Compass: Finanzielles Jahrbuch 1925, Band VI: Jugoslawien, Ungarn. - Page 93

Book title
Compass: Finanzielles Jahrbuch 1925, Band VI: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Jugoslawiens und Ungarns nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
93
Original pagination
73 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000541-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000541-93
Content
Inhaltsverzeichnis. 73 Vidid & Jevtid, Beograd 295. Vidiš Brüder & M. Sršeň, Met-kovid 270, Opuzen 272. Vidmar Josip, Ljubljana 457. Vidmar Stane, Ljubljana 172. Vidmar S. & Rogid, Stirovača 324, Sv. Juije 324. Vidojevid Vladimir S., Kur-šumlija 419. Vidojkovié H. V. & Söhne, Páráéin 382. Vidoni Josip A., Zagreb 136. Vidoni Sigmund & Valerio, Zagreb 121. Vidoviö Grgo., Split 409. Vig Zsigmond Sander, Subotica 373. Vigenfeld JašaJenc, NoviSad402. Vigjen Kasim, Trebinje 491. Vikert Richard, Zemun 278. „Viko“ Terpentin- u. Lackfabrik, Zagreb 245. „Viktoria“ A.-G., Zagreb 246. „Viktoria“ Forstindustrie A.-G., Beograd 314, Živnice 327. „Vila“ A.-G., Sarajevo 260, Dolac 258. „Vila“ A.-G., Zagreb 313. Vilar Franjo, Pudob 303. Vilar Venčeslav, Ljutomer 194. Vilhar Dušan, Josipdol 268. Vilhar & Peternel, Laško 419. „ Vimako“ Handels A.-G.,Zagreb 482, Bjelovar 467, Osijek 473, Skoplje 476. Vincék Hermina, Djakovo 415. Vincék Stjepan, Djakovo 415. Vinicky Ivan, Zagreb 349. Vinko Augustin, Celje 315, Sv. Jurij na južni železnici 324. Vinkovci, Städt. Gaswerk 254. Vinkovid & Co., Novisad 141. „Vinocet“ Ges. m. b. H., Ljubljana 227. „Vinodol“ A.-G., Crikvenica 114. Vintar Franz, Straža 306. Vintar J., naslj., Straža 306. Virijevié Mihajlo, Raška 336. Virovitica, Elektrizitätswerk A.-G., 286. Virovitičkaštedionica, Virovitica 517. Virovljev Filip, Vel. Bečkerek 364. „Vis“ A.-G., Zagreb 232. Višacki Brüder, Beograd 413. „Vital“ A.-G., Zagreb 246. Vitaliani E., Šibenik 383. Vitid Josip M., Kos. Mitrovica 418, Ugijari 435. Vítkovic Brüder, Beograd 467. Vitman Lorenc & Vlajko Pet-kovid, Beograd 400. Yizjak Antun, Zagreb 211. Vjekoslav Franz, Zagreb 152. Vlach F., Brod a. S. 414. Vladimir Handels & Industrie Ges. m. b. H., Ljubljana 402. Vladisavljevid Živko & Co., Vršac 478. Vladiskovid Albert, Bakar 410. Vlah J., Zagreb 144. Vlahojanis medjunarodni transport, Beograd 485. Vlainié & Braun, Djakovo 351. „Vlasta“ A.-G., Split 279. Vlatkovid Todor, Pirot 362. Vodanovid B. M., Sušak 307. Vode F. & J., Ljubljana 300. Vodička & Zima, Nova Gradiška 195. Vodnik Alois, Ljubljana 137. Vodnika’s Jos. Erben, Ljubljana 227. Vogel Carl, Sarajevo 217. Vogel Franz, Ptuj 151. Vogel Henrik, Novi Sad 150. Vogler Dragotin, Cankova 468, Pučinci 118, 322. Vogler Jovan, Beograd 188. Voivodid Giorgio, Gjenovid 258. Vojislav Karl, Vel. Kikinda202. Vojnovic Djordje, Prilep 427. Vojnovic Pavle & Sohn,. Baúko Gradište 313. Vojnovič & Cie., Ljubljana 289. Vojnovic & Co., Saralevo 512. Vojnovity Szteity és társa, Bač-ko Gradište 264. Vojovid Ljubomir, Raška 362. Vojska G. & Co., Ljubljana 401. „Vojvodina“ Buchdruckerei, Senta 383. „Vojvodina“ Holzindustrie u. Dampfmühle A.-G., Novi Beéej 320, 271. „Vojvodina“ Internat. Spedi-tionsgesellsch., Subotica 491. Vojvodiner Gießerei A.-G., Novisad 174. Vok Ign., Ljubljana 194. Vokac Viktor, Dvor 298. Vokid Dirn. Mirceta, Beograd 467. „Volani’s Lužina“ ehem. Fabrik A.-G., Zagreb 246. Volk H., Šoštanj 409. Volko A.-K., Panéevo 362. Volksaktiensparkassa, Nova-Gradiška 227, 507. Volks-Druckerei A.-G., Ljubljana 380. Volksbuchdruckerei, Varaždin 384. Volksdampfmühle A.-G., Kloätar 268. Volksdruckerei, Maribor 380. Volkswirtschaftliche Bank, A.-G., Subotica 515, Pačir 509, St. Moravica 514. „Volta“ Glühlanipenfabriks-A.-G.j Maribor 289. „Volta“, Techn. u. Elektrizitäts-A.-G., Vel.-Bečkerek 291. Voltini Giuseppe, Split 397. Vorberger Rudolf, Zagreb 184. Vorkapid Andrija K.-G., Kar-lovac 371. Vošicki Vinko, Koprivnica 378. Vošnjak Brüder, Ptuj 354. Votički Josef, Vel. Kikinda 152. Vox-Schallplatten u. -Sprechmaschinen Ges. m. b. H., Wien 176 XII. Vralčid J. & Söhne, Leskovac 258. Vranid Husein, Sarajevo 431. Vranie Islamaga & Sohn, Sarajevo 407, 78. Vranid Riza, Sarajevo 431. Vranjaer Elektrizitäts A.-G., Vranja 286. Vranjkid, Stamenkovic & Co., Leskovac 389. Vrankovid Nikola, Ercegnovi 416. „Vrbas“ Handels A.-G., Banja Luka 185, 410, 189, Zagreb 211. Vrbinšak Drag, jun, Sarajevo 132. Vrbje, Elektrizitätswerk, Vrbje 286. Vrdnik, Staatl. Kohlenbergwerk 159. Vrdoljak Brüder, Split 163. „Vreme“ A.-G., Beograd 377. Vrhovnik & Černe, Zagreb 254. Vrnjačkaer Erwerbsbank, Vrn-jačka Banja 517. Vršid Srečko, Ljubljana 421. Vrška Brüder, Novisad 424. Všetečka J. F. A.-G., Beograd 224. Vučekovid Radovan, Cetinje 233. Vučetin &Horovid, Pančevo 382, 372. Vučevid Djordja & Sohn, Sje-nica 431. Vučinid Jovan K., Podgorica 198. Vucitrner Kreditbank, Vuéitrn 518. Vučkovic Mili voje, Beograd 413. Vučkovid Timotije A., Kraguje-vac 418. Vugrin Ante, Kostajnica 379. Vugrinec Ferdo, Karlovac 299. Vujid Dragomir & Katunac Vladislav, Beograd 288. Vujid Jovo S., Banja Luka 359. Vujid Milan, Beograd 288. Vujiéití Gjuro, Kolašin 417. Vujičid Risto, Mostar 372. Vujičin Lazar, Vel. Bečkerek 385. Vujkovics & Co., Subotica 307. V ujoševid Radovan, N ovisad 488. Vujovid Marko, Cetinje 371. Vujovid Mladen & Co., Beograd 328. Vukanovid & Belosavid, Beograd 288. Vukašinovid Andrija, Požega 427. Vukčetic Savo, Cetinje 468. Vukčevid Gligorije lng. & Jojid Drago V. Ing , Beograd 189. Vtikelid Viktor, Križevci 418. Vukic P. D., Zagreb 482, 313. Vukití & Džinovié, Sarajevo 431. Vukojičid Zivojin & Comp., Beograd 413. Vukojičid & Tomid, Kuršumlija 419. Vukojevid & Miljeviá, Glina 416. Vukosav’s Tomo Söhne, Met-kovid 141. Vukosavljevid Michajilo V., Raška 198. Vukotid Pero S., Podgorica 372. Vukovar, Elektrizitäts-Zentrale 286. Vukovarer Hanffabrik & Spinnerei A.-G., Vukovar 397. Vukovid Filip Briider, Podgorica 473. Vukovid Gjorgjel., Sarajevo403. Vukovid Jovan, Pančevo 426. Vukovid Radojko M., Kraljevo 191. Vukovic Sekula, Kraljeyo 361. Vukovid T. & Co., Zagreb 494.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!