Industrie-Compass 1960 - Page 37

Book title
Industrie-Compass 1960
Book description
Firmenkundliche Beschreibung von rd. 30.000 Erzeugerfirmen und Dienstleistungsbetrieben für Industrie und Gewerbe in Österreich nach 19 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
37
Original pagination
16 (Alpha numeric)
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000556-9/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000556-37
Content
16c T artalomáttekintés. 01d#l parágak mutatója.......................................................... 3 Rövidítések és jelek...................................................... 11 Tartalommutató a cégek jegyzékéhez ....................................... 17 Önműködő helyközi telefónforgalmi helység-jelszámok jegyzéke . . 241 Helységjegyzék.......................................................... 262 Cégjegyzék............................................................... 385 Hatóságok és gazdasági szervezetek ..................................... 2065 degennyelvfi. árucikk-szótár (angol-német, francia-német, orosz-német) az előállítók árujegyzékében.......................................... 2321 Árujegyzék . 2465 Függelék az árujegyzékhez I: Egzéb szolgáltások az ipar részére . 3169 Függelék az árujegyzékhez II: Külföldi cégek ajánlkoznak .... 3185 Használati utasitás: Ha egy bizonyos iparág cégeit keressük : Lásd az iparágak mutatóját. Ha egy bizonyos árucikk előállítóit keressük: Lásd az árujegyzéket. Ha egy bizonyos helység cégeit keressük: Lásd a helységjegyzéket. Ha egy bizonyos cég közelebbi adatait keressük: Lásd a cégjegyzék tartalommutatóját. Recapitolazione del contenuto. Pagina Disposizione delle brauche ..................................................... 3 Abbreviazioni e segni ......................................................... 11 Indice delle liste delle ditte................................................. 17 Elenco delle cifre indicative locali per chiamate di teleselezione automatica . .......................................: •.................... 241 Lista dei luoglii............................................................. 262 Lista delle ditte............................................................. 385 Autorita ed organizzazioni economiche........................................ 2065 Indesso di lingue straniere (inglese - tedesco, francese - tedesco, russo - tedesco) per ľelenco di merci dei produttori............................... 2321 Distinta delle merci......................................................... 2465 Seguito alla distinta delle merci I: Prestazioni e servizi per l’industria 3169 Seguito alla distinta delle merci II: Ditte dall’Estero offrono i loro servizi 3185 Regole per ľuso: Si cercano case dl commercio di una data branca: Consultare la disposizione delle branche. Si cercano produttori dl un dato artlcolo: Consultare la lista delle merci. Si cercano le ditte di un dato luogo: Consultare la lista dei luoghi. Si cercano índicazioni riguardanti una data casa commerciale: Consultare ľindice delle liste delle ditte.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!