Čechoslovakischer Versicherungs-Compass 1938 - Page 10

Book title
Čechoslovakischer Versicherungs-Compass 1938
Book description
Abriss über das Versicherungswesen, die Versicherungsgesetze und Aufsichtsbehörden sowie der Versicherungsverbände und -vereine der Tschechoslowakei; ausführliche Beschreibung der börsennotierten Versicherungsgesellschaften inklusive ihrer Bilanzen.
Consecutive pagination
10
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents, Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000371-0/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000371-10
Content
6 Strana Sociální pojištění v ČSR..................... — pojišťovací ústavy..................... Spolek čs. pojistných techniků, Praha . — československých inženýrů S. I.A., Prah — německých pojistných techniků v ČSR Praha .................................. — posluchačů pojistné techniky, Praha — pro pěstování aktuárských věd, Praha Star, pojišťovna, Praha...................... Strojů pojištění............................. Svaz československých assekurančníků, zástupců, jednatelů a akvisiěních úředníků pojišťoven v ČSR. se sídlem v Praze — československých pojišťoven, Praha . — pensijních ústavů v rep. Csl., Praha — svépomocných požárních pojišťoven v ČSR., Praha................................... 24 — vzájemných německých pojišťovacích pod- niků v ČSR., Liberecv......................... 25 — zástupců pojišťoven v ČSR., Teplice . Svazy a spolky českosl. pojišťovnictví . . — zaměstnanců a jednatelů.................... Švýcarská národní pojišťovací spol. v Basilej repr. pro CSR., Praha.......................' 130 97 VII Union, pojišťovací akciová společnost v Praze Úrazová pojišťovna dělnická pro Čechy v Praze................................ 30 — — zemi Moravskoslezskou v Brně . 31 Úrazové pojištění (sociální).......................... 7 Úrazové pojištění (smluvní).......................... 11 Ústřední sociální pojišťovna, Praha .... 34 — svaz zaměstnanců pojišťoven v ČSR., Praha 27 Úvěrová pojišťovna akc. spol., Praha ... 99 Úvěrové pojištění.................................... 12 Valorové pojištění 12 í Viktoria v Berlíně, všeobecná pojišťovací I akc. spol., řed. pro ČSR., v Praze . . 131, VI i Všeobecná, pojišťovací spol. „Helvetia“ Sv. Havel (Švýcarsko), řed. Praha 108 \ Všeobecná pojišťovna akc. spol., Praha . 38, VII | Všeobecný pensijní ústav 28 j Vzájemná pojišťovna v Albrechticích nad , Orlicí 102 j Vzájemná, pojišťovna pro severní a severozápadní Čechy, Most 103 ] Vzájemný pojišťovací spolek proti požáru, Liberec......................... 57, 136 | --------------------Vidnava 58, 136 | ----------statkářů a nájemců proti krupobití, Praha....................................103 Vývozní úvěrová pojišťovna, Praha .... 15 Wttrttembergská dopravní pojišťovací ,spol v Heilbroně n. N., gen. zast. pro ČSR. Praha .................. 134 Zajišťovací svaz dobytčích pojišťoven v Praze 25,103 pro risika průmyslová, Praha . . spolků pro vzájemné pojišťování hospodářských zvířat na Slovensku . 25, 104 Zákon týkající se zajištění nároků pojištěnců a,8tátního dozoru nad soukromými pojišťovacími ústavy............................ 13 Zákonná odpovědnost, pojištění....................... 11 Zemědělská pojišťovna požární, Něm. Brod 104,134 Zemská dobytčí pojišťovna, Brno......................105 — pojišťovna v Brně..................................105 — úřadovna pre poisťovanie robotníkov na Slovensku a Podkarp. Rusi v Bratislave . 32 Zemský pojišťovací fond, Praha.......................107 Živelní pojištění.................................... 11 Životní pojištění..................................... 9 Seite Schadensversicherung, Entwicklung der . . 12 Schwab F. & Co., Prag....................... 17 Schweizerische Nalional-Vers.-Ges. in Basel, Gen.-Repr. f. d. Č. S. R. Prag . . . 130, 8211 „Sekuritas“ Versicherungs-A.-G., Prag . . 83 „Skandinávia“ Forsikrings Aktieselskabet, Kopenhagen, Gen.-Repr. Prag...............131 Slavia gegens. Versicherungs-Bank, Prag . 85 Slavische Versich.-Anstalt in Prag . . . 91, 821 Slovak. Versicherungs-A.-G. in Bratislava . 93 Sozialversicher, in der čechoslovakischen Republik in den Jahren 1935 und 1936 . 7 Sozialversicherungs-Anstalten............... 28 Star, Versicherungsanstalt, Prag............lol Transportversicherung....................... n Tschechoslovakische Vers.-A.-G. f. Gewerbe, Handel und Industrie in Prag.............. 95 Unfallversicherung (Sozialvers.)............ 7 Unfallversicherung (Vertragsvers.).......... 11 Union, Versicherungs-A.-G., Prag 97, Vors. VII Valorenversicherung......................... 12 Verband čechoslovakischer Assekuranzler, Versicherungsvertreter, -agenten u. -akquisitionsbeamten in der ČSR. mit dem Sitz in Prag................................... 26 Verband čechoslov. Vers.-Anstalten, Prag . 23 Verb. der Pensionsanst. in der č. S. R., Prag 24 Verband der Selbsthilfe-Feuerversicherungen in der CSR., Prag......................... 24 Verband der Versicherungsvertreter in der ČSR., Teplitz-Schönau..................... 27 Verband der Wechsels, deutschen Vers.-Unternehmungen in der Tschechosl., Reichenberg 25 Verbände und Vereine des čechoslovakischen Versicherungswesens....................... 20 Verein čechoslovakischer Versicherungstechniker, Prag.................................... 21 Verein der čechoslov. Ingenieure S.I.A., Prag 21 Verein d. Hörer d. Versicherungstechnik, Prag 21 Verein deutscher Versicherungstechniker in der tscbechoslovakischen Republik, Prag 22 Verein für Pflege der Aktuar Wissenschaften, Prag........................................................... 22 Vereinigung der Beamten und Bediensteten der Soz.-Vers.-Anstalten mit d. Sitz in Brtlnn 26 Vereinigung der Beamtenschaft der Geldinstitute, Prag.................................. 26 Vereinigung für Versicherungswissenschaft in Prag........................................................ 20 Versicherungsanstalt der Gärungsindustrie a. Geg., Prag..................................................100 Versicherungsanstalt Star, Prag..................................101 Versicherungsanstalten........................................... 28 Versicherungs-Fachverbände....................................... 22 Versicherungsvereine 12, 134 VersicherungswissenschaftlichevVereiue . . 20 Vertragsversicherung in der Čechoslovakei im Jahre 1936 und ihre Entwicklung in den letzten drei Jahren......................................... 9 Vertragsversicherungs-Anstalten.................................. 38 „Victoria zu Berliu“, Allgem. Vers.-A.-G., Dir. f. d. CSR., Prag 131, Vors, VI Viehversicheruug; s. Pferdeversicherung, Rindviehvei Sicherung. Volksversicherungsanstalt „Čechoslavia“ A.-G. in Prag.................................................. 62 „Vorsorge“ Allgem. Vers. A.-G., Prag . . 102 Wechselseitige F’euerwehr - Versicherungsanstalt in Brtlnn.......................58, Vors. II Wechsels. Vers.-Anstalt für Nord- und Nordwest-Böhmen, Brüx..............................103 Wechselseitige Vers.-Anstalt in Albrechtitz . 102 Wechselseitiger Vers. Verein d. Gutsbesitzer gegen Hagelschaden, Prag.......................................103 Württembergische Transport-Vers.-Ges. zu Heilbronn a. N., Gen.-Repr. f. d. ČSR., Prag 134 Zentral-Sozialversicherungsanstalt, Prag . . 34 Zentralverband der Versicherungsangestellten in der Č. S. R., Prag...................... 27
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!