Handels-Compass 1944: Böhmen und Mähren. - Page 21

Book title
Handels-Compass 1944: Böhmen und Mähren.
Book description
Informationen zu rd. 9.000 Groß- und Außenhandelsfirmen in Böhmen und Mähren nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
21
Original pagination
21 (Arabian)
Advertising page
yes
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000691-1/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000691-21
Content
21 Allgemeine Inhaltsübersicht. Inhaltsverzeichnis(weißes Papier vorne). Alphabetisches Gesamtregister aller Firmen (ohne Unterschied der Branche oder des Ortes). Enthält die Namen von ca 9.000 Firmen mit Angabe der Seitenanzahl im Werke, so daß jede Firma sofort nachgeschlagen werden kann................... I Firmenverzeichnis(weifiesPapier) nach 16 Fachgruppen sowie nach Orten (Prag an der Spitze) geordnet. Enthält ungefähr 9.000 Groß- und Außenhandelsfirmen, Firmenwortlaut, Niederlagen, Gründungs jahr, Drahtanschrift, Fernsprecher, Postsparkassenkonto, Bankverbindungen ... 25 Behörden und wirtschaftliche Organisationen...............303 Warenverzeichnis (blaues Papier) über 1.000 Artikel, alphabetisch geordnet mit Angabe von Händlerfirmen, die sie führen. (Dieses Verzeichnis ist nicht redaktionell.) ........375 Tschechisch-deutsche Kennworteliste zum Warenverzeichnis (weißes Papier) . 527 Tschechisch-deutsches Ortsverzeichnis (rosa Papier) . . . 539 Obecný přehled obsahu. Seznam obsahu (Miýpapírvpředu) , abecední seznam všech firem (bez rozdílu oboru neb místa). Obsahuje jména asi 9.000 firem s udáním stránky díla, takže se každá firma snadno a rychle nalezne .......................... I Seznam firem (bílý papír) uspořádán podle 16 odborných skupin jakož i podle míst (Praha vždy v čele). Obsahuje asi 9.000 firem velkoobchodu a zahraničního obchodu, jejich název, pobočné závody, rok založení, adresu telegramů, číslo telefonu a účtu Poštovní spořitelny, bankovní spojení . 25 Úřady a hospodářské organisace .............................363 Seznam zboží (modrý papír) více jak 1.000 druhů zboží abecedně seřazených, s udáním obchodních firem, které je vedou. Tento seznam není redakční......................375 Česko-německý slovníček k Seznamu ZbOZI (bílý papír) 527 Česko-německý seznam míst (růžový papír)................539 Wir haben Vertrauen der weitesten Gesellschaftsschichten Volksvers!ctieraogsan8falt ,, Bohemoslavia“ Aktiengesellschaft in Prag Máme důvěru nejsi rších vrstev Lidová pojišťovna ,, Č e c h o s I a v i a “ akc. společnost v Praze
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!