Handels-Compass 1944: Böhmen und Mähren. - Page 50

Book title
Handels-Compass 1944: Böhmen und Mähren.
Book description
Informationen zu rd. 9.000 Groß- und Außenhandelsfirmen in Böhmen und Mähren nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
50
Original pagination
24 (Roman)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000691-1/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000691-50
Content
XXIV Kovohuť — Křesťan. Kovohuť, spol. s. r o., Praha 183 Kovoobchod, sp. s r. o., Praha 211 „Kovovid”, spol. s r. o. (Metall-vid), Praha 183 Koza Bohuslav, Potfuhre 153 Koza Josef, Obitz 151 Koza & Co., Brünn 169 Kozák Brüder, Chlumetz a. d. Z. 55 Kozák J., Prag 210, 216 X Kozák Josef, Tiergarten 159 Kozák Stanislav, Schlan 84 Kozák Václav, Laun 68 Kozáková Marie, Sedlitz 156 Kozánek Karel, Prerau 81 Kozel Ant., Bad Bielohrad 321 Kozel Jindřich, Kladno 251 Kozel M., Prag 34 Kožený Rudolf, Birloch 247 Kožešnické družstvo, z. spol. s r. o., Hlinsko v Čechách 346 Kožíšek Julius, Brünn 323 Kožíšek Oldřich, Sukohrad 158 Kozlíček Josef, Austerlitz 188 Kozlík Josef, Kuttenberg 67 Kozlík Josef, Prag 166 Kožnar Čeněk, Prag 182 Kožní družstvo moravskoslezské, z. s. s r. o., M. Ostrava 348, 147, 359 pro Jihlavu a okolí, z. s. s r. o., Jihlava 347 řezníků a uzenářů, z. s. s r. o., Kolín 348 Kožušníček Alois, Olmütz 175 Kožušníček Alois jun., Brünn 169 Krabec Václav, Prag 241 Kracík František, Bielei 246 Kracík Josef, Neupaka 295 Kracík Josef, Pschelautsch 97 Kracík Václav, Prag 34 Kráčmar Bohumír J., Prag 34 Kráčmar Jan, Brünn 52 Kráčmera Zdeněk, Opschetitz 151 Kraemer Robert, Prag 272 Kraft František, Rokitzan 155 Kraibich Antonín, Prag 242 Kraibichová Jindřiška, 166 Krajina Brüder, Chotieborsch 55 Krajtl Josef, Budweis 137 Krajtl Rudolf, Rakonitz 350 Král František, Prag 182 Král Hynek K., Prag 272 Král J., Prag 210 Král J. & Comp., Pardubitz 334 Král Josef, Raudnitz Elbe 360 Král Karel, Kuttenberg 67, 114 Král Karel, Prag 182 Král Ladislav, Raudnitz 82 Král Miroslav, Swratka 199 Král Rudolf, Mähr.-Ostrau 253 Král Václav, Klattau 112 Král Václav, Prag 112 Král Voljtěch, Prag 314 Králík Alois, Suchental a. d. Lainsitz 158 Králík Frant., Prag 34 Králik Johann, Brünn 217 Králík Viktor, Prerau 81 Králík Zdenko, Ung.-Hradisch 8 Králová Marie, Prag 242 Králová Marie, Mährische Stube, Zlin 238, 260 Kramář František, Nischkowitz 74 Kramata Karel, Hinter-Trebain 250 Kramer C. Albin, K. G., Kirch-berg Sa. 328 VI Krämers Gustav Nachf., Mähr.-Ostrau 174 Kramgen, r. Gen. m. b. H., Prag 132 Kraml Jan, Strakonitz 360 Krami Jaroslav jun., Klein-Zdi-kau 251 Kramoliš Jan, Eibenschütz 57 Kramoliš Michael, Rosenau 258 Kramp era Jan, Prag 34 Krámský & Pleskač, Prag 314 Krappei R. Ahapia, Prag 287 Krásí Antonín, Prag 166 Krásl J. — Kostka K., Chlumetz 94 Krasl J. & Co., Jakra, Schlan 84 Krasnický Josef, Ruppau 155 Krásová Anna, Wollin 91 Krasová továrna nápojů, Nezval a spol., Jedovnice 61 [ Kratina Karel, Prag 166 j Krátkoruký W., Prag 289 j Krátký Josef, Bořek 136 Krátký Stanislav, Schwihau 156 Krátký Václav, Kardasch-Ret-schitz 143 Krátký Václav, Prag 100 Krátký Václav, Seelowitz 84 Kratochvíl A., Horaschdowitz 347 Kratochvíl Ant., Kassejowitz 172 Kratochvíl Ant., Prerau 176 Kratochvíl Anton, Prag 34 Kratochvíl Arnošt, Prag 100 Kratochvíl B., Kostel 193 Kratochvíl B., vorm. Gustav Epstein, Pilsen 237 Kratochvíl Cyril, Witwe, Proß-nitz 237 Kratochvíl Eduard, Trebitsch 339 Kratochvíl František, Dobrowis 139 Kratochvíl František, Katharin-dorf 347 Kratochvíl František, Kostel 173 Kratochvíl František, Ober-Potschernitz 74 Kratochvíl Jan, Prag 35 Kratochvíl Josef, Lessonitz 146 Kratochvíl Josef, Prag VII., 100 Kratochvíl Josef, Prag XII., 354 Kratochvíl Josef, Prag XIV., 132 Kratochvíl Josef, Rakonitz 350 Kratochvíl Karel, Libusch 69 Kratochvíl Rudolf, Neu-Benatek 96 Kratochvíl Stanislav, Königgrätz 235 Kratochvíl Vojtěch, Iglau 328 Kratochvíl & Co., Prag 35 Kratochvílová Lucie, Frankstadt 326 Kratochvílová Marie, Iglau 60 Kratochwil Josef, Brünn 323 Kratochwil Richard Ing., Budweis 54 Kratschmer Antonie, Prag 100 Krätzer Brüder, Tabor 158 Krätzer Josef, Tabor 158^ gj Krätzer Vladimir, Tabor 158 Kratzsch F., Prag 314 Kraupner Ferd. V., Trebnitz 87 Kraus Anna, Budweis 170 Kraus Antonín, Prasch-Aujest 349 Kraus Georg, Inh. Anna Kraus, Budweis 170 Kraus J., Prag 354 Kraus Jan, Aujest 345 Kraus Jan, Schwihau 156 Kraus Josef, Aujest' 345 Kraus Josef, Neuhaus 174 Kraus Karl, Prag 354 Kraus Katharina, Prag 182 Kraus L. & Co., Prag 343 Krause Ernst & Co., Prag 210, 216 XI Krautschneider Josef, Iglau 172 Kravag A. G., Prag 210 Krbec Václav a spol., Böhm.-Trübau 247 Krbec & Přibyl, Böhm.-Trübau 247 Krčmář & Co., Prag 210, 216 XIII Křeček V., Prag 272 Kreditanstalt der Deutschen, Prag Kartoneinlage nach Seite 24 I Kreidl Alois, Prag 272, 227 Krejča J., Prag 343 Krejcar Václav, Wall 128 Krejcar Vítězslav, Gewitsch 58 Krejcárková Marie, Königinhof 330 Krejcha Lad., Budweis 54 Krejčí Alois, Bikosch 135 Krejčí Antonín, Klein-Warten-berg 144 Krejčí Bedřich, Prag 35 Krejčí František, Proßnitz 81 Krejčí Josef, Wodnian 162 Krejčí Ladislav, Matzkau 148 Krejčí Osvald & Fr. Blahonov-ský, Brünn 323 Krejčí & Špaček, Tábor 177 Krejčík Heinrich, Prag 35 Krejčík Karel, Tschakowitz 87 Krejčíková Frant., Prag 166 Krejčíř Ant., Schumitz 258 Krejčíř Jaroslav, Rosenthal 258 Krejčiřík V.,„Zlintex”, Zlin 340 Krejčová Božena, Gumpolds 59 Křemencové lampy, společ. s r. o., Praha 303 Kremer Heinrich, Mähr.-Ostrau 194 Kremín St., Prag 343 Křen František, Brandeis a. d. E. 136 Křenek Fr. & Söhne, Frankstadt 326 Křenek Jan, Groß-Karlowitz 250 Křenek Ladislav, Vorkloster 260 Křepela František, Mähr.-Ostrau 295 Křepela Rudolf jun., Skuchrow 85, 125 Křepela Rudolf & Co., Skuchrow 125 Křepela & Co., Reichenau 83, 123 Kresnicka E., M.-Ostrau 220 Křesťan František, Primislau 153
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!