Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1943: Ungarn. - Page 9

Book title
Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1943: Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in Ungarn nach 20 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
9
Original pagination
5 (Arabian)
Advertising page
yes
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000372-8/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000372-9
Content
Allgemeine Inhalts-Übersicht. Ált alá nos tájékozta tó. Finnenvcrzeiehuis (weißes Papim) nach 20 llauptbranchen und 78 Gruppen (siehe Seite 7, 9, 11 und 12) sowie nach Orten geordnet. Enthält Daten über Firmenwortläut, Inhaber, Prokuristen, Niederlagen, Gründungsjahr, Telegrammadresse, Arbeiterzahl, Art der motorischen Kraft, Pferdestärken, Erzeugnisse, Spezialartikel, Export, Telephon, Postsparkassenkonto, Bankverbindung usw..................113—592 ltankierbuch, Banken, Wechselstuben und Bankhäuser .... 561—571 Warenverzeichnis (graublaues Papier), Artikel alphabetisch geordnet. Bei jedem Artikel werden alle Finnen angeführt, welche denselben erzeugen. (Das Verzeichnis ist ein redaktionelles) ..................... 593—820 l ngarisch-Pcutschcs Register anschließend an das Warenverzeichnis Inhaltsverzeichnis (weißes Papier, vor ne). Alphabetisches Gesamtregister aller Firmen (ohne Unterschied der Branche oder des Ortes). Mit Angabe der Seitenzahl im Werke, so daß jede Firma sofort nachgeschlagen werden kann .... 17 Ortsverzeichnis (rosa Papier), alphabetisch geordnet. Anführung sämtlicher Orte, aus welchen Firmen gebracht werden, mit genauer Angabe der Seitenzahlen, wo der bezügliche Ort mit allen Firmen zu finden ist 81—112 Cégjegyzék (fehér papir). 20 főszakma, 78 csoport (lásd 7, 9, .11 és 12 oldalt) és helységek szerint rendezve. Tartalmazza a következő adatokat: cégszöveg, tulajdonos, cégvezetők, fiókok, alapítási év, sürgönyeim, mun-káslétszám, a motorikus erőszolgáltatás módja és erőssége, gyártmányok speciális cikkek, export, telefon, postatakarékpénztári számla, bank-összeköttetés stb........... 113—592 Ran kár jegyzék, bankok, bankházak és váltóüzletek ............... 661—574 Árujegyzék (szürkéskék papir), Az árúcikkek alfabetikus jegyzéke. Minden egyes árúcikknél az összes cégek fel vannak sorolva, amelyek azt gyártják....................... 593—820 Magyar-német mutató az árújegyzékhez illeszkedve. Tartalomjegyzék (elöl, lekér papir). Alfabetikus mutató az)összes cégekről, szakmára és helyre való tekintet nélkül, az oldalszám megjelölésével, úgy hogy minden cég azonnal megtalálható ...........................17 llcly ség jegyzék (rózsaszín papir). Alfabetikus rendben. Az összes helységek jegyzéke, amelyek a könyvben előfordulnak, az oldalszámpk megjelölésével. ahol a helységek és az összes ottani cégek előfordulnak 81—112 BOSÁK’S TEXTILWERKE VRBOVÉ (SLOWAKEI) U1
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!