Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Ungarn. - Page 34

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
34
Original pagination
24 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000715-5/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000715-34
Content
24 Ungarn. B Oldal 599 Baohruch A. utóda r. t................... Báosbokodi hengermalom és száritó- tdepek r. t.............................759 Bácskai Malomipari R. T...............758 Bácskai Vasöntöde R. T., ezelőtt Vojvo-dinai öntöde R. T.......................643 Báesmegyei Cukorgyár R. T................985 —• kendergyár r. t................... 969 — Mezőgazdasági R. T.....................979 Baedor i'Uatszergyár :r. t...............724 Badacsonyi bazaltbánya r. t..............510 Bádog-kivitel .......................................527 Baja-Rezdán-Zombor-Apatindšzondi Helyiérdekű Vasút R. T.......................1070 Bajai kereskedelmi- és iparbank . . . 318 — magyar bank r. t.......................318 — Posztó- és Takarógyár R. T. . . . 956 — takarékpénztár.........................317 Bajor Lloyd hajózási r. t., magyarországi képviselősége........................1096 Balassagyarmati Közgazdasági Bank r. t. önk. f. a................................319 — népbank r. t., lásd Egyesült Takarék-pénztár és Népbank R. T..................319 — Takarék- és Hitelintézet R. T. . . . 319 — takarékpénztár.........................319 Balaton Halászati R. T...................783 Balatonföldvár fürdő r. t................463 Balatonfüred és Vidéki Takarékpénztár R. T..................................320 — plébánia jelzálogkölcsöne..............149 Balatoni Gyógyfürdők és Nagyszállók R. T..................................463 — Hajózási R. T.........................1089 Balatonvidéki takarékpénztár, Siófok . 407 —■ villám asm üvek r. t..................804 Bálint Benő és Fiai Magtermelő és Kiviteli R. T............................. 993 Balkányi takarékpénztár R. T.............320 Balm.az-Újvárosi takarékpénztár .... 320 Ramert...................................600 Banoa Ungaro-Italiana 218, 8 Bánd Gyula, kenyér-, keksz- és tápszergyár r. t............................759 Bank der Deutschen Arbeit A.-G. . 1118, 4 Bank és Keresdelmi R. T 318, 6 Bank für Landwirtschaft A. G., Berlin . 20 Bankárok jegyzéke .... 441—454, 1103 Bankhaus Hardy & Co., Berlin ... 7 Bankjegyadó..............................163 Bankjegybélyegzés........................87 — fedezet................................159 Bankmellékállomások .................................156 Bankverein-Creditanstalt Magyarországi Fióktelepe...................................... 440 Bantlin-féle vegyi gyárak r. t...........722 . . . 558 Bánvölgyi Szénbánya R. T. Bánya- és Kohóvállalatok Egyesülete, Magyar................................528 Bányagépek és Mechanikai Szállitóberen- dezések Gyára R. T....................600 Bányák és kohók.................. 525—-571 Baranyai gazdák r. t.....................640 — villamossági r. t......................821 Baros-Drávavidéki takarékpénztár r. t. . 320 Pakráci vasút r. ť.....................1070 Barnaszén a külkereskedelemben . . . 525 — termelés...............................525 Seite Auslandverschulduug.........................................106 Außenhandel Ungarns 506. 507, 525, 527, 573, 576, 577 , 649, 675, 676, 677 , 745 , 746, 747 , 7«g, 835, 856, 857, 868, 906, 907, 908, 909, 973, Außeuhandelsamt.............................................142 Außenhandelskommission......................................112 Außenministerium 81, 82, 85 Austria vgte. Emaillierwerke, Lampen u. Me-tallwaronfabr. A.-G., . . s. Baud Ostmark Ausweise der Nationalbank..............161—.162 Autobusse in Ungarn.........................................574 Autogen-Gasaecumulatoren-A.-G., Ung. . . . 716 Automobil-Transport A.-G..................1079 Automobile in Ungarn................... 574, 575 Autotaxi Budapestor Automobil - Verkehrs- A.-G...................................................................990 „Az Est“ Zeitungsverlags-A.-G. i. L. ... 886 Az Újság Zeitung A.-G......................883 B Bachruch A. Nachfolger A.-G................599 Bäckergewerbe............................. 711 Backindustrie A.-G. zur Versorgung der Betriebe der Zentral-Molkerei............767 Bácebokoder Walzmühle u. Trockenanlagen A.-G.....................................759 Báoskaer Eisengießerei A.-G................643 — Mühleniudustrie A.-G.................758 — Zuckerfabriks A.-G...................985 Bäcsmegyeer Hanlfabriks A.-G...............969 — landwirtschaftliche A.-G. . . 979 Bad Borszék A.-G...........................470 Badacsonyer Basaltsteinbr. A.-G...........-510 Badeanstalten-Akt en-Gesellschaften . 457— 472 Bade- und Kurortebesuch.....................457 Baedors Parfümeriefabrik A.-G..............724 Bahnen................................. 1051—1078 Baja—Bezdán—Zombor—Apa tin—Szonder Lokalbahn A.-G..........................1070 Bajaer Handels- und Gewerbebauk............318 — Sparkassa...............................................317 — Tuch- und Deckenfabrik A.-G. . . . 956 — Ungarische Bank A.-G....................................318 Balassagyarmater Sparcassa..................319 — Spar-u.Kreditinstitut A.-G. 319 — Volkswirtschaft!. Bank A.-G. i. L..............................319 Balaton Fischerei A.-G................... . 783 — Földvár Bad A.-G........................................463 — Füred li. Umgeb. Sparkassa A. G. . 320 Balatoner Heilbäder- und Hotels-A.-G. . . . 463 — Regional Elektrizitäts-Werke A.-G. 801 — Schiffuhrts A.-G.................................1089 Bálint Benő u. Söhne, Samenzucht u. Export A.-G......................................993 Balkányer Sparkassa A.-G....................320 Balmaz-Ujvároser Sparcasse..................320 ßamert......................................600 Banca Ungaro-Italiana, Budapest 218, S Bánd Julius, A.-G. für Brot, usw.......... 759 Bank der Deutschen Arbeit A.-G. . . . 1118, -4 Bank der Lehrer A.-G........................369 Bank für Landwirtschaft A.-G., Berlin . . 20 Bank für Landw. Industrie u. Handel A -G. 333 Bank u. Handels A.-G. Baja..................318 d. Pester Umgebung........................379 — — — — Ungarische 233, 6 Bankgeschäft Katona u. Co., A.-G............304 Bankaus Hardy & Co., Berlin...................................7 Bankiers .............................. 441—454 Bankmäßige Notendeckung.....................159 Banknebenstellen der Notenbank..............156 Banknotendeckung .......................................... 159 Bauknotenstempelung ........................................ 87 Banknotensteuer.............................163 Baukrate....................................163 Bankverein Ungarische Filiale der Creditanstalt .......................................440
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!