Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei. - Page 1021

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei.
Book description
Darstellung der Schulden und Währungsverhältnisse der früheren Tschechoslowakei sowie der staatsfinanziellen Verhältnisse des Protektorats Böhmen und Mähren und der Slowakei; ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
1021
Original pagination
991 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000714-7/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000714-1021
Content
Inhaltsverzeichnis. 991 Seite Szereder Kunstdünger- u. Chemische Fabrik A.-G.................1118 Szontagh Dr. Sanatorium A.-G.........................1068 T Tabakmonopol.........................................1184 — Einnahmen, Ausgaben . 996 Tabakregie, Slowakische..............................1184 Tafelglasfabrik A.-G. Rimakokovaer . . 1081 ,Tátra“ Banka účast, spol., Turčiansky Svätý Martin ............. 1030, 1280 Karioncinlaqe nach Snite 1022 I — Bau A. G. ... ..............................1073 — Droguen u. Chemikalienhandel A.-G.........................1118 — Möbel A.G.....................1154 — nábytok úč. spol..............1154 — stavebná úč. spol.............1073 — Versicherungs-A.-G............1202 Kartoneinlage nach Seite 1194 1, 11 Tatraer Elektrische Lokal-Eisenbahnen 1224 Tatranská elektrická vicinálna dráha úč. spol..............................................1224 Taxen............................................... 996 Technika stavebná úč. spol., Žilina . . 1079 Teilung der Staatsausgaben............................994 „Tekla" Kartonnagen- u. Papierwarenindustrie A.-G ... 1164 Telegrafia, elektrotechnische A.-G., Bratislava........................................1144 Teplá-Nemšová—Lednické-Rovné úč. . spol............................................ 1225 Tepla-Trenčianské Teplice, Elektrische Lokalbahn 1226 Termostav A.-G.......................................1072 Terra, /emedelská úč. spol...........................1193 Textilindustrie....................1167—1174 Textilwerke Danubius A.-G............................1168 — A.-G. Rosenberger .... 1172 The Neucliatel Asphalte Company Limited 1124 Thonet-Mundus, böhmisch-mährische BugholzmöUeliabriken A.-G.........................1155 „Tisa“ Holzindustrie A.-G............................1155 Tonindustrie................................... 1081—1082 Topolčany-Bošany-Trenčin místní dráha úč spol............................1226 Továreň na bauxitový cement úč. spol. 1075 — — dřevovinu úč. spol. . . . 1164 — — remeň úč. spol.........1156 — — strieborné a kovové výrobky úč. spol. „Sandrik“ .... 1098 Továrňa na čellulozu úč. spol.....1165 — — kábele úč. spol., Bratislava 1141 — — papír Slavošovce ... . 1165 „Tranoscius“ úč. spol.................1163 Transport-Unternehmungen, Speditions- u. Lagerhaus-Gesellschaften........1231 Trebiš'.v-Vianov místní dráha úč. spol. 1226 Trebišover Zuckerfabrik A.G...........1177 Trenčiansky válcový mlyn úč. spol. . . 1133 Trenčín-Teplicer Heilbad A.-G.........1069 Trenčiner Borowicska- und Likörfabrik A.-G., Erste..............1110 — Sparkassa .....................................1057 Trencsener WalzmUhle-A.-G.............1133 Treumann M. & Sohn A.-G...............1110 Trinolit A.-G., Slowakische...........1071 Trnava, s a. Tyrnau. Trnava, Mestská sporiteľňa............1057 Trnavaer Erste Dampfmühle A.-G. . . . 1134 Trnavská L bankaúč. spol..............1051 Tuchfabriks A.-G. Čadcaer.............1171 — — Rajecer . ... 1171 — — Silleiner (Žilinaer) . 1173 Turčiansky pivovar úč. spol...........1110 Turčiansky Sv. Martin sporiteľňa . . . 1058 Tyrnau, s. a. Trnava. Tyrnauer I. Bank A.-G.................1051 U Seite Účastinárska spoločnost k zužitkováni plynov pre priemysel 1119 — — liečivých kúpelov 1061 — — na spracovanie kukurice . . . 1131 — — pre domy a neh- nutelnosti . . . 1186 — — pre dovoz a ob- chod bavlnou . 1167 — — pre obchod krmivom . . . 1186 — — pre predaj Man- nesmannových rúr a obchod železom .............1096 — — pre ústredne kú- renie v. 1. . . . 1097 — — predtým Coburg banské a hutné 1084 Účastinná spoločnosť Dynamit Nobel . 1113 — — pre rozvoj obce Pieštany .... 1077 Údolí Oravy miestna dráha...................1219 Údolí Štítnice, miestna dráha ..... 1223 Údoli Žitavy miestna dráha..................1227 Umsatzsteuer................................ 996 Ung.-Italienische Bank . . . s. Bd. Ungarn Unia Buchdruckerei und Verlags-A.-G. . 1161 — knihtlačiareň a nakladateľstvo úč. spol..................................1161 Union-Bank ... 1029 Kartoncinlage nach Seite 1066 1 Böhmische, Prag . . . 226, Lesezeichen „Unitas“ Rum- u Likörfabrik A.-G. . . 1108 „Universum“ Aktiendruckerei .... 1161 účastinárska tlačiareň . . 1161 U. P. Handels-A.-G..........................1149 „Urania“ Kino A.-G..........................1146 Urban Kohlenhandels A.-G....................1090 Urbanova uhoľná úč. spol....................1090 „Urproduktion“ A.-G * 1188 Ústredná sociálna poisťovňa v Bratislave siehe Robotnícka sociálna poi- sťov! a...........................1195 — predajňa uhlia pre Slovensko 1091 Úsiredné sdruženie slovenského priemyslu .............................. 1067, 1252 Ústredné družstvo .........................1055 Úverná banka úč. spol. Žilina v likv. . 1052 V Valutenkurse................................1003 „Vap“ Ingenieurbauaktiengesellschaft . 1077 Vaterländische Forstindustrie ... . 1154 Včela Großhandelshaus, A -G.................1133 — velkoobchodný dom úč. spol. . . 1133 Velké Topolčany, s. a. Groß Topolčany Verband der Beig- und Hüttenwerksunternehmungen .... 1083 — — landwirtschaftlichen ge- genseitigen Kassen . . . 1053 — — landwirtschaftlichen Ge- nossenschaften und öffentlichen Getreidelagerhäuser Gen. m. b. H. . . 1125, 11281 — — slowck. Banken..............1059 — — slowak. Handelsmühlen . 1125 Verbrauchssteuern .......................... 996 Verein für chemische u. metallurgische Produktion ...............................1120 Vereinigte Bau A -G.........................1072 — Elektrizitätswerke der nord- westl. Slowakei..............1140 — Holz- und Industrie A.-G., Bratislava \...................1149
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!