Čechoslovakischer Versicherungs-Compass 1938 - Page 8

Book title
Čechoslovakischer Versicherungs-Compass 1938
Book description
Abriss über das Versicherungswesen, die Versicherungsgesetze und Aufsichtsbehörden sowie der Versicherungsverbände und -vereine der Tschechoslowakei; ausführliche Beschreibung der börsennotierten Versicherungsgesellschaften inklusive ihrer Bilanzen.
Consecutive pagination
8
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents, Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000371-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000371-8
Content
4 Abecední seznam. Strana „Agraria“ vzájemně pojišťovací ústav proti škodám z ohně, Česká Lípa..................................... 38 „Agrippina“ spol. pro pojišťování dopravy na moři, řekách a souši v Kolíně n. Rýnem, repr. Praha...................................107 „Anglo-Elementar“ akc. pojišťovna ve Yídni, řed. pro ČSR. v Praze.........................................108 Asekurační spolek průmyslu cukrovarnické- ho v Praze.................................................... 40 Assicurazioni Generali v Terstu, řed. pro ČSR., Praha...................................................111 „Atlas“ vzájemná pojišťovna v Praze .... 41 Autokaskopojišténí.............................................. 12 Badenská pojišťovna akc. spol. v Mannheimu, repr. Praha...................................................114 „Barbora“ vzájemná pojišťovna, Praha ... 42 Basilejská spol. ku pojištění dopravnímu, repr. Praha...................................................114 Basilejská pojišťovací spol. proti škodám z požáru v Basileji, řed. pro ČSR. v Praze 115 „Beskyd“ pojišťovací akc. spol., Užhorod . 42, 134 Bürgsteinská vzájemná pojišťovna, Bor . 44, 135 „Čechoslavia“ Lidová pojišťovna, akc. spol., Praha......................................................... 62 Česká vzájemná životní pojišťovna, Praha . 42 Československá akc. pojišťovna pro živnosti, obchod a průmysl v Praze...................................... 95 Československé pojišťovací spolky...............................134 Československé pojišťovny....................................... 28 Československý svaz dopravních pojišťovatelů v Praze....................................................... 22 Československý svaz pro pojišťování vadných životů, Praha................................................. 23 Concordia, všeob. pojišťovací akc. spol. v Liberci............................................ 44 Dešť, pojištění proti dešti..................................... 12 Dodatek.........................................................134 Domov a Slovákia, všeobecná poisťovňa úč. spol., Bratislava............................................. 49 Dopravní pojištění.............................................. 11 Důchodové pojištění............................................. 10 „Dunaj“, všeobecná pojišťovací akc. spol. ve Vídni, řed. pro ČSR. v Praze .... 119, IV Evropská akc. spol. pro pojišťování nákladů a cestovních zavazadel v Praze..................... 57 „Fénix“, prémiová reserva, přisp, povinnost pojišť. listavů k doplnění.................. 15 „Fénix“ životní pojišťovací spol. ve Vídni, řed. pro CSR., Praha........................125 „Frankona“ akc. spol., Berlín .................................. II Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně . 58, II „Helvetia“, Všeobecná pojišťovací spol., Sv. Havel (Švýcarsko), repr. Praha . . . 108 Hovězí dobytek, spolky pro pojištění tohoto . 139 Jednota pro vědy pojistné v Praze............. 20 Karpatia roľnická a družstevná poisťovňa úč. spol., Bratislava....................... 60 Koně a hovězí dobytek, pojištění těchto . . 12 Koně, spolky pro jich pojištění...............137 „Koruna“ akc. pojišťovna, Praha............... 47 Kotva, všeobecná ^pojišťovací akc. spol. ve Vídni, řed. pro ČSR. v Praze................115 Krádež vloupáním, pojištění proti tomuto . . 11 Krupobitní pojištění.......................... 11 „Labe“, pojišťovací ústav proti škodám akc. spol., Praha................................ 51 „Labe“, životní pojišťovací ústav, akc. spol., Praha.............................................. 50 Alphabetisches Inhaltsverzeichnis. Seite „Agraria“ gegens. Brandschadenversicherungsanstalt, Böhm.-Leipa...................... 38 „Agrippina“, See-, Fluß- u. Landtransport-vers.-Ges. zu Köln, Gen.-Repr. Prag . . 107 Allgemeine Assekuranz A.-G., Prag-Brünn . 38 Vors. VII Allgemeine Pensionsanstalt, Prag............... 28 Allgemeine Vers.-Ges. „Helvetia“, St. Gallen, Repr. Prag...................................108 Angestellten- und Agentenverbände .... 26 „Anglo-Elementar“, Vers.-A.-G. Wien, Dir. f. d. ČSR., Prag ............................108 Anker Allgem. Vers.-A.-G. in Wien, Dir. f. d. CSR. in Prag..............................115 Arbeiter-Landes-Versicherungs-Anstalt f. d. Slovakei u. Karpatho-Rußland in Bratislava 32 Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für Böhmen in Prag............................... 30 Arbeite r-Unfallversicherungs-Anstalt für das Land Mähren-Schlesien, Brünn.................. 31 Assekuranzverein der Zuckerindustrie, Prag 40 Assicurazioni Generali, Triest, Dir. f. d. ČSR., Prag...................................111 „Atlas“ Wechsels. Versicherung in Prag . . 41 Autokaskoversicherung........................... 12 Badische Assekuranz-Ges. A.-G., Mannheim, Gen.-Repr. Prag..............................114 „Barbora“ Wechselseitige Vers.-Anstalt, Prag 42 Basler Transport-Vers.-Ges., Basel, Repr. Prag 114 Basler Vers.-Ges. gegen Feuerschaden, Basel, Dir. f. d. ČSR., Prag........................115 Beitragspflicht der Versicherungsanstalten zum Dienst jener Schuldverschreibungen, welche zur Auffüllung der Prämienreserve des „Phönix“ emittiert wurden................ 15 „Beskyd“ Versicherungs A.-G., Užhorod 42, 134 Bezirks-Feuerversich., Müncliengrätz . . 71, 134 Böhmische Wechselseitige Lebensversicherungsanstalt, Prag............................. 42 Brandschaden Vers.-Anstalt d. Gutsbes. u. Pächter, Wechsels. Vers.-Verein in Prag . 44 Bürgsteiner wechselseit. Versicherungsanstalt, Haida..............................44, 135 „Čechoslavia“ Volksvers.-Anst., Prag ... 62 Cechoslovakische Versicherungsgesellschaften 28 Cechoslovakische Versicherungsvereine . . . 134 čecboslovakischer Transport-Versicherungs- Verband in Prag............................... 22 Čechoslovakischer Verband für anormale Lebensversicherungen, Prag.................... 23 Concordia, Allg. Vers.-A.-G. in Reichenberg 44 „Corona“ Versicherungs-A.-G., Prag ... 47 Der Anker Allg. Vers.-A.-G. in Wien, Dir. f. d. ČSR. in Prag...........................115 Deutscher Verein für Versicherungswesen in der Tschechoslovakischen Republik, Prag . 20 Domov und Slovákia allg. Versicherungs- A.-G., Bratislava............................. 49 „Donau“ Allg. Vers.-A.-G. in Wien, Dir. f. d. ČSR. in Prag...................119, Vors. IV Einbruchdiebstahlversicherung ................. 11 „Elbe“ Lebensversicherungsaust. A. G., Prag 50 „Elbe“, Schadenvers.-Anstalt A. G., Prag. 51 Elementarversicherung........................... 11 Erste böhm. Rückversicherungsbank, Prag . 52 Erste Böhmische Wechselseitige Versicherungsanstalt (vom Jahre 1827), Prag . . 53 Europäische Güter- u. Reisegepäck-Yer- sicherungs-A. G. in Prag...................... 57 Export-Kredit-Versicherung...................... 15 Feuerversicherung..........................11, 134 Feuerversicherungsvereine 12, 134 „Frankona“ Rück- u. Mitversicherungs-A.-G., Gegenseitiger Brandschaden-Versicherungs- Verein Reichenberg 57, 136
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!