Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn. - Page 51

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
51
Original pagination
45 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000689-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000689-51
Content
Inhaltsverzeichnis, 4 ň Oldal Kenderes községi Takarékpénztár . . . 371 Kendergyár R. T..............................979 Kendő-, szövött- és kötöttárugyár r. t. . 981 Kenő- és nehéz olajok gyártása és fogyasztása................................737 Kénsav behozatala . . . ;...............686 -és vegyi-ipar-r. 't., lásd Hungária Vegyi és Kohómüvek R. T................. —■ — Vegyi term ékek Gyára r. t,., Nagybánya, „Phönix“, lásd „Hungárfti“ Vegyi és Kohómüvek R. T. . . . Kenyérgyár, Budapest háztartásában . Kenyénlisztgyártás.................■. . Kényszer(járadék)kölcsön, 1924. évi 5%-os Képkeretgyártás (fából) Kerámiai gyár r. t., Magyar 691 691 147 754 129 841 52Í Kerámiai ipar..............................519—536 Kerepesi Tégla- és Agyagárugyár r. t. . 501 Kereskedelmi Bank, Pesti Magyar 219, Kartonbetét a 198 /. oldal után. Kereskedelmi és Ingatlanforgalmi R. T. 501 — és iparbank r. t.............................443 — — közlekedésügyi minisztérium 81, 82,' 85 — kamarák.....................................1110 — malmok őrlési eredményei.....................754 — minisztérium 81, 82, 85 állami kötelezvényei útépítési célokra ...................................139 — Tengerhajózási R. T.........................1099 Kereskedők és iparosok hitelintézete r. t. 320 Keretgyártás és aranyozás......................841 Kerkavölgyi faipari r. t.......................855 Kerma papirárugyár r. t. ..... . 900 Kertész M. Márk papirárugyár r. t., lásd Kerma......................................900 Kertterületek 119, 751 Kés-és ollógyártás.............................585 Keserüvizek külkereskedelmi adatai . . 659 Keszthelyi és Társai Barnik R. T...............320 Keszthelyi takarékpénztár réswvénytársu- lat........................................371 Keszthely vidéki Helyiérdekű Vasút R. T. 1085 — takarékpénztár r. t..........................372 Kétpengős pénzjegyek...........................122 Kézdivásárhelyi takarékpénztár .... 372 Kézizálog-kölcsönök............................175 Kiegyenlítő é.s felülvizsgáló hivatal, Magy. kir. —................................93 Kincstári váltók ....''........................137 Kincstárjegyek..................... 139—141 — 41/2%-o.s, 1939 141 — 4!/2%\OS, 1940 141 Kinizsi Garage R. T............................626 Király-Sörfőzde R. T. ....... 665 Királyíürdö r. t. ’............................481 Királyhelmeci gazdasági és kereskedelmi bank r. t..................................373 Kir. Magyar Külkereskedelmi hivatal . 111 Kir. szab. Pées-Barcsi vasait.................1063 Királymalom Hedrich és Strauiss r. t. . . 763 Kisalföldi Malomipar R. T......................775 Kisbér-Füzitői egyesült gyári r. t. . . . 1025 Kisbéri takarékpénztár r. t....................373 Kisbirtokok teherrendezése érdekében vállalt könyvadósság.......................139 Kisbirtokosok biztositó intézete r. t. . . 1051 Kisgazda és kisiparos takarékpénztár r. t. 366 Kdsgyóni-Bakonyvidéki Egyesült Kőszén- bánya R. T , 574 Kiskereskedelmi árak (ruházati ipar) . . 919 Seite L Láboder Industrieanlagen A. G...............715 Labor A.-G..................................518 „Labor* Treuhand A.-G......................1014 Laboratorium für Sehutzimpfstoffe, Akt.-Ges. 715 Lackfabrik L. C. H., A.-G...................?29 Lagerhäuser........................ 1087—1094 Lagerhäuser, Landesverband.................1087 Lám Elemér Kartonnagenfabrik A.-G. . . . 914 ,,Lana“ Handels A.-G........................948 „Läuderbank“ Wien A.-G., Wien, Bd. Ostmark Kartoneinlage nach Seite 16 II. Landes BekMdungs-Ins' tut A. G...........948 — Bodenkreüitanstalt............................278 — Bodenkredit Institut für Kleingrund- besitzer siehe Landes-Boden-kreditanstalt — Ceinral Credit-Genossenschaft .... 282 — Gemeinde-Druckerei A.-G. . . . £01 — 'parkassa, Ungarische . . . 270, 80 I — Elektrizitätswerke A.-G..........................806 — Holzproduktions- und Sylvania Holzhandels A.-G..................................848 — Hypothekar-Institut für industrielle Kredite, Ungarisches ......................276 — -Industriehank A.-G ....... 320 — Kommission f. Kreditwesen .... 111 — Lagerhäuser A.-G.............................1090 — Sanitäts Materialiendepot Rico Ungar. Verbandstoffwerke............................948 — Sozialversicherungsanstalt...................Iu44 — Wirtschafts-Bank A.-G............................323 — Wohnungsbau Kreditgenossenschaft 295 — Zentral Kredit Genossenschaft . . . 282 Landesverband der Ungar. Bauindustriellen . 490 — — — Eisenwerke und Maschinenfabriken 589 — Konservenfabrikanten . 1 . . . . 756 — — — Landwirtschaftl.Spiritusproduzenten 659 — Lederindustriellen.................................867 —---------- Lederhändl°r.............................867 — — — Mineralöl-Raffinerien...........................737 — — — öffentlichen Lagerhäuser .... 1087 --------Zernentfabrikanten und Kalkbrennereien . . . 490 --------Versicherungsanstalten.......................1130 — — Ungarischer Elektrizitätswerke . . 797 Landesverein d. ch°m. Industriellen Ungarns 688 — — ungarischen Eisenbändler und Eisen indu-trit-llen.................................590 — — — Gl isfabrikauten....................... • 521 — Holzproduzenteu, Holzhändler und Holzindu-trielleu .........................843 — Ungarischer TVxtilindustriellen.....................920 — — Zuckerfabrikanten.................................985 — — Ziegel- und Tonwarenfabrikanteu . . 490 Landwirte-Vers.-Gen.. Budapest.......................1051 Landwirtschaftl. Bank A.-G............................443 — Bank-u.Sparkasse,Kolozsvár A.-G. 379 — DainpfmOhle u Handels A.-G., . 789 — Eisenbahn A.-G. der Umgebung- von ( eglöd..............................1083 — Handels- und Gewerbebank A.-G., Derecser 349 — Kreditanstalt A.-G.. Ungar. . . . 329 — Maschinen, Außenhandel...........................588 —- öff. Lagerhäuser A.-G..........................1090 — Sparka saA.-G. in Kun-Szt.-Mártou 383 — Staatsbetriebe.................................. 83 — und chemische Industrie-Anlagen A.-G.........................................667 — — Handels-Bank A. G................• 322
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!