Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei. - Page 7

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei.
Book description
Darstellung der Schulden und Währungsverhältnisse der früheren Tschechoslowakei sowie der staatsfinanziellen Verhältnisse des Protektorats Böhmen und Mähren und der Slowakei; ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
7
Original pagination
3 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000714-7/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000714-7
Content
Inhaltsübersicht Přehled obsahu. Schulden der früheren Čecho- slovakei......................... 51—79 Währungsverhältnisse in der früheren Čechoslovakei . 80 Protektorat Böhmen und Mähren: Wirtschaftspolitische Maßnahmen .... 83—85, 96—100 Bankengesetze und Verordnungen ......................... 85—86 Währungsverhältnisse . . . 100—105 Landesanlehen...............106—109 Städteanlehen...............109—114 Lose............................... 114 . . 115-132 . . 131—146 Notenbank ...................... Staatliche institute: Postsparkasse .- .'. . . . Reeskompte- und Lombard- Anstalt ................... Allg. Fonds d. Geldinstitute Spezialfonds für Nachkriegsverluste .................... Lotterieuntemehmen . . . Pfandbriefinstitute: Aktiengesellschaften . . . Pfandbriefanstalten der Spar- Aktien-Kredit-Banken . , . Sparkassen, Kreditgenossenschaften ..................... Bankierbuch . . . 147—151 151—154 155—157 157—160 161—200 201—208 209—262 263—374 . . 375—392 Industrie-Aktiengesellschaften Badeanst., Kurorte, Hotels Bau und Baumaterialien . Glas, Porzellan, Keramik . Berg- und Hüttenwerke . . Maschinen- u.Metallindustrie Brauereien, Getränkeind. . Chemische Industrie Mineralöl, Kerzen, Seifen Lebensmittelindustrie . Elektroindustrie: a) Stromlieferung . b) Elektrotechnik . Filmindustrie .... Holzindustrie .... Lederindustrie .... Papier- und graphische Industrie ..... Textilindustrie .... Zucker und Zuckerwaren Diverse................. 397-402 403—426 427—446 447—488 489—562 563-610 611-644 645—652 653—676 677-696 696—712 713—716 717—726 727—734 735—754 755-788 789-828 829-844 Kartellwesen: Kartellgesetz............... 393—396 Bau und Baumaterialien . 405—406 Glas, Porzellan, Keramik . 427—429 1* II Dluhy dřív. Československa . 51—79 Měnové poměry v dřív. Československu .......................... 80 Protektorát Čechy a Morava: Hospodářsko-politická opatření .... 83—85, 96—100 Bankovní zákony a nařízení 85—86 Měnové poměry...............100—105 Zemské půjčky...............106—109 Městské půjčky..............109—114 Losy ............................. 114 Národní banka.....................115—132 Státní podniky: Poštovní spořitelna............131—146 Reeskontní a lombardní ústav.....................147—151 Všeobecný fond peněžních ústavů....................151—154 Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů . . . 155—157 Loterní podniky . . . . 157—160 Ústavy zástavních listů: Akciové společnosti .... 161—200 Ústavy zástavních listů spořitelen................ 201—208 Akciové úvěrní banky . . . 209—262 Spořitelny, úvěrní společenstva ......................... 263—374 Seznam bankéřů ................ 375—392 Průmyslové akciové společnosti: Lázně, lázeňská místa, hotely 397—402 Průmysl stavební a stavebních hmot................ 403—426 Sklo, porculán, keramika . 427—446 Doly a hutě................. 447—488 Strojní a kovodělný průmysl 489—562 Pivovary, průmysl nápojů . 563—610 Chemický průmysl . . . 611—644 Minerální oleje, svíčky, mýdla..................... 645—652 Potravinářský průmysl . . 653—676 Elektrický průmysl: a) Dodávka proudu . . . 677—696 b) Elektrotech. průmysl .696—712 Filmový průmysl.............713—716 Dřevařský průmysl . . . 717—726 Průmysl kožní............... 727—734 Papírnický a grafický průmysl................... 735—754 Průmysl textilní............ 755—788 Cukr a cukrové zboží . . . 789—828 Různé ...................... 829—844 Kartely: Kartelový zákon............. 393—396 Průmysl stavební a stavebních hmot........................ 405—406 Sklo, porculán, keramika .• 427—429
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!