Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn. - Page 60

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
60
Original pagination
54 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000689-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000689-60
Content
Ungarn. Oldal Magyar takarékpénztáraik központi jelzálogbankja mint r...........................t.......................314 — Távirati Iroda R. T............................................1021 — Tégla- és Agyagárugyárosok Országos Egyesülete.................................490 — Tej- és Tejtermékforgalmi r. t. . . . 777 — telefonautomata r. t...........................................1021 — Telefonhirmondó és rádió R. T. . .827 — .textil-festőgyár r. t..........................................962 — Textilgyárosok Országos Egyesülete . 920 — Textilipar R. T.................................................962 — Tisztviselők Takarékpénztára R. T. . 327 — Tógazdaságok R. T...............................................765 — törlesztése« Aranykulcson (Népszövetségi kölcsön)..............................130 ■ Trachytmüvek r. t...................... . . 528 — Tudományos Társulatok Sajtóvállalata R. T...........................................................902 — Üveggyárosok Országos Egyesülete . 521 — Vadkiviteli vállalat R. T. . . . . . 883 — Vadtenyésztők Kiviteli és Kereskedelmi R. T.................................771 — Város- és Köaségfejlesztési R. T.t. . 578 — vasfonalgyár r. t............................................. 976 — Vaskereskedők és Vasiparosok Országos Egyesülete.............................590 — Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesülete ................................589 — Vasötvözetgyár R. T.............................................728 — vasúti forgalmi r. t...........................................1095 — Vegyiművek R. T.................... . 727 — vegyipari gépgyár r. t..........................................604 — Vegypapír és Papiméintigyár R. T. . 907 — Vegyészeti Gyárosok Országos Egye: sülete . . ..........................." . 688 — Vetőmagkiviteli R. T. .........................................1021 — Vigogne-Fonó RT.................... . . 963 vi.gszinház-r. t...............................................836 — Villamos Müvek Országos Szövetsége . 797 — Viscosa R. T • . . . 964 — Waggon- és Gépgyár-R. T.........................................607 — Way se és Freytag R. T..........................................509 — Wolframlámpa-Gyár Kremenezky János r. t......................."... 832 — Zsipari- és Vegyszeríorgalmi R. T. . 744 Magyarkanizsai Első Takarékpénztár R. T...........................................................386 — keresztény népbank r. t.........................................386 Magyarország bevetett területei .... 751 — gépipara 1940-ben...............................................585 — ipara 1940-ben..................................................471 — kő-, agyag- és üvegipara........................................519 — Külkereskedelmi adatai: 120, 520, 537, 538, 539, 587, 588, 589, 659, 688, 737, 755, 842, 843, 866, 867, 878, 879, 916, 917, 918, 919, 985 — külkereskedelme 1938/1943 években . 120 — mai kiterjedése.............................119 — 1940, évi nagyipari statisztikája . . 471 — Napilap R. T................................901 — Nyersvas- és acéltermelése..................539 — ruházati ipara..............................915 — széntermelése ..................................537 — területe mivelési ágak szerint . . . 119 — — Trianon előtt.............................119 — textilipara...................... 915—984 — vas- és fémipara............................585 — vegyi ipara ...................................685 Seite Pensionen....................................... 81 Pensionen der staatl. betriebe.................. 81 Perl Brotfabrik A.-G............................779 Perl Geschäftshaus A.-G.........................954 Perlesz Sándor etc. A.-G........................975 „Permei“ Emaildrahtfabrik A.-G..................634 Personalstand im Budget......................... 84 Personenwagen Ungarns..................... 586—587 Pester erster vaterländ. Sparcassa-Verein, Budapest.............................. 211 Kartoneinlage, nach Seite 2961. — Ungar. Commercial-Bank......................219 Kartoneinlage nach Seite 1981. Pesterzsébeter Sparcassa A.-G...................414 Pestgegender Dampfziegelei u. Dachziegelfabrik A.-G.....................................511 Pesthidegkuter Ziegel-, Kalk- u. Tonindustrie A.-G..................................505 Pesti Napló A.-G. i. L..........................905 Pestszentlorincer Industrieanlagen A.-G. . . 652 Péter Nitrogen-KunstdüngerfabrikA.-G.,siehe Stickstoffwerke Pét A.-G......................723 Péterreveer Christliche Wirtschafsbank A.-G. 415 Petöházer u. Groß-Zinkendorfer Zuckerfabriken A.-G. der..............................996 Petroleum Industrie A.-G. Ung...................747 Petroleumpreise.................................737 Petrosaner rum. Steinkohlengruben A.-G. . 584 Petz Industriewerke.............................65o Pfandbrief-Emissions-Genossenschaft der Ungarischen Geldinstitute.........................293 Pfandbriefinstitute....................... 199—290 Pfandbrief-Zinsen, Ermäßigung...................107 Pfandleihgeschäfts-Verkehr d. Ung. Postsparkasse ......................................187 Pflichtkapital der Versicherungsgesellschaften ...........................................1028 Pfundauleihe d. Komitate........................144 Pfundparität....................................122 Pfund Sterling-Abrechnungs-Schuldver- schreibung.................................. 132 Philips Werke A.-G. •...........................831 Phöbus Technische u. Ölkandels-A.-G. . . . 745 Phönix-Bank u. Handels A.-G.....................324 „Rhönix“ Lebensversich.-Ges. i. Zwangsliqu. 1060 „Phönix“ Verordnungen..........................1027 Phylaxia A.-G. für Serum Production . . . 720 Pilisvörösvár u. Umgebung Sparkasse A.-G. . 415 Pinceder Sparkasse A.-G.........................415 Pinczehely-Görböer Sparkassa A.-G...............415 Pinkathaler Sparkassa A.-G......................447 Pittel & Brausewetter A.-G......................505 Planta landw. u. Handels-A.G...................1016 Plattenseer Regional Sparcassa..................419 Platter Hans, Konservenindustrie A.-G. etc. . 790 Pol ear Brüder Holzhandels A.-G.................850 Policzky-Ricker A.-G............................876 Pollacks Herrn. Söhne A.-G.................... 981 Polus-Sirius Werke Akkumulatoren- und Elementenfabrik A.-G..........................828 Popper u. Szántó Eisengießerei etc. A.-G. . 634 Porzellan-Industrie.........................519—536 Porzellan- u. Majolikafabrik A.-G., Újvidék . 535 Posnansky u. Strelitz A.-G......................721 Posner Grafische Kunstanstalt n. Geschäftsbücher Fabriks A.-G.............................905 Postalischer Geldverkehr........................194 Postsparkassa .... 81, 82, 83, 85, 181—188 Postscheckverkehr...............................186 Post, Telegraph, Telephon, Budget d. . 81,82,85
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!