Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Ungarn. - Page 13

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
13
Original pagination
5 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000715-5/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000715-13
Content
Tartalomjegyzék. Államháztartás, valutapolitika, közkölcsönök. oidai Államháztartás ............81— 85 Pénzügypolitikai intézkedések a) Békeszerződés, Pénz-egység-különválás . . 86 —101 b) a világgazdasági válsággal összefüggő intézkedések ....... 101—114 c) a visszacsatolt területekre vonatkozólag . 115—118 Valutaviszonyok............119—121 Állainkölcsünök: áttekintés...............122—123 kölcsönök................123—138 Megyei- és városi kölcsönök 138—149 Egyéb közkölcsönök . . . 149—150 Jegybank......................151—168 Állami intézetek: Postatakarékpénztár . . . 169—175 Pénzintézeti központ . . . 176—183 Szavatossági bank .... 183—184 Záloglevél-intézetek: Részvénytársaságok . . . 384—261 Egyéb jelzálogintézetek . . 262—280 Részvényhitelbankok: hazai intézetek................. 281—439 külföldi intézetek .... 440 Bankárok........................... 441—454 Ipari részvénytársaságok: Fürdők, szállodák .... 455— 472 Építőanyag és építőipar . . 473—504 Üveg, porcellán, kő-és agyagipar ........................... 505—524 Bánya-és kohómüvek . . . 525—571 Gép és fémipar............. 573—646 Sörfőzdék, malátagyárak, italipar ................ 647—674 Vegyiipar.................. 675—726 Ásványolaj-, aszphalt-, olaj-, gyertya és szappan-ipar . 727—740 Élelmiszeripar............. 741—786 Villamos müvek és elektrotechnikai ipar.............. 787—826 Színház, mozi, filmipar . . 827—832 Faipar.......................... 833—854 Bőr- és cipőipar, szücsáruk . 855—866 Papir-és nyomdaipar . . . 867—904 Textilipar...................... 905—972 Cukor és cukoráruipar . 973—988 Egyéb ipari és kereskedelmi részvénytársaságok . . 989—1016 Inhaltsübersicht. Staatshaushalt, Währungspolitik, öffentliche Anleihen: Seite Staatshaushalt..............81— 85 Finanzpolitische Mal3nahmen: a) Friedensvertrag, Währungstrennüng . 86—101 b) Maßnahmen im Zuge der Weltwirtschaftskrise . 101—114 c) Maßnahmen bezüglich der rückgegliederten Gebiete................115—118 Währungsverhältnisse . . . 119—121 Staatsschulden: Übersicht.....................122—123 Anleihen..................123—138 Ivomitats- u. Stiidteanlehen 138—149 Sonstige öffentliche Anlehen 149—150 Notenbank..........................151—168 Staatliche Institute: Postsparkasse...............169—175 Geldinstitutszentrale' . . . 176—183 Garantiebank................183—184 Pfandbriefinstitute: Aktiengesellschaften . . . 184—261 Sonst. Hypothekaranstalten 262—280 Aktien-Kreditbanken: Fngarische.................. 281—439 Ausländische....................... 440 Bankierbuch ...................... 441—454 Industrie-Aktiengesellschaften: Bäder, Hotels............... 455—472 Baumaterialien und Bauindustrie .................. 473—504 Glas, Porzellan, Stein- und Tonindustrie.............. 505—524 Berg- und Hüttenwerke . . 525—571 Maschinen- und Metallindustrie ................. 573—646 Brauereien, Malzfabriken, Getränkeindustrie . . . 647—674 Chemische Industrie . . . 675—726 Mineralöl-, Asphalt-, 01-, Kerzen- u. Seifenindustrie 727—740 Lebensmittelindustrie . . . 741—786 Elektrizitäts- und elektrotechnische Industrie . . 787—826 Theater, Kino, Filmindustrie 827—832 Holzindustrie.................. 833—854 Leder- und Schuhindustrie, Kürschnerwaren .... 855—866 Papier- und Druckindustrie 867—904 Textilindustrie ...... 905—972 Zucker und Zuckerwaren . 973—988 Diverse Industrie- und Handels A. G............... 989-1016
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!