Compass: Finanzielles Jahrbuch 1925, Band VI: Jugoslawien, Ungarn. - Page 47

Book title
Compass: Finanzielles Jahrbuch 1925, Band VI: Jugoslawien, Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen Jugoslawiens und Ungarns nach 16 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
47
Original pagination
27 (Arabian)
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000541-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000541-47
Content
Inhaltsverzeichnis. 27 Dimitrijevid Brüder, Skoplje431. Dimitrijevid Čeda & Sohn, Beograd 411. Dimitrijevic David, Skoplje 388. Dimitrijevic Hranislav & Mar-janovid, Aleksinac 409. Dimitrijevid Jovan, Beograd 257. Dimitrijevid Jovo R., Banjaluka 233. Dimitrijevid Kostadin, Nis, 422. Dimitrijevid Milutin A., Osijek 424. Dimitrijevid Raja N., Beograd 350. Dimitrijevid Sterija, Skoplje 213. Dimitrijevid Živojin, Beograd 464. Dimitrijevid & Noah, Skoplje 260. Dimkovid Toša, Skoplje 431. Dimovid Nestor, Tetovo 179. Dimovid Risto, Tetovo 218. Dinid Nikola, Beograd 399. Dinic, Tot & Comp., Novisad 271. Dinits Blagoje St., Beograd 148, 246, Skoplje 151. Dinka P. & Co., Senta 383. Dippong József jun., Veliká Kikinda 120. Dirnbach Samuel, Osijek 3G8. Dirnbacher Ivan, Zagreb 204. Diskontná banka d. d., Zagreb 518. Ditrich F., Novisad 348. DivjakGebrüder, Banjaluka 185. Divota Schuhwarenfbk., A.-G., Zagreb 364. Dj. siehe auch Gj. Djakovarer Walzmühle A.-G., Djakovo 266. Djedevid Hajdau, Podgorica 426. Djermanovid Sima, Pandevo 197. Djermanovid & Groj, Pandevo 354. Djerovid Bogdan & Todor, Tetovo 434. Djokid Vaso Dj., Bijeljina 413. Djokid Vuko J., Kulašin 191. Djokid & Milivojevid, Soko Banja 200. Djolid Boško N., Prokuplje 428. Djordjevid Alexander S., Beograd 387. Djordjevid Duško, Beograd 126. Djordjevid Golje, Tetovo 434. Djordjevid IlijaA.,Prokupljel31. Djordjevid Ilija St., Zagubica 446. Djordjevid Kostadin, Radovište 428. Djordjevid Marko, Beograd 165. DjordjevidMerdžan, Skopljel32. Djordjevid Milutin, Prokuplje 349. Djordjevid Mita, Vršac 437. Djordjevid Nikola K., Subotica 490. Djordjevid Nikola S., Prokuplje 428. Djordjevid Todor, Debar 400. Djordjevid Velizar P., Nlš 195. Djordjevid Vladimir, Kumanovo 361. Djordjevid & Jovanovic, Bela Palanka 185. Djorid D. M. & Co., Beograd 246. Djukid Teodor, Brod 829. Djukovid & Comp., Beograd 411. Djulbasovid Lazar, Veles 363. Djuranovid & Milanovid, Tuzla 179. Djurdjevid Bedir & Co., Podgorica 426. Djurendid Milorad & Comp., Split 477, 490. Djurin Dušan S., Brestovac 414. DligorijevicPetarZ., Pirot 426. Dnoluka, Forstindustrie-A.-G., Sarajevo 304. Doberlin, Kohlen- und Berg-werks-Á.-G., Zagreb 159, Dobrljin 155. Dobnik Kristjan & Co., Celje 468. Doboezky & Cie., Sarajevo 250. „Dobra“, Erste Karlovacer Maschinenfabrik A.-G., KarJo-vac 169. Dobračevo,Elektr. Genossensch. 282. „Dobra Sreda“, Bergwerk, Wina 159. Dobřila & Kiselič, Sušák 307. Dobrilovití Števo, Avtovac 410. Dob rin Jerko, Novisad 162. Dobrljin, Staatliches Kohlenwerk 155. Dobrovoljc M. & Krajne A., Verd-Vrhnika 308. Dobrovid G., Bakar 410. Dobrovid J. R., Bakar 399. Dobrovoljačka banka, Vel. Bed-kerek 516. Dobrý A., Zagreb 439. Doeevid Djordje, Kumanovo 361. Dodid M. V., Beograd 399. Dodid Trifun & Sohn, Leskovac 192. Doctor & Co., Maribor 390, 408. Doder Brüder, Mostar 173. Doder čedomir, Zagreb 439. Dogan Ivan, Lubljana 331. Dohanj Otto, Subotica 143. Dohány I., Subotica 306. Dohány Zoltán, Subotica 306. Dolín Károly, Crvenka 1G8. Doimo Savo, Split 201. Dojdinovid Jefto, Brdko 217. Dokic, Bilid & Peško, Mostar 195. „Dolama“, Erste kroat. Invaliden- Schnoider-Genossen-schaft, Zagreb 4o4. Dolenc, Hudovernik, Jávoraik, Ljubljana 300. Dolenc Lud., Ljubljana 419. Dolencsits József, Sombor 178. Dolenec Vlatko, Zagreb 340. Dolensko Holzindustrie A. - G., Zagreb 310, 326. Dolnidar & Richter, Ljubljana 258. Dolnji MiholjacerWalzmühleA.-G., Dol. Miholjac 266. Doltschek & Maríni, Maribor 402. Dolžan Franjo, Celje 217. Dolžan Jakob, Sarajevo 138. „Dom“ A.-G. für techn. Bau-untern., Beograd 126. „Dom“ Holzbau A.-G., Zagreb 340, Cernomerec 829. Domany Hermann, Tuzla 435. Domba Rade, Bileca 413. Dombovid David & Söhne, Brod a. Save 221, 262, 265. Domes Ivan, Osijek 130. Domid M., Split 409, 407. Domicelj Alojz, Maribor 332. Domijan & Kunidid, Gruž 141, 149, 190, 248. Dominik Mihály, Veliká Kikinda 133. Domladiš Anton, Ilirska Bistrica 317. Domladiš Josef, Ilirska Bistrica 817. Domonkoš Bart-, Novisad 387. „Domu8“, Handels- u. Industrie-A. G., Zagreb 143, 219. Donat Žiga, Palanka 353. Donaubank, Beograd 497. Donau Kredit Anstalt, Beograd 497. Donau Save Bank, Beograd 497. Donevid Rista V., Skoplje 453. Donití Žungulovití Brüder, Skoplje 450. Donji—Miholjacer Walzenmühle A.-G., Osijek 272. Dorbid Jerko, Sušák 477. Dordevid Vojin, Kragujevac 418. Dorotevid Vladimir, V. Pirot 426. Dorschner Vilim, Trebinje 133. Došen Julio, Brdko 215. Došen M. D., Gospid 486. Drach Holzindustrie A.-G., Sisak 305, Caprag 315, Viro-vitica 325, 308, 3361. Drach Josef & Co., Paripás 272. Drach Vilím, Vraždin 527. Drach & Co., Parabud 399. „Draga“ Ges m. b. H., Ljubljana 318. Dragau Brüder, Vel. Bedkerek 486. „Dragica“, Industrie ehem. Produkte, Zagreb 243. Draginic i Sevkid, Novisad 450. Dragoner S. A,, Bjelovar 295. Dragoner I. & Sohn, Varaždin 435. Dragoner .Tulijo, Zagreb 439. Dragoner S. A., Bjelovar 281. „Drágulj“, Franjo Katona, Petrinja 205. Draškovití Pavle Graf, Vel Bedkerek 277. Drašler Janez, Borovnica 296. „Drava“ A.-G., Zagreb 374. „Drava“ Holzindustrie A.-G., Maribor 832, 301, Frajštajn 316, Kozje 817, Mel je 319, 333, Zbelovo 343. „Drava“ Zündwarenfabr. A.-G., Osijek 240. Dražid Djundjevov & Cie., Novi Sad 423. Dražid, Teofanovic & Co., Novi Sad 423. Drcelj & Medakovid, Zagrebl43. Drechsler Robert, Zagreb 364. Drelse August, Ljubljana 146. Drenesa Brüder, Kovin 191. Drenovac Jovan, Vukovar357. Dresner Karol, Zagreb 439. Dresner S., Zagreb 479i, Drezga Josip & Co., Šibeník 260. Drezga Josip & Co., Ges. m. b. H., Šibenik 475.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!