Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn. - Page 32

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1944: Ungarn.
Book description
Darstellung der ungarischen staatsfinanziellen Verhältnisse und ausführliche Beschreibung der Aktiengesellschaften des Geld-, Kredit-, Versicherungs- und Verkehrswesens sowie der Industrie.
Consecutive pagination
32
Original pagination
26 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000689-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000689-32
Content
26 Ungarn. Olda) Budapesti központi élelmezési r. t. 767, 1135 — kréta, vegyészeti gyár és kereskedelmi r. t..................................... 709 — Leszámoló Egylet...................... . 313 — letéti bank r. t...................... . 314 — nemzeti és szabadkikötő forgalom . . 1098 — Pamutipar R. T...................... 936, 1136 —■ Selyem- és Fonalkereskedelmi R. T. 935 — szémsavgyár ,r. t . 708 — Textil és Posztóiipari R. T...........935 — városi kölcsönök....................148—155 — Zsolnay-féle porcellán-fayeücegyár r. t. 524 Budapestvidéki Autobuszközlekedési R. T. 1088 — göztégla és cserópgyár r. t...........499 •— köszétíbánya r. t. . ;.....................584 — villamossági r. t..................., . 813 Budavidéki és Újpesti gyapjufonószövő- gyár r. t................................ 980 -— Vasgyár R. T.........................569 — Villamossági R. T. . . ... . . . 814 Budget................................ 81— 84 Biidszeatmikályi Takarékpénztár r. t. . 340 Bükkfatermelés................................842 Bulkeszi népbank r. t.........................341 Bur-Vasut, Budapest-Ujpest Rákospalotai villamos közúti vasút t. t. .... 1070 Burettéfonógyár R. T. . . . . . . . 935 Burgonya aprítás adatai.......................751 B u r g o n y a.t ermel ósi eredmények .... 752 Burián Ernő gummikereskedelmi r. t. . 709 Bútor- és butorrészek külkereskedelme . 843 Búza külkereskedelme..........................755 Búzaárak......................................753 Buzakivitel...................................755 B űzaköl oson.................................142 Buzalisztörlés . 754 Búzatermelési eredmények......................752 c Cadeau Csokoládégyár R. T.....................998 Oalcit Müvek R. T.............................534 Calderoni mü- és tanszervállalat r. t. . . 613 Canadian Pacific Railway magyarországi vezérképviselete....................... 1104 „Caolin“ Román R. T...........................536 ..Carbon“ sizénkereskedelmi és ipari r. t. 569 Cardo Faipar és Bútorkereskedelmi R. T. 855 ,,Carmen“ Cipőgyár r. t., Nagyvárad . 874 Caro és Jelűnek .szállítmányozási és beraktározási r. t.. budapesti fiókja .1094 Carpatbia Ipar és Kereskedelmi R. T., lásd Carpatbia Selyem- és Gyapjú- szövőgyár R. T............................936 Cegléd környéki gazdasági vasút r. t. 1083 Ceglédi lásd Czeglédi alatt is. Ceglédi Hitelbank R. T........................341 — Kereskedelmi Bank lt. T. . . . • . . 341 Cement külkereskedelme........................520 Cement- és gipszáruk külkereskedelme . 520 Cementáru ipar................................519 Cementgyárak és Mészégetők országos Szövetsége, Magyar........................490 Cementgyári Unió R. T., Beocsimi — . . 491 Cementgyártás.................................490 „Centrum“ kereskedelmi és ipari r. t.. . 570 Centrum raktárházak r. t.....................1089 Cérnák............................916, 917, 918 Ohamott-, eementáru- és höszigetelő- anyaggyártás "... 519 Chamott-tégla külkereskedelme .... 520 Seite Commercial Bank A.-G. des Békéser Komi- tats......................................... 338 — — — — Szdklerlandes............................389 Commercialbank Pester Ungar. Budapest . . 219 und Kartoneinlage nach Seite 198 1 Commercial Union Assurance Company Ltd. Ungarländische Filialdirektion..............1()55 Commerzbank A.-G., Berlin ................1120, 8 Compagnie de Navigation Snd-Atlantique . 1105 Compagnie Generale Transatlantique..............1105 Compagnie Internationale des Wagons- Lits etc. .................................1101 Concern, Saathandels-A.-G.......................1005 „Concordia Aürifera“ S. A., Bukarest . . . 584 .Concordia“ Dampfmülil-Act.-Ges..................768 ,.Concordia“ Spar- und Creditanstalt A.-G., Szamosujvár .................................423 Confection Ind. u. Handels A.-G..................937 Conserva Dentsch-Ungarische Fruchtver- kehrs-A.-G....................................769 Continental Bandweherei A.-G.............. 937, 16 Conto-Corrent-Escompte-Bank-A.-G. ... 316 Cordatic Ungarische Gummireifen A.-G. . . 709 Corvin Eisengießerei u. s. w. A.-G...............653 — Kaufhaus A.-G..............................1005 — Kinotheater A.-G. ........ 835 „Corvina“ Druckfarbenindustrie A.-G. . . . 710 Creditahstult-Bankverein, Filiale Budapest . 452 der Landwirte A.-G.................372 — und Spaixassa A.-G. für die Theissgegend...............................432 Creditbank A.-G. Marcali........................38!» — Muraszombat......................398 — Ung. Allg.. Budapest ...... 238 und Kartoncinlage nach Seite 160 11 Cross Charles E. Lewis Nachfolger A.-G. . 614 Csabaer Dampfziegelei-Ges. Snk, Wagner n. Comp. A.-G....................................511 Csákányháza - Ragyolcer Steinkohlengruben A.-G., Budapest.............................. 570 Csakathurner Muriiisulauer Sparkassa A.-G. 342 Csakathurner öffentl. Lagerhäuser A.-G. . 1092 Csáky Graf Ladisl., Industriewerke A.-G. . . 570 Csanáder u. Arader Comitats-Sparkassa A.-G. 336 Osantavdrer Sparkassa A.-G.......................343 Csengerer Volksbank A.-G.........................343 Csepeler Kammgarnfabrik A.-G.....................938 Csepeler Sparkassa A.-G..........................343 „Cservenka“ Zuckerfabrik A.-G....................993 Csizer Jod-Brom-Quellen Bad A.-G.................485 Csongráder Christliche DampfmOhle A.-G. . _780 Csongräder Komitats Elektrizitäts-A.-G. . . 809 Csonka János, Maschinenfabrik A.-G., des . 614 Csornaer Dampfmühle Alexander Frankl A.-G..........................................786 Csorväser Domänen A.-G..........................1006 Csurgóer Sparkassa A.-G. . .....................344 Cunard White Star Ltd...........................1104 Custodis Alfonz A.-G.............................496 Cyán Gasindustrie u. Handels A.-G................710 Cyklop Bau- A.-G.................................199 — Garage A.-G.................................614 Czegléder Sparkassaverein...................... . 342 — Stiidt. Sparkasse.........................342 Czell, St. Georgs Bierbrauerei A.-G..............681 D Dachziegel- u. Ziegelfabriks A.-G., Budapest- Szentlörinczer u. Tataer......................494 Damenhüte, Außenhandel...........................919 Damenkleider, Außenhandel........................919 Dampfkessel, Außenhandel....................... 588 Dampfkessel in Ungarn............................588 Dampfmtlhl A.-G., Concordia......................768 — — der Kecskemóter Borsten- viehmäster ..................788 — — Jászapáter 789
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!