Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1942: Ungarn. - Page 11

Book title
Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1942: Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in Ungarn nach 19 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
11
Original pagination
5 (Arabian)
Advertising page
yes
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000373-6/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000373-11
Content
5 Allgemeine Inhalts- Übersicht. Firmcnverzeichnis {weißes Papier) nach 19 Hauptbranchen und 76 Gruppen (siehe Seite 7, 9, 11 und 12) sowie nach Orten geordnet. Enthält Daten über Firmen Wortlaut, Inhaber, Prokuristen, Niederlagen, Gründungsjahr, Telegrammadresse, Arbeiterzahl, Art der motorischen Kraft, Pferdestärken, Erzeugnisse, Spezialartikel, Export, Telephon, Postsparkassenkonto, Bankverbindung usw.................129—512 Bankierbuch, Banken, Wechselstuben und Bankhäuser .... 489—501 Warenverzeichnis {graublaues Papier), Artikel alphabetisch geordnet. Bei jedem Artikel werden alle Firmen angeführt, welche denselben erzeugen. (Das Verzeichnis ist ein redaktionelles) ......................513 ff. Ungarisch-Deutsches Register anschließend an das Warenverzeichnis Inhaltsverzeichnis {weißes Papier, vorne). Alphabetisches Gesamtregister aller Firmen (ohne Unterschied der Branche oder des Ortes). Mit Angabe der Seitenzahl imWerke, so daß jede Firma sofort Hochgeschlagen werden kann . . 17—72 Ortsverzeichnis {rosa Papier), alphabetisch geordnet. Anführung sämtlicher Orte, aus welchen Firmen gebracht werden, mit genauer Angabe der Seitenzahlen, wo der bezügliche Ort mit allen Firmen zu finden ist 81—106 Általános tájékoztató. Cégjegyzék {fehér papir). 19 főszakma, 76 csoport (lásd 7, 9, 11 és 12 oldalt) és helységek szerint rendezve. Tartalmazza a következő adatokat: cégszöveg, tulajdonos, cégvezetők, fiókok, alapítási év, sürgönyeim, munkáslétszám, a motorikus erőszolgáltatás módja és erőssége, gyártmányok speciális cikkek, export, telefon, postatakarékpénztári számla, bankösszeköttetés stb....... 129—512 Bankárjegyzék, bankok, bankházak és váltóüzletek .............. 489—501 Árujegyzék {szürkéskék papir), Az árúcikkek alfabetikus jegyzéke. Minden egyes árúcikknél az összes cégek fel vannak sorolva, amelyek azt gyártják.....................513 ff. Magyar-német mutató az árújegyzékhez illeszkedve. Tartalomjegyzék {elöl, fehér papir). Alfabetikus mutató az összes cégekről, szakmára és helyre való tekintet nélkül, az oldalszám megjelölésével, ugy hogy minden cég azonnal megtalálható ...................17—72 Helységjegyzék {rózsaszín papir). Alfabetikus rendben. Az összes helységek jegyzéke, amelyek a könyvben előfordulnak, az oldalszamok megjelölésével, ahol a helységek és az összes ottani cégek előfordulnak libik és Társa Budapest VI., Gróf Zichy Jenő u. 30 Automobil-Bestandteile und Ventile
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!