G............................923 Bedeckung der Banknoten..........................159 Beiersdorf Chemische Fabrik A.-G.................696 Bein u. Holzindustrie, Fabriksanlagen der . 833 Békés Csanáder Elektrizität* A.-G................821 Bókés-Szt.-Andráser Sparcassa A.-G. i. L. . 324 Békéscsabaer Bad A.-G. i. L......................469 — Eskompte- u. Wechsler-Bank A.-G............................ .322 Miskolc und Debrecener István Dampfmühle A.-G., Erste . . . 749 — Schweinemästerei u. Fleisch- industrie A. G..................775 — Sparkassa-Verein..................323 Bökóser Comitats-Sparkassaverein A.-G. . . 322 — Komitats-Elektrizitäts A.-G. . . . 818 — Volksban k..................................321 Békéskomitater Commercialbank A.-G. . . 323 Bekleidungsindustrie Kleinhandelspreise . . 909 — Ungarns....................905 Belgaparität.....................................120 Belgische Franken-Abrechnungsschuldverschreibungen ................................129 — * Obligationen, 6%ifTe...................*26 Bellevue Hotel A.-G. 7...........................463 Benes Brüder Chemische Fabrik A.-G. . . . 696 Benes Vince A.-G. Fabrik für Chemische Artikel........................................696
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!