Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn. - Page 46

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
46
Original pagination
40 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000689-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000689-46
Content
40 Ungarn. Uldal Hatvani Asbe&t fedőpalagyár r. t. . . . 514 — Bank R. T........................................360 — cukorgyár r. t...................................904 — Góztégla- és Cserépgyár R. T. . . . 514 — népbank r. t.....................................361 Havas Béla és Társai R. T....................318 Házadó..............................................83 Hazai általános biztositó r. t................1049 — áruiliitelintézet R. T...........................330 — bank r. t........................................308 — cémagyár r. t....................................966 — első takarékpénztáregyesület, Pesti . 211 Kartonbetét a 296 I. oldal után. — fésüsfonó és szövőgyár r. t......................965 —• Gépkereskedelmi R. T............................646 — hírlapkiadó r. t...................... . 909 — Kőolajipar R. T. f. a............................748 — likőr-, rum- és szeszárugyár r. t. . . 679 — Malomipar R. T...................................792 — mechanikai palackgyár x. t.......................531 — Olajgyár R. T. . . . »...........................749 7^ papírgyár r. t..................................908 •'— Szeszérdekeltségi R. T..........................1011 — taxamétergyár r. t...............................646 Hedrich és Strauss r. t., Királymalom . 763 Hegyalja-mádi takarékpénztár .... 430 Heinrich A. és fiai r. t...........................622 — József, lásd Kolozsvári ásvány stb. 743 ,.Hellas“ r. t.....................................971 Heller és Askonas r. t., lásd „Heljas“ R. T............................................971 Helyesbítések és pótlások . . . 1134—1136 Helvetia Szőlőtermelő- és Értékesítő R. T. 1011 Helyiérdekű vasutak.................107S—1087 kölcsönkötvényei..................................228 — — vasúti iroda..................................1C84 Henne féld jégszekrény- és hütőkészülék- •gyár r. t......................................622 Herczeg és Fodor R. T..............................943 Herczel, lásd Fasor-Szanatórium r. t. . 477 Herendi Porcellángyár R. T.........................526 Hermes Magyar Általános Váltó üzlet R. T. 300 — Nemzetközi Szállítmányozási R. T. . 1089 Hernádnémeti mümalom r. t.................791 Herrmann János és fiai, Első magyar mechanikai hordógyár r.......................t...................845 Herz Ármin Fiai R. T.................... . . 774 — és Bálint R. T...................................899 Heszler és Társai R. T., lásd Zentai Hengermalom................................ 796 Heti kimutatások (Nemzeti Bank) . 172—173 Hevenyvas .........................................539 Hevesmegyei Népbank R. T...........................352 — takarékpénztár...................................352 Hírlapok...........................................878 Hirsch Mihály ut- és vasútépítési vállalat és aszfaltgyár r. t. f. a. ....................501 Hitelbank, Magyar Általános 238, Kajtonbelét a 160 11. oldal után. R. T., Marcali..................................389 — x. t., Muraszombat...............................398 --------, Szépliget................................430 Hitelbankok és takarékpénztárak ... 297 Hitelintézetek szövetkezete........................450 Hitelosztály közalkalmazottak részére . . 198 Hitelszövetkezet, Országos Központi . . 282 Seite Internationaler Agrarlands.................... . 135 — Warenverkehr auf d. ung. Donau . 1098 'nternntinnalec Zucki rkartey s. Röhm.-Mähr. Verband für Rüben u. Zucker, Bd. Böhm.-Mähr. Internationales Zündholz-Kartell..........................687 lnterurb..ner Telei bonvorkehr..............817 Inventa, Metallindustrie A.-G...............625 'nvestitionen im Staatsbudget............................. 82 Investitionsanleihe vom Jahre 1930 .... 137 Investitionsanleihe, Nationale von 1938 . . 140 Investment-A.-G., Ungar., siehe Ung. Effekten-verkehrs A.-G. Tpolyságer Sparkasse A.-G............................... 363 „Iris“ A.-G., Kolozsvár.....................534 „Iris“ Samt- n. Bandwarenfah-ik A.-G. . . 944 Isolierungsindustrie u. Chem. Fabr. A.-G. . 714 Ister l'ngarisrhe Wasserwerks A.-G. . . . 1026 • Jtalia“ Soc. An. di Navigazione..........1104 Italienisch-Deut.-che Murgebiet-Miueralölind. A. G. . 745 Italienische Lire Abrechnungs-Schuldverschreibungen ...................................133 — Maschinenverkaufs A.-G. . . . 625 Izsák József, A.-G..........................714 -Izzó“.................................................. 821 J Jagdergebnisse Ungarns......................756 ligdpa rmo n-, Zündhütchen- and Metallwarenfabrik A.-G........................ .... 625 Janina Zigarettenpapier A.-G................900 .János“ Sanatorium A.-G. 481 „Janus“ Versieherungs-Anstalt, siehe Wiener Städtische etc............................1060 lász-Ayáter Damnfmühl-A.-G............................... 788 ás* -Ärokszállaser Spa-cassa-Vermn A.-G. 364 lászei- Di-tr ct.s-VolVshank n Sp.irctsse . . 365 Jászladányer Sparkassa A.-G.................364 lászóer Rergbau A.-G. 580 Jászságer Lokalbahn-A.-G...................1083 Jod-Brom-Qnellen-Bad A.-G. Csiz.............486 „Jobbsors“ Losverkaufs A.-G.................320 Tos- M nud LAwonstein A -G..................945 „Jugo-Agrár“ Maschinenverkehrs-A.-G. . . 6ó4 Jugoslavische Staatsschulden-Aufteilung . . 119 Junó Lebensmittel A.-G......................775 Jupiter-Filmhande)s-A.-G................................. 836 Justizministerium im Budget . . . 81, 82, 85 ,,Juta“.....................................930 lute Außenhandel ... 918 Jute- u. Hanf-A.-G., siehe Bácskaer Jute- u. Han ('industrie A.-G. K (Siehe auch C) Kabel, Draht n. Drahtseilfahr, nngar. A-G Fell' n & Guilleaume. Budapest . 818, 6 — u. Gummiwarenfabrik A.-G. „Astra“ 710 Kabelfabrik A.-G., Bratislava, . . Bd. Slovakoi — — Budapest.....................826 Kaffee Hag A.-G. . . . ..................774 Ki fFeesurrogatefabrikation, Übersicht der . 751 Kalbsleder, AuO-nhaudel........................866 Kalisalz-Einfuhr A.-G..........................714 Kalk und Knustmörtel-Verkaufs-A.-G. . 503 Kalkbrennereien................................519 Kalocsaer Elektricitäts-A.-G...................810 h'alzinmkarbid, Einfuhr . . ... 686 Kanitz Ignatz & Söhne, Manufakturwaren A.-G. 945 Kaolinschlämmerei u. Bergwerksindustrie A.-G ■ - , , , . 527
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!