Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1943: Ungarn. - Page 16

Book title
Compass. Kommerzielles Jahrbuch 1943: Ungarn.
Book description
Informationen zu Industrie-, Handels- und Exportunternehmen in Ungarn nach 20 Hauptbranchen sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
16
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000372-8/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000372-16
Content
12 V. Seidengařne und Seidengewebe 504—507 VI. Stickereiwaren- und Spitzenerzeugung ................ 507—509 VII. Teppiche............. 509—511 VIII. Diverse (Vorhänge, Filze, Flanell, llunya, Schnüre usw.) 512—517 IX. Ililfsindustrien (Färbereien, Appreturen, Bleichereien usw.) 518—522 X. Kunstblumen- und Schmuckfedernerzeuger . . . 522—523 N. Bekleidungs-Industrie. I. Konfektion, Kleider, Wäsche-und Miedererzeugung 524—529 II. llutindustrie .... 529—532 0. Zucker-Industrie. I. Zuckerfabriken (Raffinerien und Rohzuckerfabriken) . 533—534 11. Zuckerwarenfabriken(Kanditen- fabriken usw.) . . . 534—538 ľ. Diverse Industrien. J. Bürsten, Pinsel, Besen und Borsten........... 539—542 II. Drechsler........ 542—543 III. Schirmindustrie . . 543—544 IV. Spielwarenfabriken . . . 544 V. Tabakindustrie....................545 VI. Filmindustrie . . . 545—546 VII. Diverse.......... 546—550 R. Spediteure und Lagerhäuser 551—558 S. Bücherrevisoren und Treuhänder 559 T. Informations- und Inkassobiiros 560 L. Bankierbuch............... 561—574 Flcktri/itätswcrkc........... 575—583 V. K. ü. Finanzministerium, K. u. Gewerbeministcrium, K. u. Ministerium f. Handel u. Verkehr, Handelskammern, Messe, Industrielle Vereine . . . 584—592 Í V. Selyemfonó- és szövőipar műselyem s el y e mářu gy ár t á s 504—507 VI. Csipkegyávtás, hímzések 507—509 VII. Szőnyegipar .... 509—511 VIJI. Vegyes iparok: gombkötő, nemez- és nemezáruk gyártása, zsinór- és paszományáruk gyártása szalaggyártás függöny stb. 512—517 IX. Segédiparágak: kelmefestő- és vegytisztitóüzemek fonalfestés, kikészítés, fehérítés . 518—522 X. Művirág, dísztollak . 522—523 X. ltuházati-Ipar. I. Konfectió ruha- és fehérremü-készités, fiizőkészités 524—529 II. Kalapgyártás . . . 529—532 0. Cukor-Ipar. I. Cukorgyárak .... 533—534 11. Cukorka- és csokoládégvárak 534—538 ľ. Vegyes iparok. 1. Kefe- és ecsetgyártás seprőgyártás sörteipar . . 539—542 11. Esztergályosok . . . 542—543 III. Esernyő- és napernyő készítés 543—544 IV. Játékárugyártás .... 544 V. Dohányipar....................545 VJ. Filmipar............. 545 546 Vll. Egyéb iparágak . . 546- 550 B. Szállítók és raktárházak. 551—558 S. Könyvvizsgálók és szakértők . 559 T. Hiteltudósitók....................560 ľ. Bankárkönyv................ 561—574 Villamosmíívck................ 575—583 V. M. kir. pénzügyi minisztérium, M.kir. Ipariigyi minisztérium, M. kir. kereskcdelmiigyi minisztérium, kereskedelmi kamarák, nemzetközi mint a vásár és ipari érdek-képviseletek .... 584—592
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!