Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn. - Page 80

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
80
Original pagination
74 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000689-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000689-80
Content
74 Ungarn. Oldal Ülő és hajlított bútoripari és kereskedelmi r. t................................851 Uiugár Lipót, lásd (Magyar konfektio- mtivek r. t...........................961 Ungarisches . Wirtschaftsjahrbuch utólap V. Ungaro-Italia.na Banca S. A...............232 Kartonbetét a 454 II. oldal után. liughváry László Faiskola, iSzőllő- és Borgazdasági R. T....................1032 Ungvári Ételzsirgyár r. t.................750 — Kereskedelmi Bank R. T..................445 — Kőbánya R. T.........................................535 — mlLmalom r. t........................................796 — Növényzsirgyár és Olajfinomitó R. T. 750 — szészgyár, Szeszfinomitó és Szeszszabad raktár r.............................t.........................683 Ungvölgyi Bank r. t. . . .......................399 — Fatermelő R. T. f. a...............854 Unió Textilmüvek R. T.....................964 „Umirea“ kőolaj r. t. magyarországi képviselete .................................750 Unita® a „Phönix“ magyarországi élet-biztosításait lebonyolító r. t...........1048 — Automobil Ipar és Kereskedelmi R. T. 645 United States Lines Operations Inc. Magyarországi Fióktelepe.............1105 Universum Szállítmányozási és Ellenőrző R. T..............................................1092 Uránia magyar tudományos iszimházegyelet r. t...............................................839 Urbán Szénkereskedelmi R. T............................579 Üresen álló helységek Budapesten . . . 490 Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya- R. T...............................................564 Urkuti Bányaművel R. T., lásd Zichv Béla Gróf...............................................579 Üröm és Vidéke Takarékpénztár R. T. . 446 „Ursus“ egyesült kolozsvári és tordai serfőzdék r. t., Kolozsvár.........................680 Útépítési kölcsön......................................139 Üveg és üvegáruk behozatala............................519 Üveg-, porcellán-, kő- és agyagipar . 519—536 Üvegáruk behozatala . ................................519 Üvegcsiszolók..........................................519 Üveghuták..............................................519 „Uwag“ magyar szövőgyár r. t...........................976 Üzemiberlő Ipari és Kereskedelmi R. T. . 894 Üzemek, Állami..........................................85 Uzvölgy.i Faipar r. t..................................861 V Váci Egyházmegyei takarékpénztár r. t. 446 — Fonógyár R. T........................................983 — Takarékpénztár..................................... 446 Vacuum Oil Company R. T................................747 Vacunmtechnikai és Villamossági R. T. . 833 Vácz-Budapest-Gödöllöi h. é. villamosvasút r. t............................................1069 Váczi Kőszénbánya R. T.................................579 Vadásztöltény-, Gyutacs- és Fémárugyár R. T. . . .................'.......................625 Vadászati eredmények .................................756 Vágsellyei Hitelintézet R. T. . . . . . 447 Vagyonadók..............................................83 Vagyonváltság...........................................94 Vagyonváltsági alap.....................................96 Vaj- és tejáruk nagyban................................754 Vállalkozók Bankja R. T................................330 Vallás- és közoktatásügyi minisztérium a költségvetésben..............81, 82, 85 Valorizációs törvény....................................98 Váltópénzek nem-nemes fémből .... 121 Váltótárcák az egyes pénzintézeteknél . 175 Váltságrészvények (Vagyonváltság) . . 94 Valutaköveteíések.......................................93 Seit« Victoria, siehe auch Viktoria. — . Chem. Werke A.-G..................728 — Feuerversicherungs-Akt.-Ges. . . . 1056 — Strick- u. Wirkwaren A,-G. . . . 966 — zu Berlin, Allgemeine Versicherung 1054 Viehsteuer...................................... 84 Viehverwertung A.-G. ...... .... 1023 „Vihorlat“ Wald und Siigeindustrie A.-G. . 855 Viktoria Kino A.-G..............................839 Világosság Buchdruckerei, A.-G...................909 Villányer Zentral-Sparkassa A.-G...............448 Viscosa A.-G. Ungarische....................... 964 Viskor Kohlenbergbau A.-G. ....................579 Visontaer Weinbau A.-G., Gyöngyös .... 679 „Vladeasa“ Bank A.-G............................335 Vlahica Eisenwerke A.-G.........................581 Völkerbundaktion, siehe Compass-Jahrgang 1942. Völkerbund&nleihe................................130 — konvention Genfer..................... 96 — konversion ....'......................130 „Volksbank“ Kredit-, Gewerbe- u. Handels-A.-G. Dös.......................................348 Volkssparkassa A.-G., Nagykanizsa ..... 401 Volkswirtschaftliche Bank A.-G. Hódmeaö- vá-árhely 362 — — — Szabadka . 422 — Kreditbank A.-G. . . . 330 — Bücher- u. Zeitschriften- Verlags-A.-G..................909 Volkswirtschaftsministsrium...................... 85 Voranschlagszifforn .......................81—84 Vorkriegssohuld-Abstempelung..................... 90 — -Aufteilung 91, 92 u. Band Ostmark Vorkriegsschulden-Abrechnungs-Schuld- ' Verschreibungen........................132—134 Vulkan, Eisengießerei und Maschinenfabriks A.-G............................................650 — Oxigenfabrik A.-G............................728 w W'achswaren-Ausfuhr...........................680 — -Einfuhr . . . .......................686 Waggon- u. Maschinenfabrik A.-G., Ungar. Györ .............................. 607 Wagner Dr. Eugen u. Emil, A.-G.............729 Wagnereién ........................................................ . . 841 Währungseinheit..........................97, 120 Wlhrungsgesetz................................120 Währungspolitik ............................. 81 Währungstrennung...................................................... 86 Währungsverhältnisse..........................120 Waitzner Diözesan Sparcassa A.-G............446 — Sparcassa ...............................446 Waldexploitation u. Holzhandels A.-G. . . . 845 Waldfl&ehen .................................751
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!