Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Ungarn. - Page 33

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
33
Original pagination
23 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000715-5/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000715-33
Content
Inhaltsverzeichnis, 23 (Udal Aukeruiüvek Fémikoihászati R. T. . . . 643 Anode Rubber Co...............................690 Anthracén behozatal...........................677 Apart Automobil Pneumatik és Auto- kellék R. T................................695 Apa tini bank és takarékpénztár r. t. . . 316 — Kemdergyár R. T.............................923 — kosáráruipari r. t.........................1012 —- viillamosmii r. t..........................816 Apcvidéki kőbányák r. t.......................520 „Apent-a“ r. t................................462 Apollo Projectoguaph R. T.....................832 Arad-Csanádi Gazdasági Takar é k p é mtá r R, T.......................................375 Áramfogyasztás Budapesten.....................787 Aranka Gőzmalom R. T..........................758 Arany Bika R. T.............................. 471 Arany-dollárkolosőn Budapesti 1927 évi 6%-os......................................147 Arany Pengő...................................101 Aranyforgalom szabályozása,...................110 Aranymegnyitási mérleg.........................98 A ra n y, m ónl e gél é si szabályok...........98 Aranypénz verés ..............................119 Aranyvásarlás lásd Pénzintézeti központ 182 Árpa-tözsdeárak...............................743 Árpát emelési eredmények......................742 Áruértékesítő és felszerelem r. t. . . . 1012 Áru- és érétktőzsde, Budapesti .... 1099 Áruforgalmi kötött pengőszámla .... 104 Árutőzsde, árak...............................743 Arvum Mezőgazdasági és Terménykereskedelmi R. T.............................993 Asbestos vegyi és technikai cikkek gyára r. t.......................................695 Asphalt R. T., Magyar.........................728 Asphaltipari és Útépítő R. T..................481 Assicurazioni Generáli 1047, 1122 Astoria szálloda r. t.........................462 Astra biztosi tó r. t........................1019 — Kábel- és Gnmmiárugyár r. t. . . . 695 Ásványolajfinomitógyárak országos egyesülete . 727 Ásványolaj-fogyasztási adó .... 84, 727 —■ ipar . . .“........................ 727—740 -— termelés................................. 727 Ásványőrlő és festékáru r. t..................707 Ásványvíz előállítása.........................741 Ásványvizek külkereskedelme .... 649 Aszfalt és Kátrány ipar R. T..................729 — ipar................................ 727—740 Aszta,g terményke.reskedelmii r. t. f. a. 758 „Athenaeum“ irodalmi- és nyomdai r. t. 869 — Kassai könyvnyomda ás újságkiadó r. t.......................................902 Atlas gépkereskedelmi r....................t................599 Atlasz papírgyár r. t.........................883 Átrium Filmszínház R. T..................827 Áttekintése, Az állami alkalmazottak . . 84 „Auer“ .......................................688 „Aurora“ Bank Részvénytársaság . . 393 Aurum Bánya r. t..............................567 Autóbuszok Magyarországon .... 574 Autogén Gázaecumulátor R. T., Magyar 716 Automobil Fuvarozó R. T......................1079 Automobilok Magyarországon .... 575 Autotaxi Budapesti Automobil Közlekedési R. T : . . 990 Az „Anker“ Általános Biztositó R. T. . 1047 Az Est lapkiadó r. t. f. a....................886 Azbestáruk behozatala.........................507 Az Ujiság r. t................................883 Azbesztpalagyártás ...........................505 Seite Anlehen der Stadt Budapest................115—140 — des Staates............................123—138 — sonstige öffentliche ......................149 Anleihe 4% ige der Stadt Budapest 1930 . 147 n 5V2"/(|ige „ „ „ 1935 . 147 n 5V2"/„i ge ., ,. ., 1936 . 148 4'/2"/0ige „ ,, ., 1937 . 148 ., 5 "/„ige „ ., _ 1937 . 148 „ 57a7„ige ., „ „ 1938 . 148 -i 5727„ige ., ., „ 1939 . 148 li 472"/„ige „ „ „ 1939 . 149 Anleihe-Obligationen v. 1941, 472"/„ amortisable ......................................... 138 Anode Rubber Co..................................690 Anteil der Industriegruppen an der Gesamterzeugung Ungarns ...............................455 Anthracen-Einfuhr................................677 Anzeigewerbungs-A.-G.............................993 Apart Automobil-Pneumatik etc. A.-G. . . . 695 Apatiner Bank u. Sparkassa A.-G..................316 Apatiner Elektrizitätswerk A.-G..................816 Apatiner Hanffabrik A.-G. . ....................923 Apatiner Korbwarenindustrie A.-G................1012 Apcgegender Steinbrüche A.-G.....................520 „Apenta“ A.-G....................................462 Apollo, Projectograph A.-G.......................832 Apotheke zum Heiligen Geist A.-G., vorm. Apotheke Török.................................714 Aprilrente.........................Band Ostmark Arad-Csanáder Landwirtschaftl. Sparkassa A.-G....................................... 375 Aranka DampfmOhle A.-G...........................758 Arbeiterstand der Berg- u. Hüttenwerke . . 526 Arvum, Landw. u. Produktenhandels-A.-G. . 993 Arzneiwaren, Einfuhr.............................677 Asbestos A.-G. für die Fabrikation chemischer u. technischer Artikel.....................695 Asbestschiefer-Fabrikation.......................505 Asbestwaren, Außenhandel.........................507 Asphalt-Actien-Ges. Ungar........................728 — Industrie............................. 727—74o Asphaltindustrie u. StraUenbau A.-G. . . . 481 Asphalt- u. Teerindustrie-A.-G...................729 Assekuranzverein der Zuckerindustrie, Prag 1047 und Band Slovakei Assicurazioni Generali 1047, 1122* Astoria Hotel A.-G. . ..................... 462 „Astra“, Assekuranz A.-G........................1019 Astra Kabel u. Gummiwarenfabrik A.-G. . 695 Asztag Produktenhandels A.-G.....................758 Atheneum, Kassaer Buchdruckerei u. Zeitungsverlags A.-G.....................................902 — Verlags- u. Druckerei-A.-G.....................869 .Atlas“ Maschinenhandels A.-G....................699 Atlasz Papierfabrik A. G.........................883 Atrium Filmtheater A.-G..........................827 Auer.............................................688 Aufsicht der Aktiengesellschaften, Staatliche 114, 1101 Aufteilung der altungarischen Staatsschuld 91, 92 — — Staatsschuld u. d. Staatseigentums d. ehem. Cechosl. Republik..........................115 Aufwertungsgesetz (Valorisationsgesetz) . . 100 Aufzüge und Maschinenfabrik A.-G. Anton Freissler......................................607 „Aurora“ Bank A.-G., Naszód......................393 „Aurum“ Bergwerks A.G., Nagybánya . . 567 Ausfuhr Ungarns 506, 507, 527, 528, 578, 648, 649, 676, 745, 747, 789, 868, 906, 907. Ausgaben der Industrie 1939 .................... 456 Ausgleichs- u. Überprüfungsamt................... 93 Auslandguthaben während der Devisenbewirtschaftung .......................................104 Ausländische Kaffee- und Teeimport A.-G. . 993 Auslandsgläubiger-Fonds..........................106 Auslandskredite, Kassa der.......................106
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!