Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn. - Page 70

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
70
Original pagination
64 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000689-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000689-70
Content
64 Ungarn. Oldal Piücédi Takarékpénztári R, T....................415 Pmczehely-Görböi takarékpénztár r. t. . 415 Pinkavöltgyi takarékpénztár r. t. . . . 447 Piperecikkek külkeréskedclme .... 686 Pittel és Brausewetter, beton-, hid- és mélyépítő r. t...............................505 Planta mezőgazdasági és kereskedelmi r. t. ..... 1016 Platter János konzervipari és kereske- deimi r. t................................. 790 Polgár testvérek fakereskedekni r. t. . . 850 Polgári Bank és Keresik ed dini R. T., lásd Mezőgazdasági és Kereskedieámi Bank R. T.........................................322 —- Szanatóriumi R. T..........................478 Policky-Ricker R. T. magyarországi fióktelepe . .....................................................876 Pollack Hermann fiai r. t., lásd ,,HPS“ Hazai Pamutszövö stb.........................981 'Polus-Sirins Müvek Akkumulátor és Elemgyár r. t................................828 Popper Borpincészet R. T., lásd Kőbányai Borpincészet r. t.............................................676 — és Szántó vasöntöde és gépgyár r. t. 634 Porcellán-, üveg-, kő- és agyagipar 519—536 — és Majolikagyár R. T..........................535 Posnansky és Strelitz R. T......................721 Posner grafikai müintézet és üzleti könyvek gyára r. t 1 . . . 905 Posta, távirda és távbeszélő a költségvetésben ....................... 81, 82,-83, 85 Postai pénzforgalom.............................194 Postatakarékpénztár a költségvetésben 81, 82, 83, 85 Postatakarékpénztár, Magyar kir. 181—187 —------árverési csarnokának forgalma . 187 — —• — csekkforgalma..................184, 186 --------értékpapirforgalma......................156 --------jelzálogkölcsönüzlete .... 182 --------nemzetközi bankátutalási forgalma .... 185 —j------nemzetközi postagirofongalma . 185 —’ takarékforgalma ... . . 183 --------zálogüzletforgalma . • • • 187 Posiztókereskedelmi vállalat r................t............961 Pótkávégyártás..................................751 Pótlások és helyesbítések . . . 1134—1136 Pozsony-Komáromi egyesült helyiérdekű vasút r. t..................................1085 Prágai Jegyzőkönyv...............................89 Preisich Dr, Szanatórium R. T., lásd Tündérhegyi Szanatórium R..........................................T......................................185 Prémbör külkereskedelme.........................867 Princz Testvérek Vasöntöde és Gépgyár R. T. .......................................653 Prister Müvek hidrotechnikai és épitő r. t..........................* . • • 505 Projectograph, mozgófénykép és gépgyár r. t • 837 Prometheus Szén, Fa- és Koks E. T. . • 576 Propagandaminiszterium, lásd Ncmzet-védelmipropaganda minisztérium . 81 Providentia biztositó r. t.....................1042 Pueztatenyő-Kunszentmártoni Helyiérdekű Vasút R. T..................................1082 Pusztavámi Szénbánya R. T, ... • 576 ľ ülnöki épitő-anyagipar-r, t. , • • • • 516 — mezőgazdasági r. t............................779 takarékpénztár és hitelbank r, t, . . 415 Seite Szent Gottharder Senseu- u. Schmiedewerke A.-G., vorm. Freiherren v. Wieser..............653 — — Sparkassa A.-G........................430 Szent-Margitszigeter MineralwasserwerkeA.-G. 678 Szépligeter Hanffabrik A.-G.................... . 979 — Sparkassa A.-G................................430 Szőpvizier erste Sparkassa A.-G......................430 „Szerencse“ Losverkaufs A.-G.........................324 Szerencsei Sparkassa A.-G. i. L. . ... . 431 Szigetvárer Sparcassa................................431 „Szikra“ ung. Zündholzfabr. A.-G.....................696 Szikszóer íSparcassa A.-G............................431 Szilágyságer Bank A.-G. ........... 432 Szilágysomlyóer Sparkasse A.-G.......................432 Sziler Dampfmühle u. Teigwarenfabrik A.-G. 794 Szober Steinbruchs-A.-G. ... . . 531 Szöllösy Emerich von, Bau-, Industrie- und Handels-Unternehmung A.-G.........................507 Szolnoker Kreditbank A.-G.......................... 433 — Papierfabrik A.-G. i. L.......................906 — Papier-Industrie A.-G....................... 913 — Ungarische Bank A.-G..........................433 — Zuckerfabriks A.-G............................997 „Szolyva“ Holzverkohlungs A.-G.......................735 Szombathely-Györer Teerfabrik u. Straßenbau A.-G.......................................507 Szombathelyei Hanf- u. Flachsfabrik A.-G. 979 — Pinkal'öer-Lokalbahn A.-G. . . 1085 — Lederfabrik A.-G...............875 — Sparkasse Act.-Ges.............435 — Ungar. Baumwollindustrie A.-G. 980 Szombathelygegender Kehlengruben A.-G. . 581 SzOrády’sche Walzmühle A.-G..........................791 Szöreger Petroleumfabrik A.-G........................746 Szováta Heilbäder A.-G.............'.................486 T Tabakfabrikation.................................751 Tabak fab riken> Arbeiterstand................... 85 Tabakproduktion und Verschleiß..................1001 Tabakregie ...................................... 84 Taber Regional Sparkassa A.-G....................437 Tafelglas, Einfuhr .............................519 Takarékosság (Sparsamkeit) Handels A.-G. . 1024 Tállyáer Sparkassa A.-G..........................437 Tamasier Sparkassa u. Kreditbank A.-G. . . 437 Tanninfabrik und Dampfsäge A.-G.,Našicer, siehe Uglyaer Holzindustrie...................852 Tapolcaer Weinhandlungs-A.-G., Tapolca . 683 Tapolczaer Sparcassa A.-G........................438 „Taranul“ Spar- und Creditinstitut A.-G. Szamosujvár...................................423 Tata-Tóvároser Volkswirtschaft, und Com- mercialbank A.-G. '.......................438 Tata u. Tóvároser Sparkassa......................439 Tataer KohleD- und Brikett-Handels A.-G. . 577 „Taurus“, Rohprodukten Handels A.-G. . . 724 Taxameterfabrik-A.-G., Vaterland.................646 Tébe . . . .....................................455 Technische Union-Akt.-Ges...................... 641 Técsöer Handels-Bank A.-G........................439 Telegraphen u. Telephonwesen Ungarns . . 816 Telegraphenverkehr Ungarns.......................816 Telefonfabrik A.-G., Budapest . .... 819 Telephonrundsprecher und Rundfunk A.-G. Ungar.........................................827 Teleiihönverkehr Ungarns...................816—817 Temes-Somogyer vgte. Komitats-Lokaleisen- bahn . 1082 Temesvári'!' Erste. Spiritus-Fabrik A.-G. siehe Bd. Rumänien Termoglobus Handels A.-G. für Sanitäre Einrichtungen u. Rohre 641
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!