Industrie-Compass 1944: Böhmen und Mähren - Page 21

Book title
Industrie-Compass 1944: Böhmen und Mähren
Book description
Informationen zu rd. 25.000 Industrie- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens nach 19 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
21
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000361-2/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000361-21
Content
Allgemeine Inhalts übersicht. Firmenverzeichnis (weißes Pa- p i e r) nach 19 Hauptbranchen und 93 Gruppen (siehe Seite 9, 11, 13, 15, sowie nach Orten geordnet. Enthält von ungefähr 25.000 Industrie-und Export-Unternehmungen Daten über Firmawortlaut, Inhaber, Prokuristen, Niederlagen, Gründungsjahr, Telegrammadresse, Arbeiterzahl, Art der motorischen Kraft, Pferdestärken, Erzeugnisse, Spezialartikel, Produktionszahlen, Export, Telephon, Postsparkassenkonto, Bankverbindung usw. ........................177 Warenverzeichnis Erzeuger: (graublaues Papier) über 7000 Artikel alphabetisch geordnet. Bei jedem Artikel werden alle Firmen angeführt, welche denselben erzeugen. (Das Verzeichnis ist ein redaktionelles).........897 Inhaltsverzeichnis (weißes Papier, vorne). Alphabetisches Gesamtregister aller Firmen (ohne Unterschied der Branche oder des Ortes). Enthält die Namen von 25.000 Firmen mit Angabe der Seitenanzahl im Werke, so daß jede Firma sofort nachgeschlagen werden kann.............21 Ortsverzeichnis (rosa Papier), alphabetisch geordnet. Anführung sämtlicher Orte, aus welchen Firmen gebracht werden ..............113 Allgemeine Bemerkungen. Firmen mit X Zeichen sind nicht protokolliert. Der Firmawortlaut ist durchgehends in Kursivlettern gesetzt. Ist der Name der Inhaber einer Firma mit dem Firmawortlaut gleichlautend, so ist er nicht separat erwähnt; bei Übereinstimmung des Zunamens sind die Inhaber nur mit dem Anfangsbuchstaben bezeichnet. Ist das Domizil der Inhaber nicht mit dem Sitze der Firma gleich, so ist es, soweit es bekannt war, dem Namen in Klammer beigesetzt. Všeobecný přehled obsahu. Seznam lírem (b í 1 ý papír) uspořádán podle 19 hlavních oborů a 93 skupin (viz str. 9, 11, 13, 15), jakož i podle míst. Obsahuje asi 25.000 průmyslových a vývozních podniků, údaje o znění firmy, jména majitele, prokuristů, skladů, rok založení, adresy telegramů, počet dělníků, způsob pohonné síly, počet koň. sil, výrobky, speciální výrobu, množství vyrobené, vývoz, telefon, účet šekového úřadu, bankovní spojení atd. . .177 Seznam zboží Výrobci: (šedomodrý papír), přes 7000 druhů, abecedně seřazených. U každého druhu zboží jsou uvedeny firmy, které . toto vyrábí. (Tento seznam jest redakčně uspořádán) 897 Seznam obsahu (bílý papír vpředu). Abecední rejstřík všech firem (bez rozdílu oboru neb místa). Obsahuje jména 25.000 firem s udáním stránky díla, takže se každá firma ihned nalezne...................21 Seznam míst (růžový papír) abecedně seřazený. Obsahuje v šechna místa, v nichž se nachází firmy, které uvádíme .................................113 Všeobecné poznámky. Firmy označené X nejsou protokolovány. Znění firmy se vždy uvádí ležatým písmem. Je-li jméno majitelů firmy se zněním firmy totožné, neuvádí se zvláště; mají-li majitelé stejné jméno, označují se pouze začátečním písmenem. Není-li bydliště majitele totožné se sídlem firmy, uvádí se, pokud je známo, v závorkách. 1* li
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!