Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei. - Page 15

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei.
Book description
Darstellung der Schulden und Währungsverhältnisse der früheren Tschechoslowakei sowie der staatsfinanziellen Verhältnisse des Protektorats Böhmen und Mähren und der Slowakei; ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
15
Original pagination
9 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000714-7/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000714-15
Content
Inhaltsverzeichnis Die im Inhaltsverzeichnis vorkommenden kursiven Zahlen weisen auf Anzeigeseiten. A Seite A. B. Film A.-G 713, 1278 Abflußröhrenwerke, Verkaufsbüro der . 490 Abkürzungen............................. 4 Abrechnungsbüro d. Radreifen-, Achsen- u. Räderpaarwerke.................... 448 Actien siehe auch Aktien. Actienbrauerei u. Malzfabriks Act.-Ges., Littau................................... 596 Actienbrauerei in Smichow............. 583, 966 Adlerkosteletz, Sparkasse...............278 — Vorschußkasse .... 278 Adressen-Müller................Vord. Vors. IV. A. E. G. Elektrizitäts-A.-G.............. Aga-Werke A.-G., Prag.................. 525 Agrarbank..............................210, 42 Agrární Banka 210, 42 „Agrasol“ A.-G......................... 833 „Agrippina“ A.-G....................... 912 Agrobank.............................. 210, 42 „Agro-Domov“ r. G. m. b. H............. 267 Agroferra-A.-G..........................552 „Ahapia“ A.-G.......................... 742 Ajax A.-G.............................. 526 Akcionářský pivovar na Smíchově . 583, 966 Akciová brusírna diamantů.............. 439 — drožďárna a lihovar..............599 — jihočeská továrna na uzené zboží v Táboře...................675 — mlynářská společnost, Centro- farina.......................... 667 — moravská kniktiskárna Polygrafie v Brně.......................... 753 — plynárna . . . • ....... 644 Akc. spol. Besedního domu v Brně . . 841 — — Červeno - Kostelecké přá- delny a tkalcovny . . . 761, 1278 — — český průmysl pro výrobu kyseliny uhličité a kyslíku v Praze...................... 615 — — dříve Coburg, horní a hutní závody........................ 479 — — — Škodovy závody v Plzni 512 — - — drobových lomů Geisler & Srna.......................... 423 — — Franckovka.................... 068 — — lázni Luhačovských .... 398 — — lučební továrna v Táboře . 644 — — Mladoboleslavského lihova- ru a lučební továrny .... 586 — — mlýnů v Praze.................. 664 — — Moravia pivovar a sladovna 578 — — novodobé kanceláře .... 533 — — P. E. V. pro výrobu měřidel a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského ........................ 538 — — „Opp“ továrna na čokoládu a cukrovinky.................. 827 Seite Akc. spol. pro automobilový průmysl . 523 — — — bezdrátovou techniku . 700 — — — dřevářský průmysl v likv. v Mor.-Ostravě . 725 — — — grafický průmysl a na- kladatelství Družstvo-tisk.................................................... 745 — — — gumový průmysl . . . 641 — — — isolační korkový a kře- menkový průmysl v Praze „Čalofrig“ .... 415 — — — jemnou mechaniku „Globus“................................................ 529 — — — lihový průmysl .... 566 — — — obchod & výrobu, Mo- nospol .... 838 — — — — mezinárodní . 834 — — — — obuvními stroji a furniturami . 540 — — — — s cukrem v Praze......................................... 803 — — — — sklem Orlický . 440 — — — — 8 uhlím v 1. . 482 — — — — surov. a polot. k výrobě čokolády a cukrovinek Hugo Schick .... 840 — — — — výrobky Van Houtenj .... 827 — — — prodej Mannesmanno- vých trub a obchod železem .................................................. 533 — — — průmysl cukrovarnický 808 — — — — dentálni . . . 524 — — — — knoflíkářský, „Cornolith“ . 843 — — — — kožišnický . . 728 — — — — masný a kon- servový . . . 674 — — — — mléčný . . . 661 — — — — na stlačený vzduch H. Flott-mann a spol 528, 966 — — — — papírnický Olšany.... 738 — — — — textilní, Dvůr Králové . . . 765 — — — •— textilní Jihlava 782 — — — — Železářský Ferrum . . . 458 — — — slaboproudu techniku, Elektrotechna........................................... 702 — — — sladařský průmysl . . 587 — — — těžbu a obchod mine- rálním olejem........................................... 647 — — — textilní průmysl v Ji- hlavě .................................................. 782
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!