Compass: Finanzielles Jahrbuch 1925, Band VI: Jugoslawien, Ungarn. - Page 84

Book title
Compass: Finanzielles Jahrbuch 1925, Band VI: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Jugoslawiens und Ungarns nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
84
Original pagination
64 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000541-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000541-84
Content
64 Jugoslavien. Serbische Zentralwirtschafts-bank A. G.Sarajevo 512, Banja Luka 495, Čapljina 501, Derventa 502, Mostar 507, Zvornik 521. Serbo-Albanische Bank, Cetinje 501. Serbokroat.-Deutsches W aren-verzeichnis 595. Sercer & Co., Maribor 333. Šeréi ä & Co., Zagreb 444. Serini Artur, Dolenji Logatec . 297. Šerko Franc & Sohn, Cerkniea 297. Serletid & Comp., Sombor 403. Sernetz & Levert, Sarajevo 304. Sertid K. & Budor, Zagreb 358. Sertié Simeon, Zemun 494. Ševar Ludovik, Rakok 489. Servatzy Emerich & Sohn, Ruma 336. „Šesir“, A.-G., Škofja-Loka 407. Seunig Fr., Ljubljana 352. Seunig Ivan, Ljubljana 352. Seunig Ivan, Tacen 338. Seimig Jos., Ljubljana 352. Ševars Ludwig Wwe., Rakek 489. Seveik Brüder, Zagreb 183. Seveljevic Jerko, Split 407. Sever Andrej, Ljubljana 352. „Sever“ A.-G., Subotica 291. Seybalt’s Nachfolger, Trbovlje 158, Malivrh 116. Sez M., Dubrovnik 279, Gruž 468. Sez M. & Solin, Dubrovnik 329. S. H. S. Motormühle, Kraljevec dolnji 269. Sibila Ivan, Šmartno 323. Šidanski D. Drag., Beograd 127. Sidnaj Josip, Zagreb 444. Sidor & Veselko, Kom.-Ges., Zagreb 444. „Sidro“ A.-G. f. Eisenhandel, Zagreb 210. Sieb- u. Roßhaarwaren Gen. r. G. m. b. H., Stražišée 407. Siebenschein Oskar, Zagreb 210. Siegel & Co. Ges. m. b. H., Ljubljana 420. Siegl J. A. Nachf., Slovenj-Gradec 337. Siegle G. & Co. G. m. b. II., Stuttgart 240-IV. Siemens A.-G., Jugoslavische, Zagreb 292, Beograd 288, Ljubljana 289, Maribor 289, Novišad 290, Sarajevo 291. Siflis Pál, Subotica 201. „Sihis“, internationale Transporte, Beograd 485. Sijonovid David Isak, Koöane _ 351. Sikid Gjuro, SuSak 373. Sikimid Djordje. Trebinje 435. Sikinger Petar, Brod 149. Sikla & Co., Novisad 290. „Sila“, Maschinen-Ges., Zagreb 181. Silberberg Simon, Velika-Kikinda 356. Šiljkovid Stjepan, Petrinja 151. „Silva“, Zagreb 341, Osijek335. „Silvestris“ A.-G., Srpske Moravice 306. Si man id Jakov, Cikota 266. Simcha Salomon, Skoplje 476, 513. Šimecki N., Kaiiovac 417. Simenuovid Gjorgja, Kuzmin 115. Simens Friedrich A.-G., Beograd 166. Simha Samuil, Beograd 467. Simic A., Zagreb 520. Simid Aleksandar, Tetovo 338. Simid Alexander V. pregje Aleksa Popovid & Co., Skoplje 490, Gjevgjelija 486, SO. Simic Arsenije, Mladenovac422. Simid Handelsges. „Triglav“, Celje 297. Simid Jovan M., Beograd 288. Simid Ljubomir, Beograd 256. Simid Milan & Comp., Velika Kikinda 202. Šimid Milan A., Gruž 486. Simid Mita, Virovitiea 203. Simic, Rippborger & Manojlovid, Sarajevo 199. Simid Savo H.,_ Tetovo 338. Simic Slávko, Šid 431. Simid & Tadid, Boograd 149. Simitch Alexandre V., Skoplje 80. Simíts Rósa Özv., Novibečej 399. Simkó Mihály jun., Ruski Krstur 304. Simon & Ružinski, Zagreb 135. Simončid Leopold, Lj ubljana 227. Simonié Vineenz, St. Urban 220. Šimonji Ivan & Co., Žagreb 342. Simonovič Božidar, Zemun 447. Simonovid Jakob et Durlití, Petrovac 426. Simonovid Jovo P., Beograd 288. Simonovid Milodar S., Šabac 362. Simovid Mitar, Zabrež 325. Simovid Sofija S., Beograd 359. Simunec, Gregor & Miletid, Zagreb 135. Simunkovid & Košlr, Sarajevo 336. Sinadinovid Dimitrije J.,Skoplje 476. Sinéié Gebr., Supetar-S.Pietro 230. „Sindag“ A.-G., Zagreb 293. Singer Armin, Zemun 494. Singer Dane & Co., Zagreb 375. Singer Dragutin, Prolog 354. Singer Ferdo, Zagreb 444. Singer J., Zagreb 342. Singer Jakob, Osijek 303. Singer Josip, Zagreb 494. Singer Julius & Co., Sarajevo 250. Singer Ljudevit Ing., Zagreb 210. Singer Milan, Zagreb 444. Singer Mor & Sohn, Velika-Kikinda 230. Singer & Altmann (Seifenfabrik) Bjelovar 258. Singer & Altmann (Eisenhandel) Bjelovar 189. Sinigoj Ignac, Ljutomer 345. Sinkovee Anton, A.-G., Gro-suplje 395, Kranj 395. Sinkovee B., Kranj 248. Šinkovec J., Kamnik 416. Sion Haim D., Štip 477. Sion Juda S., Skoplje 432. Sionovid Avram Davi u Asan Ali, Štip 356. Siračer Kalkwerke A.-G., Zagreb 121. Sirak Johann, Maribor 173. Sire Fr., Kranj 469. Širmann & Kemper, Nakovo 271. Sirola Vinko, Sušák 307. Sirotkin D., A.-G., Novivrbas 271. Sirotkin D. W., Beograd 166. Sirotkin & Andrejev, Beograd 188, 467. Sisak Leopold, Varaždin 356. Sisak, Städt. Elektrizitätswerk 285. Sisaker Brauerei A.-G., Sisak 22 2 „Siscia“ Feinlederfbk. A.-G., Sisak 346, Zagreb 348. Šiška Ivan, Ljubljana 318, 332. Šiška Jos., Zadvor 121. Sisojevid Paja, Sr. Mitrovica 132. Sitar & Svetek, Ljubljana 217. Sitzer Filip, Zagreb 312. „Siva“, Bürstenfabrik, Osijek 452. Sivanéik’s A. Nachf., Čakovac 414. SivSev & Popov, Vel. Kikinda 436. „Sjemonar“ A.-G., Osijek 461. Šjenicki Milivoj J., Radujevatz 489. Skaberne A. & E., Ljubljana 420. Skaljon Malic, Sarajevo 430. Skaljona Fejzo, Sarajevo 430. Skanovski Gjura & Co., Vel. Kikinda 394. Skapeľda’s Nikola Söhne, Skoplje 305. Ska8a Franz, Velenje 324, 308, 286, 276. Skasa Ivan, Velenje 276. Skaza O. & Co., Ptuj 354. Skendrovié Viktor, Zagreb 219. Skerbinjeg Markus,Krützenbacn 300. Skevelid Veljko, Vršac 437. Skodajid Djordjo, Blagaj 413. Skodrean Cira D., Skoplje 432. Skofid J., Vrhopolje 309. S. K. F. Erzeugnisse, A.-G. für den Vertrieb von, Zagreb 203. Škofja-Loka, Elektrizitätswerk, 285. Skok Anton, Domžale 298, 316, Spodnje Domžale 306. Skomerža Ivan. Cirkvenica 486. Skopal, Juričid & Batušid, Zagreb 135. Skopljakovid Halidbeg, Zvornik 447. Skoplje, Elektrizitätswerk 285, — Handelskammer 522. Skorid Daniel, Zagreb 481, 210. Skorid Danilo, Beograd 161. Skorid Vaso & Cie., Nova Gra-diška 150. Skrabar Alojz, Domžale 405. Skrabl Felix, Maribor 421. Skrbec & Bartol, Ljubljana 300. Skreli Mikel & Frano, Dubrovnik 149. Sladoljev Ing. M. &Co., Zagreb 136.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!