Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn. - Page 9

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
9
Original pagination
5 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000689-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000689-9
Content
Tartalomjegyzék. Államháztartás, valutapolitika, közköícsönök. oidai Államháztartás............81— 85 Pénzügypolitikai intézkedések a) Békeszerződés, Pénz-egység-különválás . . 86—100 b) a világgazdasági válsággal összefüggő intézkedések .................. 100—115 c) a visszacsatolt területekre vonatkozólag . 115—119 Valutaviszonyok...........120—123 Államk ölesönök: áttekintés..............124—126 kölcsönök...............126—144 Megyei- és városi kölcsönök 144—160 Jegybank ................. Állami intézetek: Postatakarékpénztár Pénzintézeti központ . Szavatossági bank . . Záloglevél-intézetek: Készvénytársaságok Egyéb jelzálogintézetek Részvényhitelbankok: hazai intézetek .... külföldi intézetek . . Bankárok ................. . . 161—180 . . 181—188 . . 188—195 . . 195—196 . . 199—277 . . 278—296 . . 297—452 . . 452—453 . . 455—469 Ipari részvénytársaságok: Fürdők, szállodák .... 471— 487 Építőanyag és építőipar . . 489—518 Üveg, porcellán, kő-és agyag- ipar .................... 519—536 Bánya-és koliómůvek . . . 537—584 Gép és fémipar............. 585—656 Sörfőzdék, malátagyárak, italipar ................ 657—684 Vegyiipar.................. 685—736 Ásványolaj-, aszphalt-, olaj-, gyertya és szappan-ipar . 737—750 Élelmiszeripar............. 751—796 Villamosipar a) Elektromos Aramszol-gáltátási társaságok . 797—816 b) Élektrotechnikai vállalatok ................. 816—834 Színház, mozi, filmipar . . 834—840 Faipar..................... 841—864 Bőr- és cipőipar, szücsárnk . 865—876 Papir-és nyomdaipar . . . 877—914 Textilipar ........ 915—984 Cnkor és cukoráruipar . 985—1000 Egyéb ipari és kereskedelmi részvénytársaságok . . 1001—1026 Inhaltsübersicht. Staatshaushalt, Währungspolitik, öffentliche Anleihen: seile Staatshaushalt....................81—85 Finanzpolitische Maßnahmen: a) Friedensvertrag, Währungstrennung . 86—100 b) Maßnahmen im Zuge der Weltwirtschaftskrise . 100—115 c) Maßnahmen bezüglich der rückgegliederten Gebiete................115—119 Währungsverhältnisse,. . . 120—123 Staatsschulden: Übersicht.....................124—126 Anleihen..................126—144 Komitats- u. Städteanlehen 144—160 Notenbank..........................161—180 Staatliche Institute: Postsparkasse...............181—188 Geldinstitutszentrale . . . 188—195 Garantiehank................195—196 Pfandbriefinstitute: Aktiengesellschaften . . . 199—277 Sonst. Hypothekaranstalten 278—296 Aktien-Kreditbanken: Ungarische.................. 297—452 Ausländische................ 452—453 Bankierbuch....................... 455—469 Industrie-Aktiengesellschaften: Bäder, Hotels.................. 471—487 Baumaterialien und Bauindustrie .................. 489—518 Glas, Porzellan, Stein- und Tonindustrie..............519—536 Berg- und Hüttenwerke . . 537—584 Maschinen- und Metallindustrie .................. 585—656 Brauereien, Malzfabriken, Getränkeindustrie . . . 657—684 Chemische Industrie . . 685—736 Mineralöl-, Asphalt-, 01-, Kerzen- u. Seifenindustrie 737—750 Lebensmittelindustrie . . . 751—796 E1 ektr izitätsin dust rie a) Stromlieferungs-Gesellschaften . . . 797—816 b) Elektrotechnische Unternehmungen . . 816—834 Theater, Kino, Filmindustrie 834—840 Holzindustrie............... 841—864 Leder- und Schuhindustrie, Kürschnerwaren .... 865—876 Papier- und Druckindustrie 877—914 Textilindustrie.............915—984 Zucker und Zuckerwaren . 985—1000 Diverse Industrie- und Handels A. G............... 1001—1026
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!