Compass. Finanzielles Jahrbuch 1925, Band V: Tschechoslowakei. - Page 58

Book title
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1925, Band V: Tschechoslowakei.
Book description
Informationen zu rd. 35.000 Industrie-, Handels- und Exportunternehmen der Tschechoslowakei nach 16 Branchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
58
Original pagination
38 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000563-3/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000563-58
Content
38 Inhaltsverzeichnis. Czibor Géza, Komárno 1635. Czibulka Adolf, Nova Baüa 1345. Czibulka Rudolf, Levice 413. Czike Dénes, Komárno 1482. Cziuner & Co., Košice 1687. Cžjžek Hans, Aich 869. Czujan Franz, Nikolsburg 418. Czury Alois, Bratislava 1285. Čacaer Tuchfabrik, A.-G., Čadca 1545. Cachrov, Bierbrauerei 872. Čachrov, Elektr. Werk 1151. Čačinaer Dampfbrettsäge A.-G., čača 1244. Čacky Vojtěch K., Prag 840. čada Alois, Prag 840. Čada F., Prag 777. öáda Jos., Prostějov 1625.' čada Josef, Prag 823. čadek Vilibald. D unažlice 1496. Čaloun Vladimir V. Milin 883 čamo Arnošt, Senftenberg 1348.. Čamperlik S., Dašice 1639 čančik V., Neu-Benatek 370. Čáp A. & Comp., Prag 777. Čap B., Marschowitz 536, 768, 1370. Čap Cyrill, Prag 682. čap Frant., Rokycany 889. čap Jan, Borová 1491. Čap Rudolf, Wiese 1400. čáp Vinzenz, Kroměříž 880. Čáp Ing. & Co., Ges. m. b. H., Prag 1196. čapek Franz, České Budějovice 1244. Čapek Friedrich, Polička 862. čapek Heinrich, Öls 1356. čapek Jan, Lhota - Klokočová 1258, 1119. čapek Jan, Lomnice n. P. 1510, 1616. Čapek Jindřich, Prag 453. čapek Joh., Brünn 1352. Čapek Josef, Prag 423. čapek Ladislaus, Prag 1196. Čapek Ladislaus, Tnrnau 813, 471. čapek Ladislav, Prag 423. Čapek M., Prag 1620. Čapek Václav. Darova 1107. Čapek a spol., spol. s r. o., Brandýs nad Orlici 442. öapele Ladislaus, Turnau 1057. čapka Josef, Nesselsdorf 1308. čápova Anděla, Kroměříž 1688. Čáslavský B., Prag 594. čáslavský J. & Söhne, Ges. m. b. H., Tinischt 1349. Časlavšti Bratří, Prag 374. Částek Josef Boh., Neustadtl 666. čech Gebrüder Fr. & M., Prag 947. Čech J., Prostějov 1625. Čech Jos.,- Walle 1140, 1278. Čech L. J., Prag 1483. čech P. & II. Hermann, Mälir.-Ostrau 415. čech Václav, Schlowitz 1132. čech a spol., Bratislava 745, 1434. „čechia“ r. G. m. b. H., Teplitz Schönau 501, Zliechov-Gapel 505. „Čeehie“, Druck u. Verlagsan-anstalten in Prag 1466. čechmánek Antonín a spol., Prostějov 1625. „Čechokonfekee“ A.-G., Prostějov 1625. „čechonafta“, Ge a m. b. H., Bohumín 1078. „čechoslad“ Export Malzfabrik, Žerotin 902. öechoslavia, Spediteure - Vereinigung A.-G., Prag 1808, Bodenbach 1798, Bohumín 1798, Bratislava 1799, Břeclav 1800, Brünn 1800, České Budějovice 1801, České Vele-nicelSOl, Eger 1802, Hradec Králové 1803, Komárno 1804, Melnik 18‘>6, Náchod 1806, Oberhaid 1807, Parkáň-Nána 1807, Petroviee u. Bohumína 1807, Plzeň 1807, Teschen 1813, Tetschen 1813, Ústi nad Orlici 1814, Znaim 1815. čechoslavie importní a exportní spol. s r. o., Olomouc 1790. Čechoslovák, siehe a. Československá, čechoslovakisch-ungarische Handelskammer, Prag 1877. Čechoslovakische A.-G. f. Telegraphen- und Telephonerz. siehe „Telegra'ia“. čechoslovakische Agrarbank s. Agrární bankače koslovenská. čechoslovakische Explosivstoff-_ A.-G., Prag 1004. Čechoslovakische Holz-A.-G., Brünn 1217, 1243, Bodenstadt 1241, Bratislava 1215, 1312 VII. Herálec 1251, Hodonín 1251, Lozorno 1258, Plavecky Sváty Mikuláš 1265, Prag 1228, Straßnitz 1274, Třebíě 1276, Wsetin 1280. čechoslovakische Industriellen, Zentralverband der, siehe Zentral verband. Čechoslovakische Kommissions -A.-G. für Malz, Brünn 897. Čechoslovakische Lederindus rie Ges. m. b. H., Prag 1373. čechoslovakische Staatsdruk-kerei, Prag 1471. čechoslovakische Staatseisenwerke, Tisovec 576. čechoslovakische Tabakmonopolverwaltung, Prag 1777. Čechoslovakische Textil - Han-delsges. m. b. H., Prag 1693. öeckoslovakische Waffenwerke A.-G., Brünn 616. čechoslovakischer Bankenverband, Prag 1818. čechoslovakisches Kontroll- u. Revisions-Büro, Baňska - Bystrica 1816. Čechoslovakisches Reise- und Speditionsbüro Ges. m. b. H., Prag 1808. čečil a Šinel, Stavenice 724. čedičové lomy spol. s r. o., Kosmanos 448. čeliojug, Import u. Export, Ges. in. b. H., Prag 17.91. čejchan Antonín, Hronov 1505. Čejka Jaroslav, Čelakowitz 1290. čejka Josef, Politz a. d. Mettau 1587, 1520. čejka a Novotný, Nové Benátky 591. Čejka Mr. a Mr. Babor, Brandýs n. L. 982. čejna Karel, Jareschau-Krippa-schlag 1114. Čejpové Bratři, Náchod 1690. čejtsch, Gemeinde-Ziegelei Tscheitsch 382. čelechovský a Somogyi, Prostějov 1625. Čellechowitz Akt.-Ges. der landwirtschaftlichen Zuckerfabrik 1711. Čeněk Janištin, Brünn 1287. Čeněk Josef, Prag 374. Čepek Jos., Hradec Králové 1683. čepelák & Lazán, Sobotka 1475. čermáck Daniel,Brati-lava 1650. Čermák Brüder, Hořowifz 642. Čermák Brüder, Prag 848. Čermák Emanuel, Brünn 1363. Čermák Franz, Chlum 1107. Čermák Fritz, Holic 1653. Čermák G., Brünn 1287. Čermák Heinrich, Tremles 1537, 1647. Čermák Jan, Bytovcice 1106. Čermák Jaro, Mistek 417. Čermák Johann, čiměř 1107. Čermák Johann, Unter-Blttow-schitz 1138, 1277. Čermák Josef, Groß-Meseritsch 1111, 1145. Čermák Josef, Nova Paka 1391. Čermák Karel, Polička 1393. Čermák Lad., Hořowitz 1366. Čermák Ladislav, Klatovy 648. Čermák Ludvik a spol., Hlinsko 1562. Čermák Ot., Klatovy 1457. Čermák Vaclav, Kralupy969,937. Čermák Wenzel, Kralup a. d.M. 1303. Čermák Wilhelm, Prostějov 837. Čermák a spol., Prostějov 711. Čermák & Co., „Novitas“ Aussig 1788. Čermák & Co., Prag 1620. Čermák & Co., Ges. m. b. H., Prag 848. Čermák & Skřivan, Prag 777. černíček Josef, Schreibendorf 1740. Černoch J., Datschitz 388. černohorsky Jan Dr. Křič 913. černohorský J. & K. Schmeisser Prag 423, černohous Dom., Gabel a. d. Adler, 1386. černohous J., Pardubice 1739. Černohous Wenzel, Gabel 1386, 1365. černovickýWilhelm,Turnau 826. Černovský & Co., Český-Brod 625. černý Antonin, Krčin 1118. Černý Frant., Brünn 748. černý František, Chlumetz be-Wittingau 910. Černý František, Neustadt a. M. 591. černý František, Trenčin 437. černý Franz, Zásada 542. Černý Gottlob, Prag 423. Černý Hynek, Prag 1357. černý J., Brünn 1352. čěrny Jan., Břeclav 614. Černý Jan, Domažlice 628. Černý Jan, Klatovy 831, 846. černý Jaroslav, Prag 1373.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!