Industrie-Compass 1944: Böhmen und Mähren - Page 27

Book title
Industrie-Compass 1944: Böhmen und Mähren
Book description
Informationen zu rd. 25.000 Industrie- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens nach 19 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
27
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000361-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000361-27
Content
VIII. Nähr- und Futtermittel-Erzeugung 568—570 IX. Stärke-Industrie . . . 570—571 H. Elektrische Industrie. I. Elektrotechn. Bedarfsartikel, Rund- funk, Installation elektr. Anlagen 573-599 J. Holz-Industrie. I. Waldnutzung...................601 II. Sägewerke................ 602—624 III. Holzw.-, Bastw.-, Korbw.-, Möbel-Erzeugung ................... 624—662 IV. Korke und Korkwaren - Industrie 662 K. Leder- und Schuhindustre. I. Lederfabriken, Gerbereien, Felle 663—667 II. Lederwarenfäbriken . . 667—673 III. Schuhe u. Schuhwaren . 673—679 IV. Handschuhe............... 679—680 L. Papier- und Druck-Industrie. I. Papier-, Pappen-, Holzstoff- und Zellulosefabriken . . . 681—683 II. Papierwarenerzeugung . 683—694 III. Buch-,Stein-u.Zeitungsdruckereien, Schriftgießereien . . . 694—717 IV. Buchbinder, Geschäftsbüclierfabri-ken und Etuimacher . 718—721 V. Holzschnitte, Klischees, Druckplatten etc.................... 721—722 M. Textil-Industrie. I. Baumwollspinnereien und Baum-wollwarenfabriken . . 723--741 II. Schafwollwarenfabriken 741—746 III. Strick- und Wirkwarenerzeugung 746-752 IV. Flachs, Leinen, Hanf, Jute, Seilerwaren, Bindfaden . . . 752—759 V. Seidengarne u. Seidengewebe, auch Kunstseide ..... 759—761 VI. Stickereiwaren- u.Spitzenerzeugung 761 — 762' VII. Teppich-Industrie . . . 762 -763 VIII. Diverse (Band- und Posamentenindustrie etc.) .... 763—768 ' VIII. Výroba poživatin a krmiv 568—570 IX. Škrobový průmysl . . 570—571 H. Průmysl elektřiny. I. Elektrotechnické potřeby, rozhlas elektrotechnické závody 573—599 J. Dřevo-průmysl. I. Zužitkování lesů.................601 II. Pily...................... 602-624 III. Výroba dřev.-, lýkov.- a košík, zboží a nábytku . . . 624—662 IV. Kork a průmysl korkového zboží 662 K. Kožařský a obuvnický průmysl. I. Výroba koží, jirchárny, kožršiny 663-667 II. Továrny koženého zboží, čepice a kožišnické zboží . . . 667—673 III. Obuv a potřeby obuvnické 673—679 IV. Rukavice ................ 679—680 L. Průmysl papírnický a grafický. I. Továrny na papír, lepenku, dřevovinu a celulosu .... 681—683 II. Výroba papírového zboží 683—694 III. Knih- a kamenotiskárny, tiskárny novin, písmolijny . . . 694—717 IV. Knihařství, továrny obch. knih a pouzder ...... 718—721 V. Dřevorytinv. klišé, štočky, atd. 721—722 M. Textilní průmysl. I. Přádelny a tkalcovny bavlny 723--741 li. Továrny na vlnené zboží 741—746 III. Vý roba pleteného a stávkového zboží......................... 746—752 IV. Len, plátno, konopí, juta, prům. provaznický, nitě . . . 752—759 V. Hedvábné příze a hedvábná tkaniva, též umělé hedvábí . 759—761 VI. Výroba výšivek a krajek 761—762 VIL Výroba koberců . . . 762—763 VIII. Různé (stuhové a ozddbné zboží atd.).......................... 763—768
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!