Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn. - Page 67

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
67
Original pagination
61 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000689-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000689-67
Content
Inhaltsverzeichnis, Oldal órakeresk'pdeLiui R. T. ....... 633 Or&nstcin és Koppét magyar r. t., lásd Mezei-, Bánya-, iparvasutak és Általános gépgyári r. t............................618 Orion Bőrgyár R. T...................................874 őrlési eredmények....................................754 Orosházi takarékpénztár ....... 409 Őrségi takarékpénztár részvénytársaság öriszentpéteren . . . 409 Országgyűlés.....................81, 82, 84 Országos bizottság külföldi hitelek .számára .....................................194 Országos Egészségügyi Anyagraktár Rico Magyar Kötszerművek R. T..................948 — Fatermelö és Sylvania Fafcereskedelmi R. T..............................................848 —• Földhitelintézet..................................278 — Gazdasági Bank R. T................................323 — ihitelügyii bizottság . ....... 111 Iparbank r. t. . ................................320 - Központi Hitelszövetkezet . . . ... 282 községi nyomda .r. t..............................901 —- — takarékpénztár, Magyar . . 270, 80 l —• Lakásépítési Hitelszövetkezet . . . .. 295 Magyar Ipari Jelzálogintézet R. T. . 276 — Raktárházak r. t..................................1090 — ruházati intézet r. t..............................948 —- Társadalombiztosító Intézet .... 1044 — Villamosmüvek R. T.................................806 Orvosságok behozatala................................686 Osana Bank R. T . 332 Osztalékkorlátozás...................................113 Üsztaléktranszfer....................................108 Osztálysorsjáték ....................................193 Osztrák-Magyar Bank felszámolására kibocsátott 5%-os állami kötelezvények 136 OTI, Országos Társadalombiztositó Intézet..........................................1044 Otthon ingatlan és építő r. t........................504 Ottoman államadósság, lásd az Ostmark -kötetet őtvösipar és fómöntődék..............................585 Oxygén Ipar R. T . 719 Ózdi takarékpénztár r. t.............................409 Pajor Dr. Vizgyógyintézet és Szanatórium R. T............................... Pala és palaáruk külkereskedelme . . . Pála és társa elemek és battériák magyarországi gyára r. t................ Palace Szálloda R. T., Budapest . . . Palackok behozatala........................ 482 520 482 519 „Palatínus“ épitő- és ingatlan forgalmi T. t.................................................... Park r. t. Párkányi Mümalom és keményítőgyár R. T...................................... Pálinka kivitel.............................. Pálinkáé getők áttekintése................... Pálinkaégetők, malátagyárak, sörfőzdék és .italipar............................657 Pálinkagyártási adatok .... Pálinkatermelés Magyarországon Pallas irodalmi és nyomdai r. t. Pamutáruk külkereskedelme . . Pamut külkereskedelme .... Pamuttextil Müvek R. T. . . . „Panacea“ Gyógyszervegyészeti R. T. 504 483 779 659 657 -684 751 658 888 917 917 934 719 Seite Staatliches Koteninstitut............................................. 88 Staatsangestellten, Übersicht der 8 t Staatsanlehen 81, 126—141 — Budapester 4„/0 v. 1910 . . . 149 „ 4"/0 v. 1911 ... 150 — „ 4Vj»/0 v. 1914 . . 150 Staatsausgaben ...................................................... 81 Staatsbahnen i. Budget.....................81, 82, 85 Staatsbahnen, Ungarische.............................................1062 Staatsbeamten- u. sonstige Angestellten- u. Arbeiterstaud.................................................... 85 Staatsbetriebe........................................................ 83 Staatseruckerei Arbeiterstand......................................... 85 Staatseinnahmen . ................................................... 82 Staatseisenbahn-Ges., siehe Austria vergt. Emailierwerke-, Lampen- u. Metallwarenfabrik A.-G............................Band Ostmark Staatseisenwerke......................................................590 Staatsforste..........................................................842 Staatshaushalt..............................81—84 Staatskassenscheine 4%ige .... • . . . 140 — 57,7. v. J. 1916 Bd. Ostmark — Dreimonatige.....................................138 Staatssch., 47%................................ Staatsmaschinenfabrik.................................................590 Staatsuuteu .......................................................... 87 Staatsrechnungshof, Oberster............... 81, 85 Staatsschatzanweisungen, 370ige v. J. 1939 . 141 Staatsschatzscheine................... 138, 139, 140 — 4"/0ige v. J. 1933 .............................................. 139 — v. J. 1933-1937 139 — 47j70ige v. J. 1933-1936 ........................................ 140 _ — 370ige dreimonatige v. J. 1938 .... 140 — 4727(iige J- 1939 ............................................... 141 Staatsschatzscheine 47a7iíge v- J • 1941 . . 141 — 4'/,,ige v. J. 1939 u. 1941.......................................142 — 4"/0ige v. J. 1939 (Emission 1943) . . 142 Staatsschatzwechsel...................................................137 Staatsschuld, Aufteilung d. Altungar., nicht sichergestellten................................................... 91 Staatsschuld, Aufteilung der Altungarischen sichergestellten................................. 92 Staatsschuld d. früheren Länder d. Ung. heil. Krone (ung. Reichshälfte d. Öst.- Ung. Monarchie) . .................................................126 Staatss huldobligationen, 41/»'''/„ige v. J. 1938 . 140 Staatsschulden-Übersicht....................124—126 Staatsschulden au die Nationalbank .... ,168 Staatsschuldendienst im Budget ..... 81—82 Staatsschuldenübersicht ..............................................124 Staatsschuldenscheino d. Handelsmiuisterims f. d. Straßenbau .................................................. 139 Staatsschuldverschreibungen für die Erfüllung von Schiedsgerichtsprüchen . . ..................137 — 57oigo f. d. Liquidation d. Österr. Ung. Bank.............................................................136 „Stab“, siehe: Schwedisch-Amerikanische (Zündholz)-Dollaranleihe................ 291, 687 Stabeisen Außenhandel.................................................539 Stádium Verlags- und Druckerei A.-G. . . . 906 Stadler Michael, Drahtgewebe, Geflechte u. Eisenwaren-Eabrifer.-A.-G...........................................639 Stadte-Anlehen.....................,. 81, 144—155 — gemeinsame von 1925 . . . 144 — — — 1926 . . . 145 Städtische Sparkassa in Újvidék.............444 Städtische Sparkasse in Szabadka............422 Städtische Spar- u. Creditanstalt A.-G. . . 347 — Ziegelei A.-G., Miskolc .... 515 Stahel & Lenner, Trieur u. Perforierfabriks- A.-G................................................................639 Stahl- u. Eßbesteckwerke A.-G.........................................639 Stahlerzeugung Ungarns................................................539 Stahlmünzen...........................................................121 Stahlwarenfabrik, A.-G. Ungar.........................................605
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!