Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1942: Ungarn. - Page 17

Book title
Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1942: Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in Ungarn nach 19 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
17
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000373-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000373-17
Content
11 VI. Milchindustrie und Käsereien 336—338 VII. Speiseöl-, Kokosfett-, Margarin- erzeugung............. 338—339 VIII. Stärkeindustrie . . . 339—340 H. Elektrizität und Elektrotechnik. I. Elektrische Zentralen 341—350 II. Elektrische Bedarfsartikel (Kabel, Glühlampen, Akkumulatoren, Elektromotoren, Telephon, Radio usw.), Installation elektrischer Anlagen . 350—359 J. Holz-Industrie. I. Sägewerk und Waldnutzung 360—371 II. Holzwaren- und Möbelerzeugung 371—387 III. Korke und Korkwaren . 387 K. Leder- und Lcdcrwarcn-Industric. I. Lederfabriken, Gerbereien, Felle 388—390 II. Lederwarenfabriken, Kappen und Kürschnerwaren 390—395 III. Schuh- und Schuh waren 395—400 IV. Handschuhe .... 400—401 L. Papier- und Druck-Industrie. I. Papier-, Pappen-, Holzstoff- und Zellulosefabriken . . 402—403 II. Papierwarenerzeugung 403—411 III. Buch-, Stein- und Zeitungsdruckereien, Schriftgießereien 411—423 IV. Buchbinder, Geschäftsbücherfabrik und Etuimacher 423—424 V. Holzschnitte, Klischees, Druckplatten usw.....................425 M. Tcxtil-Industrie. I. Baumwollspinnereien u. Baum-wollwarenfabriken . 426—431 II. Schafwollwarenfabriken . . 431-434 HI. Strick- und Wirkwarenerzeuger 434—439 VI. Tejüzemek, tejtermékek, sajtgyártás ................... 336—338 VII. Ételolaj, kókuszzsir és margarin- készités............... 338—339 VIII. Iveményitőipar . . . 339—340 H. Villamostclepck és elektrotechnikai cikkek. I. Közhasználatú elektromos áramfejlesztőtelepek . . . 341—350 II. Villamosgépek és cikkek gyártása, kábel- és rádiógyártás, villanytelepek és villamosítások szerelese.................. 350—359 J. Erdő- és faüzcm. I. Fűrésztelepek és Fatermelés 360—371 II. Faáru- és bútorgyártás, kaptafagyártás, hordók és egyéb kádáráruk gyártása, kosárfonás stb.................... 371-387 III. Parafadugó- és parafaárugyár-tás..............................387 K. Bőripar. I. Bőrgyártás és bőrfestés, tirnár-munkák................... 388—390 II. Szíjgyártó, nyerges és böröndös-áruk készítése és egyéb bőráruk gyártása, szörmeárukészités 390—395 III. Cipőfelsőrész-, cipő- és papucs-árugyártás................. 395—400 IV. Kesztyükészités . . 400—401 L. Papíripar. I. Papírgyárak .... 402 —403 II. Papirnemüek és papirárugyártas 403—411 III. Könyv-, kő- és fénynyomdák, sokszorositóipar és betüöntés 411-423 IV. Könyvkötészet, üzletikönyvek-és tokokkészités . . 423—424 V. Fametszetek, klisékészités és domborvésetek.....................425 31. Textilipar. I. Pamutfonó- és szövőipar, pamut-árugyártás................ 426—431 II. Gyapjuipar .... 431—434 III. Kötött- és szövöttárukgyártása 434—439
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!