Compass. Industrie 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei - Page 965

Book title
Compass. Industrie 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei
Book description
Informationen zu Industrie-, Handel- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens und der Slowakei nach 19 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
965
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000360-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000360-965
Content
Inhaltsverzeichnis. 880e Urban Kohlenhandels A.-G., Bratislava 923. Titelbogen 860. Urbánek a spol., Trnava 1021. Urbánek Václav, Trenčín 1026. Ürge Ľudovít, Bratislava 944. Ústredná banka spořitelní, Bratislava 1053. — pálenica družstvo, Pezinok 950. — predajňa uhlia pre Slovensko úč. spol., Bratislava 923. Uždolinský drevopriemysel úč. spol., Humenné 994. Üzkofilm, spol. s r. o., Bratislava 1040. Vacuum Oil Comp. A.-G., Bratislava 971. Väcz František, Bratislava 988. Vachiíň Fráňo, Turč. Sv. Martin 989. Vadász Anton, Bratislava 927. Vagaé Alexander, Detva 980. Vágner Václav, Bratislava 930. Vagyon Moško, Nitra 898, Mol-noš 898. Vajda Jozef, Banská Bystrica 1045. Valach Jozef u. Comp., Astra, Nové Mesto n./Váh. 964. Valach Karol st., Zlaté Moravce 938. ValachovičMartin, Bratislava 933. Valáškova & Co., Bratislava 941. Valčák Simon,Stará Ľubovňa 979. Valchár František a spol., 'Liptovský Sv. Mikuláš 910. Valenta Gustav, Bratislava 1046. Valentiny Jozef a spol., Púchov n. Váli. 955. Váňa Frant., Bratislava 944. Vanák Albert, Bratislava 1046. Vančura L. a spol., Krajná Po-lana 1000. Vančura V., Dobšiná 993, 1005, Dobrá Niva 999. Vondrišel 1003. Vančura a Mužík, Lipt. Hrádok 994. Vaněk Frant., Bratislava 978, 978. Vaniček Gustav, Bratislava 930. Vaňovák Irena & Co., Prešov 955. „Vap“ Ingenieurbau A.-G., Poprad 906. Varga a Jahodnik, Slaná Lehota 899. V ariner Asphalt - Gewerkschaft, Žilina 973. Varsik Pavel nást., Myjava 1024. Varta Jozef, Nové Mesto n. V. 1006. Vašák a spol., Bratislavá 916. Vásárhelyi Hugo Dr., Nitra 910. Vašek Brüder, Bratislava 993. Vávra inž. a spol., Stupava 956, 959. Vávro Jozef, Piešťany 1006. Važanský Otokar, Nitra 946. „Včela“ družstvo, Horné Kočkovce 978. Včela“ Großhandelshaus A.-G., Ružomberok 968, 959. Vébr Otakar, Bratislava 936. Večeřa Vojtech Ing., Zvolen 909. VelčovskýPeter, Nemecká Lupča 1000. Velflík Jar. Vác., Banská Bystrica 902. Veljáčik Ján, Banská Bystrica 1004. Veľkotopolčianska parná tehelňa Úč. spol., Topolčany 899. „Velopap“ Ľudovít Gajdoš, Bratislava 1017. „Venus“ fabriksm. Erzg. v. Damenwäsche, Gen. m. b. H., Prešov 1034. Verband der Holzwirtschaft in der Slowakei, Bratislava 1067. — — landwirtsch. Genossenschaften, Bratislava 981, Titelbogen 850. Kartoifelproduzenten in der Slowakei, Bratislava 1067. Tabakproduzenten in der Slowakei, Bratislava 1067. slowak. Banken, Bratislava 1051. — — — industriellen Spiritusbrennereien Ges. m. b. H., Bratislava 1041. — — Stärkeindustrie, Bratislava 1067. ---------Zentralbrennereien und Likörfabriken für d. Slowakei, Bratislava 1067. Verein f. ehem. u. metallurg. Produktion, Bratislava 963, Banská Bystrica 961, Handlová, 964 Nováky 964, Ružomberok 1015, Slov. Lupča 965, Žilina 965. Vereinigte Holz u. Industrie A.-G., Bratislava 993, 1005, Turany n. V. 1003. — Mühlen A.-G., Bratislava 975, Spišská Nová Ves 977, Velký Šariš 977. —• Schiefer-u. Ziegelfabr.A.-G., Zelené 900. — Speditions-Ges., Žilina 1048. — Waldindustrie Aktiengesellschaft, Banská Bystrica 999, Hrable 999, Ľubietová 1000. Vereinigter Einkauf^ von Rohhäuten f. d. Gau Šariš-Zemp-liner, Prešov 1012. Verkaufsbüro der vereinigten Papierfabriken, Ges. m. b. H., Bratislava 1017. Verö Alexander, Nitra 926. Verwaltung des Staatsgutes Viglaš 981, 977, 951. Veselý Ľudovít, Senica n. Myj. 1047. „Vesta“ Slowakische Mineral Ölindustrie A.-G., Bratislava 572, Trstená 971. „Vethuman“ Dr. Sági & Co., Bratislava 963. Větvička Č. & Co., Bratislava 936. Vichr Peter a synovia, Kruž-lov u Bardejova 1048. Vidlar Klement, Holíč 1005. Vido Michal a spol., Dobšiná 1011. Viktoria Holzhandels A.-G., Divín 993. Viktorin Rudolf, Žilina 998. Vinalkol, Slovík Rudolf, Spišská Nová, Ves 956. Vinduška Jaroslav, Spišské Vlachy 911. „Violet“ Zwirnfabrik, K. Mol-nárová, Spišská Nová Ves 1025. Višňovský Vojtech, Nitra 995. „Vita“ Kaffeesurrogaten u. Konservenfabrik, Prešov 1069. Víťazek Viliam, Bánovce n. Bebravou 927. Vítek Anton, Trenčín 932, 928. Vitek Ľudovít, Zvolen 977. ,jVlastný domov“ stavebné družstvo robotníckeho domu s r. o., Prievoz 907. Vlček Gustav, Žilina 989. Vlk Adalbert, Bratislava 1010. Vodňaruk J., Arch., Bratislava 905. Vojtek František, Prešov 1012. Vojtíšek Alojz, Bratislava 988. Volf V., Trenčín 928. Vollmann Koloman, Nitra 913. „Volta“ Ing. Ferderber &Csatáry, Prešov 989. Vorlíček Alojz, Arch., Ružomberok 907. Vorsa František, Trenčianska Teplá 908. Vorza Arnošt, Humenné 905. Vozáry Bronislav, Lipt. Sv. Mikuláš 931, 928. Vrábel Ondrej, Ladce 1046. Vráblík Ján, Brezová p. Bradlom 1009. Vrana Daniel, Bratislava 1016. Vrana Jano, Arch., Bratislava 905. Vrána Ladislav, Šoporňa 950, 977. Vrba Mikuláš, Nové Mesto n. Váh. 1047. Vrbinár Rudolf, Čadca 993. Všeobecné stavebné družtvo, Bratislava 905, Humenné 897, Preseľany 899, Prešov 907. Všeobecný úverný ústav, siehe Allgemeine Kreditanstalt. „Vulkan“, Max Gelber, Bratislava 1016. Vyhnálek Eduard, Stupava 1007. Vychodil František, Bratislava 923. Vychodilová A., Bratislava 1034. Vyskočil J., Trnava_956. Vyskočil Ladislav, Žilina 957. Vyskočil Rudolf, Trenčín 959, 973. Waagtaler Pflanzenfettfabrik A.-G., Nové Mesto nad Váh. 981, 972, Nitra 981, Waagtaler Spiritusfabrik etc. A.-G., Leopoldov 949, Poprad 979. Waagtaler „Syenit“ Asbest-, Zementschieferfabrik A.-G., Púchov n. V. 911, Dobšiná 920.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!