Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn. - Page 54

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
54
Original pagination
48 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000689-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000689-54
Content
48 Ungarn. Oldal Közgazdasági Bauk K. T., Hódmezővásárhely ................................362 ---------------Szabadka.......................422 — hitelbank r. t..............................330 — Könyv- és Lapkiadó R. T.....................909 Közhasznú' intézetek, Magyar . . 250—252 Közigazgatási bíróság.........................81. Közkölosönök, lásd Költségelőirányzat 81—84 Közlekedési R. T., Budapest Székesfővárosi ....................................1072 — vállalatok........................... 1087—1094 Kozma Testvérek R. T........................776 Kozmetikai áruk behozatala..................687 Közműépítő és Üzembentartó R. T. . . 498 Közönséges téglák külkereskedelme . . 520 Közös vármegyei kölcsön.......................144 — városi kölcsön, 7^'2%-os, 1925-ből . . 144 ---------7%-os, 1926-ból......................145 Központi gáz- és villamossági r. t. . . 804 — faárusitó R. T............................856 — Hitelszövetkezet, Országos................282 — Sütőipari R. T............................776 — Takarékpénztár, Magyar országos . . 270 — Tejcsamok Üzemeit Ellátó Sütőipari R. T. lásd Központi Sütőipari R. T. 776 — váltóüzlet r. t...........................316 Községi élelmiszer üzem, Budapest . . . 147 — kenyérgyár, Budapest......................147 — lóhuisüzem, Budapest......................147 — Takarékpénztár R. T., Budapest Székesfővárosi .... 200, utólap VI. — temetkezési intézet.......................147 — üzemek....................................147 Közüzemi és községfejlasatő r. t. . . . 814 Kratzer Villamossági és Kereskedelmi R. T.......................................833 Krause Ernő és Társa magyarországi fióktelepe.................................656 K rau'sz- M osk o v i ts, lásd Mezőgazdasági és Kémiai Ipartelepek r. t....................667 Kremenetzky János r. t., Magyar Wolfram-lámpa Gyár.........................832 Kristálycukor nagykereskedelmi ára . . 985 Kristály só (Glaubersó) behozatala . . . 686 Kristályén R. T. ............................715 Kristó és társai téglagyár r. t...............515 Krupp Arthur r. t., Berndorfi fémárugyár 655 Kiibekházi takarékpénztár r. t................383 Kuozik Gábor utda Magyar Szalámigyár és Húsipari R. T...........................786 Kugler Henrik utóda Gerbeaud r. t. . . . 999 ,,Kühne“ mezőgazdasági gépgyár r. t. . . 627 Kulai Hitelbank R. T..........................383 Külföldi hitelek országos bizottsága . . 194 Külföldi Hitelek Pénztára.....................105 Külföldi Kávé és Teabehozatali R. T. . 1004 Külföldi követelések a devizagazdálkodás tartamára..................................103 Külföldi pénzintézetek fiókjainak felszámolása . . . .........................117 Külföldi pénznemre szóló kötelezettségek 107 Külkereskedelem állami szervezése . . . 111 Külkereskedelmi adatok: 120, 520, 537, 539, 588, 589, 659, 686, 687, 755, 866, 867, 878, 879 , 917, 918, 919, 985 Külömböző üvegáruk behozatala .... 519 — társaságok..................................1001 Külön adók.....................................83 „Kulpin“ konzervgyár r. t.....................795 Saits Martinstahlprbduktion..........................................................539 Mártonhegyer Sanator. u. Erholuugsanl- A.-G, 482 Mart<>nvásárer u. Érder Sparkassa A.-G. . . 359 ..Marvel“ Parfumfabr.k A.-G....................................................713 Maschinelle Ausrüstung dtr Textilindustrie . 919 Maschinen, Außenhandel.................. 588, 589 — Fabriks A.-G., Nie. Fehér . . . 618 — — — Kecskemét . . . 629 — — — Wörner J. & Comp. 649 — — für chemische Industrie A.-G., Ungarische . . . 604 — — und Eisengießerei A.-G., Sopiana....................................................651 — Handel Ungarns................... 588—589 Haschinen-Industrie........................................................... 585 — u. Metallindustrie A.-G. . . . 585—685 — u. Metallwaren-Fabriks-A.-G., vereinigte.......................................................646 Maschinenfabrik des János Csonka A. G. . 614 Maschinenfabrik für ehem. Industrie A.-G., Ungar........................................................................604 Maschinenfabrik u. Rohrwerk A.-G. Roesse- mann......................................635 Maßnahmen, Finanzpolitische ..... 86—119 Maßnahmen im Zuge der Weltwirtschaftskrise ....................................................................100—115 Maßnahmen iin Zuge der Wiedereingliederung Uberungarns u. d, Karpathenlandes . 115 Mátószalkarr Sparkassa A.-G....................................................391 — Volksbauk A.-G.............................................................390 Mátraer Kohlenwerke A.-G. ....................................................575 Mátrahegyaljaer Weinbau A.-G..................................................1024 Mátrai Anton & Co., A.-G....................629 Mauthner Gebrüder & Co. A.-G. .............870 Mauthner Edmund, Samenzucht etc. A.-G. . 1014 Háv . . . 1062 „Mavad“ ..................... 771 „Mávag“........................................................................590 Mázaszászvárer Ziegelfabrik A.-G...............................................513 Mechanische Weberei A.-G.......................................................950 Medichemia A. G.............., ............717 Medjumurer Petroleum A.-G.................................................... 750 Megyeri Dr. Landwirtschaftliche «tc. A.-G. 677 Mehl, Außenhandel...........................755 Meinl Julius Kaffeeimport A.-G.......... 777, 11 Melasse, Außenhandel...........................................................985 Melocco Pietro Zementwaren-Fabrik und Bau- unteruehmung, A.-G. ........................................................503 Méray Motorrad-Fabrik A.-G.....................................................630 Mercanzia Bank u. Wechselstube A.-G. . . 322 Mercedes-Benz Automobil A.-G...................................................630 Mercur Bank A.-G...............................................................302 Mercur Technische u. Chemische Industrie 631 — Wechselstuben A.-G. s. Merkur Bank 302 Merino Tuchhandels-A.-G........................................................950 Metallbearbeitungsmaschinen, Außenhandel 589 Metallgeld.....................................................................121 Metallgießerei und Maschinenindustrie A.-G. 631 Metallhandels A.-G.............................................................631 Metall-Judustrie........................ 585—656 Metallische Notendeekung.......................................................170 Metallix-Röntgen A.-G. . . 632 „Metallochenda“ Hüttenwerk, Chem. Ind. u. Metallhandels-A.-G. siehe „Hungaria“ . . 691 Metnlloglóbus Metallhandels A.-G...............................................632 Metallplatteu-Industrie-A.-G., Ungar. . . . 643 Metall waren, Außenhandel......................................................589 Metallwaren-, Waffen- und Maschinenfabrik A.-G.........................................................................601 „Metanogen“ Schweißungs u. Industriegas-A.-G......................................... 731
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!