Handels-Compass 1944: Böhmen und Mähren. - Page 60

Book title
Handels-Compass 1944: Böhmen und Mähren.
Book description
Informationen zu rd. 9.000 Groß- und Außenhandelsfirmen in Böhmen und Mähren nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
60
Original pagination
34 (Roman)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000691-1/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000691-60
Content
XXXIV ISiebauer — Obršál. Niebauer Václav, Schüttenhofen 231 Niedetzká Marie, Prerau 81 Niemczyk Jakub, Mähr.-Ostrau 71 Nier & Ehmer, Nirona-Werke, Beierfeld vord. Vorsatz 8 Niesner Berta, Olmütz 111 Niesner Josef & Co., Olmütz 151, 349 Nigrin Josef, Rakonitz 284 Ninger Karl, Triesch 308 Nirona-Werke, Nier & Ehmer, Beierfeld word. Vorsatz 8 Nisser Wilhelm, Eipel 326 Nissl M. & Sohn, Budweis 294 Nitsche Raimund, Nachod 332 Niva landw: Vereinigung, Bistritz 104 Noé & Co, JEPA, Prag 517 Nohejl František, Prag 343 Nohejl Jaroslav, Kremsier 67 Nohel Augustin, Noschowitz 255 Nohynek & Vlček, Chemical Company, Neuenburg 283 Nordböhmische Häuteverwer-tungs-Genossenschaft der Fleischer und Selcher, e. Gen. m. b. H., Jungbunzlau 347 Nordwald, Prag 37 „Noris”, Zahn & Cie., Prag 273 ! ,,Norita”, Brüder Schubert, Mähr.-Ostrau 282, 235 Norma, Olmütz 196 Nosál Ferdinand, Reichenau d. d. Kn. 350 Nosek A., Starkenbach 85 Nosek František, Rokitnai 155 Nosek Josef, Rokitnai 155 Nosek Vilém, Horschitz 141 Nosek Zdeněk, Prag 93 Nothdurft R., Prag 168 ,,Nova”, Brünn 324 ,,Nova” Johan Novák & Co., Neuhaus 74 Nováček Antonín, Iglau 60 Nováček Cyril, Eibenschütz 57 Nováček František, Pisek 79 Nováček J., Ung.-Hradisch 88 Nováček Václav, Klitschan 172 Nováček W., Budweis 306 Novák Alois, Prag 37 Novák Antonín, Motschowitz 1 17 Novák Antonín, Radnitz 97 Novák Bartoloměj, Kremsier 173 Novák Bedřich, Prag 37 Novák Bohumil, Mähr.-Ostrau 71 Novák Frant., Nachod 73 Novák Frant., Nachod 332 Novák Frant., jun. Neupaka 174 Novák František, Swobodka 158 Novák František, Wosnitz 162 Novák Jan, Slatina 157 Novák Jan, Ung.-Hradisch 296 Novák Jaroslav, Kremsier 173 Novák Jaroslav, Tábor 86 Novák Jaroslav, Ung.-Hradisch 88 Novák Johann & Co. „Nova”, Neuhaus 74 Novák Josef, Brünn 106 Novák Josef, Brünn-Königsfeld 169 Novák Josef, Höfen 141 Novák Josef, Kolin 144 Novák Josef, Korschenitz 1 15 Novák Josef, Libusch 348 Novák Josef, Pardubitz 175 Novák Josef, Prag 243 Novák Josef & Co., Kolin 1 44, 64 Novák K., Neuenburg 74 Novák Karel, Pschelautsch 412 Novák Karel, Strielek 86 Novák Luděk, Slonitz 85 Novák Martin, Olmütz 97 Novák Miloš, Prag 302 Novák Otto, Kirchen-Lhota 143 j Novák Otto, Wodnian 162 Novák Rudolf, Melnik 72 Novák Rudolf, Prag 355 Novák V. J. Nachf. V. Jehlík, Trchernowitz 200 Novák Václav, Lissa 144 Novák Václav, Pardubitz 221 Novák Václav, Prag 302 Novák Václav, Wadin 160 Novák Václav Witwe, Aujcst 278, 263 Novák & Průcha, Prag 166 Novak & Prušak, Prag 243 Nováková Emilie & Co., Reichenau 177 Nováková Mar., Schdanitz 97 Nováková Marie, Brünn 324 Nováková Marie, Brünn 356 Nováková Maty Ida, Milotitz 254 Nováková Vilma, Böhm.-Trübau 49 Novak’s Josef Söhne, Prag 133 Novara Alois, Ung.-Ostra 98 Novina, Buchdruckerei u. Verlag Prag Karloiteinlage nach Seite 286 II Novosad & Comp., Zlin 340 Novotechna, Polák & Co., Prag 302 Novotná Albína, Prag 37 Novotná Anna, Jitschin 172 Novotná Josefa, Prag 228 Novotná Roz., Königstädtl 96 Novotná Serafína, Prag 273, 243 Novotný A., Prag 302 Novotný Albert, Prag 243 Novotný Alois, Unter-Mokropes 308 Novotný Antonín, Kohl-Jano-witz 144 Novotný Bohumír Arch., Kojetein 172 Novotný Bohuslav, Wratzov~260 Novotný Čeněk, Slonitz 157 Novotný E., Skalitz 85 Novotný Frant., Kunwald 145 Novotný Fr., Prag 37 Novotný František, Kresetitz 145 Novotný František, Deutsch-Brod 94 Novotný František, Nachod 149 Novotný František & Comp. Schwarzenberg 98 Novotný Jan, Königgrätz 65 Novotný Jan, Schwarzkosteletz 199 Novotný Jan, Teltsch 159 Novotný Jindřich, Borownitz 136 Novotný Jos.j Prag 191 Novotný Josef, Althof 134 Novotný Josef, Brösel 136 Novotný Josef, Klein-Kositz 143 Novotný Josef, Kutrowitz 146 Novotný Josef, Metscherschisch 148 Novotný Josef, Neu-Bidschow73 Novotný Karel, Petschek 359 Novotný Karel, Prag 191 Novotný Ladislav, Beraun 232 Novotný Leopold, „Lidava”, Unter-Zerekwe 285 Novotný Oldřich, Brünn 289 Novotný Oldřich, Opotschno 22 1 Novotný Otto, Ritschan 177 Novotný Rudolf T. Ing., Prag 273 Novotný Václav, Brandeis 195 Novotný Václav, Prag 101 Novotný Vlastimil, Böhm.-Trü-bau 49 Novotný & Bayer, München-grätz 73 Novozámský Brüder A. G., Königstädtel 193 Novozámský Fedor, Prag 228 Nový Antonín, Wemschen 268 Nový František, Pilsen 256 Nový Jan, Prag 37 Nový Jaroslav, Pilsen 152 Nový Oldřich, Prag 38 Nový Tomáš, Klappay 143 Nowak Eduard, Brünn 179 Nowak Rudolf, Prag 273 Nulíček Ladislav, Neudorf 15# Nutil Emil, Pilsen 97 Nýč Fr., Nachod 332 Nyklíček Gustav, Roth-Koste-letz 337 Nymsa František, Prag 299 Nýpl F., Friedeck 219 Nypl F., Zlin 291, 260 Nyssen Peter, Prag 38 Nývlt K. & Co., Plan 79 Nývlt Oldřich, Nachod 332 Obchodní a bankovní společnost s r. o., Přerov 176 — akc. spol., Praha 312 ------------„TEKO”, Mor. Ostrava 331 — družstvo, Kostelec n. Čeř. Lesy 84 — průmyslové družstvo knihařů, příbuz. živností a papírníků, Praha 288 — a výrobní družstvo, Světlá n. Sáz. 86 -----------brašnářů, Praha 288, 225 z. s. s r. o., Vyškov 238 — společ. mlékařských družstev A. G., Praha 31 — tržnice, spol. s r. o., Plzeň 78, 335 — ústav, Brno 362 — zádruha, s. z. s r. o., Brno 51 Obchodnicko-zeměděl. družstvo Zrod, Brno 52 Obenrauch Frant., Austerlitz 47 Obereigner Heinrich von, Olmütz 229 Oberfalzer František & Sohn. Budweis 306 Oberreiter František, Klein-Wartenberg 63 Obila, společnost s r. o., Kutná Hora 114 Obršál Oldřich, Bielei 321
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!