Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei. - Page 8

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei.
Book description
Darstellung der Schulden und Währungsverhältnisse der früheren Tschechoslowakei sowie der staatsfinanziellen Verhältnisse des Protektorats Böhmen und Mähren und der Slowakei; ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
8
Original pagination
4 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000714-7/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000714-8
Content
4 Bergbau, Hüttenwesen . . 447—451 Maschinen-u. Metallindustrie 489—492 Brauereien.................. 564—565 Chemische Industrie . . . 611—613 Mineralölindustrie .... 645 Lebensmittelindustrie . . . 653—656 Elektroindustrie . ... 677—679 Holzindustrie...............717—718 Lederindustrie..................... 727 Papier- und graphische Industrie................. 735—737 Textilindustrie............. 755—757 Zuckerindustrie............. 789—790 Diverse............................ 829 Versicherungsgesellschaften 845—922 Verkehrsanstalten: 1. Eisenbahnen: Hauptbahnen .... 923—927 Lokalbahnen .... 927—931 Kleinbahnen............. 931—936 2. Schiffahrtsgesellschaften . 936—940 3. Luftverkehrsgesellschftn. 940—941 4. Diverse Transportunternehmungen ................... 941—946 5. Waggonleihanstalten . . 946 Reichsprotektor ...................... 947 Ministerien....................... 947—951 Prager Börse...................... 951—956 Handelskammern.................... 956—957 Exportinstitut in Prag . . . 957—958 Industrielle Organisation . . 959—962 Nachträge ........................ 963—968 Anhang: I. An der Prager Börse notierte u. sonst, deutsche und Auslands werte 1253 II. Intern, statist. Übersichten Abkürzungen. Pupill.: = Pupillarsicher. Anl. = Anleihe(n). A.-o. G.-V. = Außerordentliche Ge- neralversammlung. G.-V. = Generalversammlung. Ord. G.-V. = Ordentliche General- versammlung. Nationalbank = Bei der Nationalbank belehnbar. Divid.-Kpns. = Dividenden-Kupons. C.-M. = Conventionsmünze. Ges. = Gesellschaft, i. Liqu. = in Liquidation. K = Krone. Kč = Čechoslovák. Krone. Kpnverj. = Kupon Verjährung. K s = Slowakische Krone. M.-V. — Masseverwalter. Prior. = Prioritäten. RM. = Reichsmark. S = Schilling. S. b. = Summa beiderseits. 1277 2001 Doly a liutě................ 447—451 Strojní a kovodělný průmysl 489—492 Pivovary....................... 564—565 Chemický průmysl .... 611—613 Průmysl minerálních olejů 645 Potravinářský průmysl . . 653—656 Elektrický průmysl . . . 677—679 Dřevařský piůmysl . . . 717—718 Průmysl kožní...................... 727 Papírnický a grafický průmysl................... 735—737 Průmysl textilní............ 755—757 Cukerní průmysl............. 789—790 Různé.............................. 829 Pojišťovny........................ 845—922 Dopravní podniky: 1. Železnice: Hlavní dráhy .... 923—927 Místní dráhy .... 927—931 Malodráhy............... 931—936 2. Plavební společnosti . . 936—940 3. Letecké společnosti . . . 940—941 4. Různé dopravní podniky 941—946 5. Půjčovny železničních vozů 946 Říšský protektor...................... 947 Ministerstva...................... 947—951 Pražská bursa..................... 951—956 Obchodní komory................... 956—957 Exportní ústav v Praze . . 957—958 Průmyslová organisace . . . 959—962 Dodatky........................... 963—968 Příloha: I. Napražskébursezname- nané a jiné německé a zahraniční hodnoty . 1253—1277 II. Mezinárodní statist, přehledy 2001 Zkratky. Pupill.: = sirotčí jistota. Ani. = Půjčka. A.-o. G.-V. = mimořádná valná hro- mada. G.-V. = Valná hromada. Ord. G.-V. = Řádná valná hromada. Nationalbank = Divid.-Kpns. = C.-M. = Ges. — i. Liqu. = K =B Kč = Kpnverj. = Ks = M.-V. = Prior. = RM. = S = S. b. = u Národní banky lze zastaviti. Dividendové kupony. Konvenční peníz. Společnost, v likvidaci. Koruna. Koruna československá. Promlčené kupony. Koruna slovenská Správce podstaty. Priority, říšská marka, šilink. oboustranný součet.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!