Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei. - Page 16

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei.
Book description
Darstellung der Schulden und Währungsverhältnisse der früheren Tschechoslowakei sowie der staatsfinanziellen Verhältnisse des Protektorats Böhmen und Mähren und der Slowakei; ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
16
Original pagination
10 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000714-7/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000714-16
Content
10 Böhmen und Mähren. Seite Akc. spol. pro velkoobchod s papíréra, papírovými a psacími potřebami, Ahapia . . 742 — — — výrobu bezpečnostního skla................. 445, 965 — — — pro výrobu fotografic- kých potřeb a lučebnin „Ako“.................................... 624 — — výrobu poživatin „De- likat“ .................................. 675 — — — výrobu radia a jiných kovů..................................... 480 — — — výrobu telefonů a tele- grafů „Telektra“ .... 709 — — — zahraniční obchod . . . 834 — — — zahraniční obchod Inter- nationale ............................... 837 — — — zpracování draselnatých louhů.................................... 642 — — — zpracování hlíny, dřeva a výrobu elektřiny . . 424 — — — zpracování kukuřice . . 835 — — — zřizování a provoz kavá- renských, restauračních a výčepnických podniků 834 — — zužitkování lesů a dříví 718 — — — ' — mléka. . . 835 — — první česká sklárna v Kyjově 429 — — rolnického cukrovaru v Cele- chovicích................._. . 818 — rolnického cukrovaru v Šla-panicích..............................817 — — společenský pivovar a vel- kostatek hostinských . . . 595 — — továren na fezy............................... 787 — — barevných křid, tužek, a škol- nich potřeb, St. Staffen . . . 840 — — Walter továrny na automo- bily a letecké motory . . . 520 — — továrny akkumulátoru, Asta 700 — — zámecký pivovar, výroba sodové vody, šumivých limonád a obchod vínem ve velkém v Kolíně............................... 596 — továrna na káble a drátěná lana, Kablo............................................... 703 — továrna na salám a poživatiny . 673 — — — šicí stroje v Soběslavi 507 — — — vyráběni lučebnin v Kolíně............................... 613 — — — žárovky, Elektra . . 701 — zastavární společnost Plzeň . . . 261 — zemědělská tržební a průmyslová spol., Agrasol............................. 833 Akciové cihelny, Čes. Třebová .... 421 — — chemické podniky v Hodoníně............................... 422 — — Pražské..................................... 412 — ledárny v Praze...................................... 624 — textilní závody Jan Herných a syn.............................................. 759 — továrny na vyrábění lučebnin, Kolín .......................613,'.967 — závody pro výrobu strojů a železničních zařízení, Ferrovia . 528 — železárny v Komárově .... 552 Akciový cukrovar Pardubicko - Mora- vanský............................. 815 — pivovar a sladovna v Hořicích 595,967 — — — — — Podě- bradech 603 — — — — v Praze . . 585 — — — — v Sokolnicích v likv. . . . 609 Seite Akciový pivovar se sladovnou v Jevíčku 593 — — — — —Kyjově 593,967 — — — — — v Nové Pace.599,967 — — v Nuslích............................ 565 — — — Pardubicích . . . 600 — — Praha-Nusle.................. 565 — — v Prostějově .... 604 Akkumulatoren-Fabrik, A.-G. .Asta* 700, 968 — — — Prager . . 705 Akkumulatorenfabriken, Evidenzbüro . 679 „Akmos“, Mährisch-Schlesische Eisenindustrie A.-G.................. 554 „Ako“ A.-G. . •..................... 624 Aktien-Banken.......................... 209—262 — — Statistische Übersicht 209—210 — -Bleistift-Fabrik .Grafo*......... 842 Aktienbrauerei Pardubitz................... 600 — Prag-Nusl................. 565 — Prossnitz................. 604 — Smichow.............. 583, 966 — und'Mälzerei, Gaya 593, 967 — Gewitsch 593 — Neu-Paka 599, 967 — — Podiebrad . 603 — — Prag .... 585 — — Ung. Ostra Landw. . . . 609 — Malzfbk., Littau . . 596 — in Prag XH. 585 — — — Zokolnitz i. L. 609 Aktien-Brauhaus in Prag „Pragovar“ 587, 966 — — u. Malzfbk. Horschitz 595,9f 7 Aktiendruckerei Prager — Národní listy 750 Aktien-Eiswerke............................ 624 Aktienfabrik chemischer u. terapeutischer Produkte .Medica“ ....................... 616 Aktienfabrik für Lehrmittel und ärztliche Bedarfsartikel, „Logia* .... 532 Aktienfabriken f. Teerprodukte u. Dachdeckungsmaterialien in Königgrätz .Eternitas“.............................. 651 Aktienfabriken zur Erzeugung v. Chemikalien in Kolin.......................613, 967 Aktien-Fournierfabrik, Böhmische, Prag 718 — -Gasanstalt, Schlan.................... 644 — Genehmigungspflicht.................... 100 Akt.-Ges. Bad Luhatschowitz............ 398 — der Fezfabriken............... 787 — — Flugzeugindustrie Avia 553 — — Grauwackewerke Geis- ler & Srna................ 423 — — Jungbunzlauer Spiritus- u. ehem. Fabrik . . . 586 — — Landw. Zuckerfabrik Schlapanitz . . 817 — — — Zuckerfabrik Tschelechowitz 818 — — Münch engrätzer Schuh- fabrik Franz & Ernst Kompért ........ 730 — Roth-Kosleletzer Spinnerei u. Weberei . . 761,1278 — — Streich- u. Kammgarn- spinnerei Neugedein . 784 — — Zombkowitzer Glasfabrik 446 — des tschechischen Vereins- hauses .................... 841 — Erste Böhmische Glasfabrik . 429 — — mährische Wasserlei- tungs- und Pumpenbauanstalt Ant. Kunz in Mähr. - Weißkirchen . . 553 — Franck.................... 668
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!