Compass. Industrielles Jahrbuch 1937: Tschechoslowakei. - Page 183

Book title
Compass. Industrielles Jahrbuch 1937: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 18 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet; Verzeichnis der tschechischen Bankhäuser, Ministerien und Handelskammern sowie der Treuhänder und Inkassobüros.
Consecutive pagination
183
Original pagination
171 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000564-1/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000564-183
Content
Inhaltsverzeichnis. 171 Sár Josef, Chrást 394. Sára Karel, Milevsko 806. Šára Karel, Praha 586. _ Šaratica spol. s r. o., Šaratice 934, Brno 932. Šaršon Josef, Olomouc 1180. Šaršon Oskar, Tačovo 366. Šašek Alois. Vel. Meziříčí 1444. Šašek František J., Plzeň 1399. Šašek Gustav, Braunau 1457. Šašinka Jozef, Poprád 415. Šebek Ant., Úvaly 1314. Šebek Antonín, Jesenice u Prahy 347. Šebek Bohumil, Kbely 1174. Šebek Fr. - Josef Vyskočil, Praha 1302. Šebek Friedrich, Praha 1054. Šebek J A., Praha 1195. Šebek Josef, Ges. m. b. H., Nymbuik 412. Šebek O., Pátek 1080. Šebek & Co., Libaň 1685. Šebelle František, Husinec 1070. Šebestik O. a Em. Kutálek, Předmostí 426. Šebor B., Mokrá Lhota 1077. Šebyt Václav, Praha 692. Šeda J.,vDobruška 617. Šeda a Šteffl, Nová Ves Íj55. Šedivák Einil, Pardubice 666. Šedivák Jaroslav, Praha 1112. Šedivý Jaroslav, Příbram 815. Šedivý Karel, Hlinsko 398, 1281. Šedivý V., Hodonín 631. Šedivý & Kadlec, Praha 762. Šedý E. & V., Brno 776. Šefelín Karel, Hronov 1396. Šefl Emil, Kladno 1174. Šefl Josef, Beroun 1407. Šefl a spol., Praha 1435. Šefr František, Velké Hamry 774. Šeha Boh. a Mořic Hladíš, Val. Meziříčí 436. Šejhar Josef. Červená 1065. Šejvl Frt., Břehy 1232, 1064. Šembera August a spol., české Budějovice 613. Sembera Vincenc, Rašovice 894. Šemokrouch Václav, Kozojedy . 644. Šenk František, Radotín 522, - 381. Šenk a Poslušný, Ústi n. Oři. 1204. Šenkeřík Václav, Zlín 1547. Šenovský Ludvík a spol., Mor. Ostrava 1615. Šerák Adolf, Praha 1012. Šerák Josef, Hradešin 346. Šerbaumová M., Praha 1580. Šereda Josef, Praha 1098. Šerhakl Josef, Tůšť 1313. Šerý Frant. a spol., Val. Klobouky 1606, 1512, 1361. Šerý Karl, Val. Klobouky 1361. Šerých Jan, Něm. Brod 821. Šesták Ant. & spol., Praha 1677. Šesták J & Co., Praha 1734. Šesták Václav, Beroun 596. Šetek a Růžička, Praha 1580. Ševčík Adalbert, Mor. Ostrava 656, 1027. Ševčík Alois, Boskovice 1271. Ševčík Engelbert, Trenčín 1404. Ševčík Josef, Unhošt 720. Ševčík K. Ing. & Co., Praha 424. Ševes Maxim, Praha 762. Ševic Václav, Dřemčice 618. Šícha František, Praha 835. Šicha Václav, Praha 1707. Šidlík Jozef a spol., Košice 909. Šidlo Václav, Praha 1302. Šídlová Antonie, Praha 814. Šifta Josef, Sekeřice 709. Šik Anton, Hustopeče 400, 1283. Šik Ed., Mor. Ostrava 743. Šik Václav, Rokycany 1059. Šik & Coinp., Košice 909. Šikola L. V., Litomyšl 910. Šildberger František, Brno 1446, 1274. Šilhán F. a H., Brno 574. Šilhánek Antonín, Kroměříž 1175. Šilhavý Antonín, Praha 762. Šilhavý Josef, Přerov 867, Ko-kory 875. Šilhavý L. a spol., Předmostí 359. Šilhavý V., Litomyšl 405. Šilinger Emanuel & Šoulavý Václav, Holice 1282. Šilling & Knoflíček, Praha 503. Šillinger Čeněk, Cerhovice 853. Šillinger Jar., Jince 858. Šillinger & Co., Radotin 474. Šilpoch Václav, Plzeň 671. Šima František, Poděbrady 415. Šima František, Praha 1302. Šima Jan, Tábor 1365. Šimáček Josef Ing., Klatovy 1174. Šimáček Rudolf, Praha 762. Šimandl Anton, Chotěschau 886. Šimandl Josef, Praha 1012. Šimandl Vlastimil, Újezd 368. Šimáně Jan, Praha 1452. Šimbera Jan, Ing., Brno 785, „ 609, 819. Šimeček J., Böhm.-Krumau 598. Šimek Ant.. Hronov 738. Šimek Cyril M., Praha 1649. Šimek Jaroslav, kom. spol., Praha 1789. Šimek Josef, Praha 1054. Šimek Karel, české Budějovice . 1276. Šimeks A. Witwe, Brno 1274. Šimko Oskar, Levice 471. Šimko & Brüder, Topoľčany 1226. Šimkovič J., Zvolen 371, 467. Šiml V., Praha 1302. Šimon Antoníij, Praha 1050. Šimon Josef, Arnsdorf 487. Šimon Josef, Pardubice 1675. Šimon Josef Trhové Sviny 717. Šimon Karel, Bakov 1269. Šimonovský Tomáš, Praha 692. Šimora Štefan Ing., Žilina 1206. Šimunek Josef J., Říčany 704. Šimůnek, Neumann, Tábor 432. Šimůnek Václav, Praha 1435. Šimůnek Ing. a Šedina, Praha „ 425. Šincl Jar. a spol., Mtiglitz 657. Šindelář F., Plzeň 1603. Šindelář Josef, Praha 762. Šindelář Stanislav, Praha 762. Sindelovský Adolf, Mor. Ostrava . 656 Šindler Adolf, Bratislava 390. Šindýlek F ant., Praha 425. Šip František, Praha 762. Šíp V., Plzeň 671. Sip V. a spol., Plzeň 454. Šipek Bohuš, Sedlčany 362. Šipek Josef. Praha 1542. Šipek Konrad, Olomouc 1399. Šipka Tomáš, Olomouc 413. Šir Josef, Bystřice 393. Šír Josef, Nová Paka 412. Sirek Jaroslav, Plzeň 671. Široký Gebrüder, Bratislava 601. Široký Josef, Přerov 522. Šiška Jan, Nepomuk 807. Šita Jan a spoj., Praha 939. Škácha Josef, České Budějovice 614. Škalda J., Praha 1196. Škapa Emma, Zwittau 1353. Škarka Antonín, Praha 1734. Škarka & Kratochvíl, Tábor „ 1310. Škaruda Jan, Místek 1422. Škarytka František, Kukleny „ 1726. Škoda Anton, Praha 1580. „Škoda“ Auto s. A.-G. f. Automobilindustrie. Škoda E. A.-G.. Plzeň 357. Škoda Jan, Červený Koätelec v 1531, 1459. Škoda Jaroslav, Vel. Poříčí 1620. Škoda Jos. a spol., Červený Kostelec 1531. Škoda Josef, Praha 814. Škoda Karel, Reichenberg 1306. Škodawerke, A.-G. vorm., Plzeň 671, 1150, Brno 1168, Briix 545, Ejpovice 547, Hrad. Králové 633, Hrádek 549, Nýřany 558, 1840, 1148, Praha 562, 692, Srbsko 364, Zdice 370. Škodová a spol., Plzeň 1296. Školudek Josef, Friedland 621. Škop A., Ges. m. b. H., Velký Dřevič 1493. Škop M. V., PoHce n. Met. 1541. Škorpik F., Velká-Biteš 1205. Škorpil Emanuel, Kbely 1174. Škorpil F. J., Praha 1402, 1389, 1366. Škorpil & Cie, Chrast 1277, Praha 1303. Škramlik Václav, Praha £81. Skrašek František, Klatovy 1285-Škubica Frant. Litovel 578. Škůrek Jan, Olomouc 665. Škvor Jan, Benešov 1230. Šlais Radio, Plzeň 1182. Šlampa V., Frýdek 397. Šlapanice, Ziegelei 363. Šlapeta Albert, Místek 1475. Šlauf Josef, Praha 1604. Šlechta Antonín, Praha 457. Šlechta Břetislav, Lysán. L. 405. Šlechta P. A. & Sohn, Lomnice n. P. 1537, 1473, Ober-Wer-nersdorf 1540, Praha 1542. Šlegr Antonín, Kladno 1841. Šlejbar a spol., spol. s r. o., Praha 693. Šlemer Johann, Kroměříž 1726. Šlemr Jan, Skuteč 1351. Šlerka František a spol., Kunovice 1657 ■ Šlesinger, siebe a. Schlesinger. Šlesinger Antonín, Jablonné n. _ Orl. 1685. Šlesinger Jaroslav, Jablonné n. Orl. 1681.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!