Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn. - Page 55

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
55
Original pagination
49 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000689-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000689-55
Content
Inhaltsverzeichnis. 49 Oldal Külső* zolnokme gyei és Mezőgazdasági Egyesült takarékpénztárak K. T. . . 433 Külügyminisztérium...................81, 82, 85 Kun-Szt.-Miki ós-Dabas-tSzabad szállási takarékpénztár...........................384 Kunmad-arasd Gazdák Malma r. t. . . . 790 Kunszentmártoni Takarékpénztár R. T. . 384 Kutnewsky György R. T........................869 L. C. H. Lakkgyár R. T.........................729 Lábodi Ipartelepek R. T........................715 Labor bizalmi r. t............................1014 Labor R. T., Ujverbász.........................518 Laboratórium védőoltóanyagok termelésére r. t................................715 Ládagyár és fakereskedelmi r. t. . . . 848 Lágytá/termelés ..............................842 Lakásépítés Budapesten................ 489—490 Lakásépítési Hitelszövetkezet, Országos . 295 Lakásszaporodás Budapesten.....................489 Lakkbőr külkereskedelme........................866 Lakkgyár R. T., lásd L. C. H...................729 Lakóház építkezés Budapesten...................489 Lám Elemér doboz- és papixáragyár, könyv- és kőnyounda x. t. . . . . . 914 „Lana“ Kereskedelmi r. t.......................948 Länderbank Wien, lásd az „Ostmark“-kötetet . kartonbetét a 16II. oldal után. Láng József r. t. . . . ......................628 — L. gépgyár r. t..............................599 Lapok, lásd Uj-ságforgalom.....................878 Lapp Iíenrik-féle mélyfúrások, bányatelepek és mélymüvek magyar r. t. . 502 Lardoline Olaj, Zsiradék és Vegyigyár R. T.............................- ... 715 Kartonbetét a 684 I oldal után. La Roebe Faipari r. t., Nagyvárad . . 858 „Latorca“ Gazdasági és Ipari R. T. . . 857 „Lebosz“, A Földbirtokrendezés pénzügyi lebonyolítására alakult szövetkezet .......................................290 Ledermann Mór, lásd Pátria Textilforgalmi R. T...............................954 Legfőbb állami számvevőszék a költség- vetésben ...................................81 Legelők területe 119, 751 Légiforgalmi R. T., Magyar....................1103 —• vállalatok ....................... 1094—1095 Légrády Testvérek R. T.........................901 Lei-Pengő átszámítása..........................118 Leipziger Vilmos szesz- és cukorgyára r. t.......................................676 Len- és kendertermelés.........................916 Len, kender és juta külkereskedelme . 918 Lengyel Hentesárugyár R. T.....................776 Lenk Lajos-féle téglagyár r. t.................516 Leszámítolási üzlet............................174 Leszámítoló kamatláb...........................174 Leszámítoló- és Pénzváltó-bank, Magyar 256 Kartonbetét a 454 1. oldal után. Leszámolási adósságok.................132'—133 Leszámoló egylet, Budapesti....................313 Letenyei takarékpénztár r. t...................385 Letétemónyek...................................176 Léva-Nagysurány -helyiérdekű vasút r.-t. 1081 Seite Meteor Elektrizität« u.' Lusterfabrik A.-G . 632 Meteor Steinind. u. Müblsteinfabr. A.-G. . 528 Methylalkohol-Einfuhr......................................................687 Metro Goldwyn Mayer Distributing Corporation A.-G., Ungarische Generalvertretung 837 Mez A.-G. . . 951 Mezöberényer Ökonomie-Sparkassa A.-G. . . 391 MezÖcsáter Sparkassa A.-G..................................................392 Mezőnyékládházaer Schottergruben A.-G. . 529 Mezöturer Sparcassa........................................................392 Mftr.................•............,.......................................1099 Miess Brüder A.-G..........................................................873 Mika Tivadar A.-G..........................................................632 Milchindustrie.............................................................754 Milchpreise................................................................754 Milchzucker, Einfuhr.......................................................985 Mindszenter Sparkassa • . 392 Mineral- u. Bitterwasser-Außenhandel . . . 659 Mineralmühle u. Farbwaren A.-G.............................................717 Mineralöl-Industrie ...................... 737—750 — -Raffinerie A.-G. Budapest .... 744 —w -Raffinerien, Landesverband . . . 737 » — -Steuer 84, 737 Mineralöle, Produktion u. Konsum...........................................737 Mineralwasser, Außenhandel ....... 659 Mineralwasser, Einfuhr.....................................................659 „Minerva“ Literarische u. Druckerei Kunstanstalt A.-G....................................911 .Minerva“ Textilindustrie A.-G.............................................951 Minerva Versicherungs A.-G., Kolozsvár . . 1054 „Minimax“ Ung. A.-G........................................................644 Minister ohne Portefeuille..................81, 85 Ministerium des Äußern..............81, 82, 85 — — Innern 81, 82, 85 — für Finanzen.............81, 82, 85 — — Landesverteidigung . 81, 82, 85 Ministerpräsidium.......................81, 82, 85 „Minopirit“ S. A. R., Bukarest.............................................584 Miskolc—Diósgyőr Straßenbahn A.-G. . . . 1082 Miskolcer Agrarbank A.-G...................................................393 — Eisenhandels A. G. ..... . 651 — Handelskammer..............................................1110 — Holzwarenfabrik, Waren- und Produktenlager A.-G..........................................857 Miskolcer Sparkassa........................................................394 Mitteleuropäische und „Minerva“ allg. Versi cherungs-A.-G................................1040 — Handels- und Warenaus- tauschverkehrs A. G. . 849 Mittelmeer-Scliiffahrts A. G..............................................1103 Möbel, Außenhandel.........................................................843 Möbel und Möbelteile, Außenhandel .... 843 Mohácser Landwirtschaftliche- u. Gewerbebank A.-G..................................................................395 — Seidenindustrie A.-G................................................9Ö1 — Sparcassa A.-G......................................................395 Moholer Kreditanstalt A.-G.................................................395 — Sparkassa A.-G........................................................395 Moiret F. Edmund A.-G......................................................902 Moktár 270, 80 1 Molinum Mühlenindustrie A.-G...............................................778 Molnár'sche Buch- u. Kunstdruckerei etc. 913 „Molybdän“ Rumänische Bergwerks-A.-G., Bukarest. .............................................................584 Mono A.-G. für ärztlichen u. Hospitalbedarf . 632 Monorer Bezirks-Creditbank A.-G. ..... 395 — — Sparkassa....................................396 Moórer Regional Sparcassa A.-G.............................................396 Morer Kohlenbergwerk A.-G..................................................575 Moson-Magyaróvárer Sparkassa A.-G. ... 396 Mosouszentjáuoser Sparkassa A.-G...........................................397 Mostproduktion.............................................................657 Motorräder Ungarns 586, 587 4 IV
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!