Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei. - Page 37

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei.
Book description
Darstellung der Schulden und Währungsverhältnisse der früheren Tschechoslowakei sowie der staatsfinanziellen Verhältnisse des Protektorats Böhmen und Mähren und der Slowakei; ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
37
Original pagination
31 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000714-7/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000714-37
Content
Inhaltsverzeichnis. 31 Seite Prossnitzer Kleiderfabriken A.-G., Vereinigte ................................... 785 — Kreditverein,Vorschußkasse und Pfandleihanstalt .... 347 — Maschinenfabriken Wichterle u. Kovářík A.-G........................522 — Sparkassa............................ 348 Prostějov, spořitelna ............................ 348 — úvěrní spolek............................... 347 Protektoratsbahnen Böhmen-Mähren 923—936 „Prudentia“ Allg. Versicherungs A.-G. . 896 Průmyslová a. s. dříve Jan Dav. Starek . 630 — banka, Česká ..................221, 44 — a velkoobchodní akc. spol. 719 Průmyslové závody akc. spol. v Dolním Bousově 801 — — — — v Uhříněvsi 841 Prvá hrvatska štedionica ...............47 u. siehe Bd. Kroatien—Serbien První brněnská strojírenská společnost 498 496 IV — brněnský akciový pivovar a sladovna ............................. 572, 966 — česká akciová továrna na šunky a uzenářké zboží, Antonin Chmel............................... 667 — — diskontní společnost v Praze v, 1...........................269 — — sklárna akc. spol. v Kyjově 429 — — továrna na umělé hedvábí akc. spol........................... 765 — — vzájemná pojišťovna . . . 867 — — zajišťovací banka .... 866 — česko - budějovická továrna na smaltované nádobí akc. spol. . . 502 — kontribučenská spořitelna ve Vyškově .....................................371 — moravská spořitelna v Brně . 204, 287 Kartoneinlage nach Seite 262 II — — továrna na vodovody a pumpy Ant. Kunz Hranice 553 — moravsko-slezský pivovar a sladovna akc. spol........................... 605 — moravský akciový cukrovar rolnický v Kroměříži........................ 811 — —......pivovar akciový se sladovnou v Přerově.................... 603 — občanská záložna v Holešovicích- Bubnech z. s. s r. o..................269 — — záložna v Praze z. spol. s r. o. 270 — Pelhřimovská akciová továrna na kartáčnickó zboží a štětky dříve J. Hrdina............................ 843 — Pražská zastavárna.................. 256 — Pražský Měštanský pivovar . . . 582 — rolnická sladovna v Prostějově . 604 — — sladovna a pivovar v Lošticích ........................... 597 — Rolnický akciový pivovar se sla- dovnou na Slavkovskú v Hruškách v likv..................... 590 — severočeský akc. pivovar .... 590 — záložna na Vysokém Mýtě .... 303 — zápodočeská spol. akc. spol. pro průmysl tiskařský.................... 754 Pschelautsch, Vorschußkasse............... 348 Pschestitz, Sparkassa..................... 349 — záložna ............................ 349 Qu Quartalsausweise der Banken................ 91 R Ráček, spojené průmyslové, obchodní a montanní závody akc. spol. . . 778, 1278 — Vereinigte Industrie-, Handels- und Montanwerke A.-G. in Eichhorn- Bittischka.............................. 778 Seite Räderpaar-Radreifen- u. Achsenwerke Abrechnungsbureau..................... 448 Radiatorenfabrikenkartell............... 491 Radio-Film A.-G......................... 715 Radiokartell............................ 679 Radioröhren-Industriekartell . . . . 679 „Radioslavia“ A.-G. f. drahtlose Telegraphie u. Ťelephonie, Prag............... 707 Radnitzer Sparkassa..................... 349 Radreifen-, Achsen- u. Räderpaarwerke Abrechnungsbureau.....................448 Radwanitzer Spiritusraffinerie, Essig-und Likör-Erzeugung A.-G. . . . 588, 967 Ragusaner Bäder- und Hotel A.-G. . . 401 Raiffeisen-Zentralkasse, reg. Gen. m. b. H.......................................287 Rakonitzer Brauerei u. Malzfabr. A.-G. 605 — Landw. Bezirksvorschußkassa .............................. 350 — Sparkassa........................... 350 — u. Unter-Themenauer keramische Werke A.-G................... 433 Rakovnické a Postorenské keramické závody akciové.................. . . 433 Raschkowitzer mechanische Weberei A.-G..................................786 Rauchwaren-Zurichterei und Färberei, A.-G. i. L., Praga..................... 731 Raudnitzer Gemeinde Sparkassa .... 350 — Landw. Bezirksvorschußkassa .............................. 350 — Zuckerfabriks Ges....................816 Realitäten-A.-G.......................... 840 Realitní akc. spol...................... 840 — — — „Metro“.................. 419 Reda Handels A.-G........................ 939 Reeskompte- u.Lombardanstalt............. 147 Regelung des außerbörslichen Handels mit Wertpapieren........................ 99 Regierungskommissare b. Geldanstalten 89 Registrierung von Wertpapieren .... 99 Reich S. & Co., Böhm.-mähr. Glaswerke, vorm................................... 438 Reichenau a. d. K., Sparkasse .... 351 Reichs-Kredit-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Berlin............ 1266, Titclbg. 5 Reichsprotektor in Böhmen u. Mähren . 947 Reichs-Zwangskartellrecht ....... 393 Reise-und Verkehrsbüro A.-G. „Čedok“ 835 Reißverschlüsse, Internat. Preiskartell . 491 Remed A.-G............................... 636 Revisní jednota bank...................... 87 Řeznicko-uzenářská banka................. 256 Rico-Werke A.-G.......................... 772 Rie Paul & Sohn, A.-G. für Perlmutter- Import i. L............................ 840 Riemer J. A.-G........................... 751 Ringhoffer-Tatra-Werke A.-G. • . . 508, 966 Rückw. Vors. VII. Ritschan, Landw. Bezirksvorschußkassa 352 Riunione Adriatica di Sicurtä . . - 917, 1276 Roche A.-G. für chem.-pharmaceutische Produkte................................636 Rodina Verlags A.-G...................... 751 Rohpappenkartell ........................ 737 Rohrbacher Zuckerraffinerie A.-G. . . 804 Röhrenwalzwerke-Kartell.................. 448 Röhrs Heinrich A.-G...................... 722 Rohstahlexportgemeinschaft............... 447 Rokitzan, Sparkassa ... ................ 352 Rolnická akciová sladovna v Kojetíně na Hané......................... 596 — akciová společnost pivovarní v Černé Hoře .... 605
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!