Compass: Finanzielles Jahrbuch 1925, Band VI: Jugoslawien, Ungarn. - Page 78

Book title
Compass: Finanzielles Jahrbuch 1925, Band VI: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Jugoslawiens und Ungarns nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
78
Original pagination
58 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000541-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000541-78
Content
58 Jugoslavien. Podvinec Aleks & Cie., Radeče 346. Podvinec Ivan, Novi Sad 353. „Podvis“ Bergwerk, Oresaž 157. Podžepac Bvlider, Sarajevo 397. Pogačar Franc, Vrbnje 308. Pogačnik A., Raše 176, 284. Pogačnik Alois, Cerknica 315. Pogačnik Anton, Podnart na Gorejnskem 321. Pogačnik J., Ljubljana 300. Pogorelc Josip & Sohn, Zagreb 342. „Pokluka“ Ges. m. b. H., Bled 295. Pokorný Franz A. G.,Zagreb 231. Pokovič Anton, Dubrovnik 468. Pokuper Reisstroh-Besentabrik A.-G., in Liquidation, Karlo-vae 452. Polaček Jakov, Sonta 199. Polak Artur, Palič 272. Polak Filip & Sohn, Crna Bara 297. Polak Ignjat ml., Senta 355. Polak Karol Ing., Tržié 347. Polak Sándor, Novisad 259. Polak Viljem, Senta 305. Polanc Anton, Radeče 273. „Polanica“ A.-G., Beograd 154. Polanzer Eduard, Karlovac 351. Polatschek Richard, Velika-kikinda 251. Polavranovic Panta R., Prilep 198. Poldi-čelik, M. Jarc, Maribor 194. Poldrugač Milan, Zagreb 214. Poldrugač P., Zagreb 386. Polenakovič Nikola M., Skoplje 450. Polenakovič Petar, Gostivar 190. Polič Bartol, Karlovac 330. Polič & Draženovié, Zagreb 209. Poličar M. & Co., Ges. m. b. H., Bled 329. Poličky F., A. G. Zagreb 358. „Politika“ Druckerei, Beograd 377. Poljane, Električna strojná družba reg. z. z. o. z. 290. Poljokan & Romano, Sarajevo 430. Poliak Arthur, Subotica 307. Poliak Béla Nachfg., Zagreb 209. Poliak Bernhard, Varaždin 213. Poliak Brüder, Zagreb 443. Poliak Carl A.-G., Ljubljana 345, 348, Krauj 345, Vrhnika 347. Poliak F., Beograd 485. Poliak Ignaz, Daruvar 140. Poliak Imro. Sunja 307. Poliak Ivan, Kamuik 344. Poliak Jakob, Varaždin 436. Poliak Ljudevit, Vukovar 438. Poliak Ljudevit, Zagreb 443,365. Poliak Ludwig, Tržič 347. Poliak Šandor & Co., Zagreb 443. Poliak Sim. & Rosier, Novisad 346. Poliak Vilím, Nova Gradiäka •122. Poliak Vilim, Varaždin 436. Poliak & Allstädter, Zagreb 493. Poliak & Blühweiss, Varaždin 436. Poliak & Bornstein, Zagreb 135. Pomikacsek József, Novisad 174. Pongratz G., Zagreb 312. Ponjavid Brüder, Tuzla 202. Popadič Slávko, Beograd 449. Popits M., Brüder, Niä 422. Popov Djoka, Vel. Kikinda 436. Popov Milan, Novisad 249. Popov Milivoj, Boograd 405. Popovac Dušan, Bijoljina 460. Popovac & Co., Metkovid 488. Popovid Aleksandar N., Kur-šumlija 418. Popovič Brüder, Prilep 198. Popovid Brüder, Skoplje 200. Popovid Brüder J., Kraljevo 361. Popovid Brüder Z., Dampfmühlen A.-G., Beograd 265, Niš 271. Popovid Dimitrije, Tuzla 180. Popovid Dragan M., Zagreb 135. Popovič, Fleš & Adam, Novisad 488. Popovič Ginid & Co., Beograd 850. Popovid Gorča & Milan, Beograd 127. Popovié Jevrem A., Jagodina 169. Popovič M., Sisak 132, 323. Popovič Mill. M., Beograd 236. Popovid Mladěn M., Beograd 460. Popovié Nikolija M., Skoplje 476. Popovič Peter Hadži, Kumanovo 361. Popovid Risto, Klakar 137, 141. Popovič R. & Co., Zagreb 443. Popovid Savo T., Beograd 412. Popovié SI. G. & Sohn, Užice 384. Popovič Stevan Nik., Beograd 350. Popovič V. & Co., Beograd 187. Popovid Vladimir M., Beograd 127. Popovid Živojin, Vučitrn 403. Popoviö & Ljubojevid, Beograd 187. Popovícki L. Ing., Novisad 130, 196. Popovits Milan & Sohn, Alek-sinac 185. Popper Brüder & Co., Ruma 304. Popper Emanuel, Novisad 424. Poreč, Handels-A.-G., Dol. Milano vac 316. Porkid Stjepan, Beograd 257. Portlandzementfabrik A.-G., Livno 123. Portlandzement-A.-G. „Split“, Solin bei Split 124. Portlandzementfabrik in Lengen -feld, s. Lengenfelder usw. Porzellan- und Majolikafabrik A.-G., Novisad 146. Posarid Gjuro, Zlatar 358. Pošinger J., Maribor 195. Possok Franz, Ziče 313. „Potisje“ Buchdruckerei, Stava Kanjiža 384. Potnik Srečko, Ljubljana 234. Potočnik Franz, Ptuj 346. Potočnik Ivan, Krnica 800. Potočnik Janko, Škofja Loka 355. Potokar A., Ljubljana 419. Pototschnig Pranz X., Slovenj Gradec 346. Pototschnik Ferdinand, Mari-bor 333. Povaovič Jefta M., Boograd 370. Povh & Medič, Novo Mesto 402. Povischill Josip, Osijek 335. Povše Janez, Mokronog 345. Požarevacer Kommerzialbank, Požarevac 510. Požarevacer Kreditbank, Požarevac 510. Požarevacer Kreisbank, Požarevac 510, 321. Požarevacer Kreisbank, Fleisch-prod. Fabr., Požarevac 459. Požega, Städt. Elektr.Werk 284- Poznanovid & Godid, Osijek 425. Poznid Vjekoslav & Co., Sisak 431, 403. Praček Adolf, Razdrto 176. Pracný Stjepan, Brod a. d. S. 167. Prager Creditbank, Fii., Beograd 498. Präger Ljudevit, A.-G., Zagreb 404. Prahin Stjepau, Zagreb 342. Praunsberger Velizarv., Zagreb 443. Praznik St., Celje 297. Prebeg Zlatko Dr., Zagreb 443. Predovid Brigljevid A.-G., Zagreb 481. Pregrad Jakob, Podcetrtek 368. Preis Karl, Maribor 333. Preis Philipp & Co., Graz 638. Preisz Mavro, Zagreb 358. Prela & Zorba, Kotor 401. Prolid Kuja, Sjenica 431. Prelog K., Ljubljana 420. Prelz Karlo, Sušák 307. Premovié & Petrovič, Beograd 187. Premrou Ivan, Ogulin 302. Premrou Josip, Sušák 307. Premrou Vladimir, Ogulin 302. Promrov Franc, Martinjak 195. Premro v Fran c & Sohn, M arti n j a k 301. Premuda Guido, Sušák 491. Presker Josip, G. m. b. II., Ljubljana 352. Prevedan & Hofmann A.-G., Zagreb 443. Primorska tiskara, Crkvenica 378. Primožič A., Žiri 399. Primužak Kvirin, Zagreb 232. Prister Otto, Zagreb 135. Privora Dragutin, Zagreb 865. Privredna Banka, Beograd 498. Prjinčevid Miloslav, Vučitrn 438. Probojčevid Ivan, Bošnjaci 265. Probst Ivan, Zagreb 152. „Probst“ Geflügelexport, Lut-vérei 471. Probuda Bauunternehmen Ges. in. b. H., Ljubljana 129. Proeiukiewicz Marija & Co., Karlovac 405. „Prodametal“ technisches Ilan-delsbiiro, Beograd 187. Prodauovič Zivko Dr., Beograd 466.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!