Compass. Industrie 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei - Page 961

Book title
Compass. Industrie 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei
Book description
Informationen zu Industrie-, Handel- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens und der Slowakei nach 19 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
961
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000360-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000360-961
Content
Inhaltsverzeichnis. 880a Schwänzer Georg, Bratislava 987. Schwantzer Gustáv, Bratislava 929. Schwantzer Robert, Bratislava 1035. Schwarcz Henrik, Prešov 971. Sehwarcz Moritz, Čadca 958. Schwarcz u. Treitel, Parchovany 976. Schwartz, Behrle & Comp., Svätý Kríž nad Hronom 911. Schwartz Viliam Ing., Levoča 988. Schwarz József, Bratislava 942. Schwarz M., Bratislava 1039. Schwarz Max, „Marathon“, Bratislava 1005. Schwarz Michael, Broďany 982. Schwarz Vojtech, Nová Baňa 915. Schwarz Vojtech, Rudno nad Hronom 1002. Schwarz a spol., Bratislava 904. , Schwarzkopf 4. & Comp., Bratislava 987. Schweizer Josef, Bratislava 943. Schwitzer Stefan, Velké Jani-kovce 951. Seberini Milan, Ing., Banská Bystrica 927, 933. Sečkár Ondrej, Banská Bystrica 929, 940, 941. Sedilek Jozef, Banská Bystrica 1004. Sedlák Ján, Nitra 954. Sedláková Mária a spol., Solivar 977. 1002. Sedlatschek Franz, Kežmarok 937. Sedliacka banka úč. spol., Bratislava 1052, siehe unter Bauernbank A.-G. Seehoff Bedřich Ing. a spol., Rybáry 907. Seidner Martin, Bratislava 1034. Seifert Fraňo „Inka“, Trenč. Teplice 1069. Sekuris Samuel, Radvaň 1010, 1010. Selinger Lewi, Bardejov 912. Seman Dr. a spol., Bratislava 978. Seman Juraj a spol., Prešov 959. Seman a spol,, kom. spol., Nižný Šebeš 976. „Semena“ A.-G., Bratislava 1041. Senická likérka úč. spol., Senica n. Myj. 955, 979, Sepeši & Co., Prešov 955, 960. Serátor Viliam, Bratislava 1Ö17. Sessler Leopold, Trnava 948. Severa Jan, Bratislava 1039. Seyfert Dr. & Co., Bratislava 992. Siebeneicher Alfred, Turzovka 997, 1003. Siemens Elektrizitäts AG., Bratislava 925, 988, 987. Siemens-Rundfunk Ges. m. b. H., Bratislava 988. „Sigma“ M. Lesay & Co., Bratislava 1019. Siklienka Alojz, Zlaté Moravec 938. Silleiner Bottichfabrik, Žilina 1007, 1003. Silleiner Tuchfabriks - A- - G., Žilina 1024, 1026. „Simpex“, Bratislava 1043. Singer E., Levoča 1020. Singer Ľudovít & Co., Trend. Teplá 951. Singer Samuel, Prešov 972. Singer Vojtech a Ladislav Langfelder, Mariková 1000. Singhofer Štefan, Bratislaval046. Si-Si, Sirocký a Tlapáková, Žilina 1035. Siska Ignác, Spišská Belá 1047. Šišolák JosefJ Holič 937. „Sitno“ slow.Holzwarenfabr.AG., Banská Štiavnica 1004, 999. „Siwex“ Export-Import, Ges. m. b. H., Zvolen 1044. Skalické hospodářské a vino-hradnické družstvo, Skalica 955. SKF Kugellager Ges. m. b. H., Slow. Ges. f. d. Vertrieb, Bratislava 936. Sklárske výrobné a predajné družstvo s r. o., Málinec 915. Sklárske výrobné a predajné družstvo s r. o., Zlatno 915. Sklovský Gregor, Žilina 942. „Sklov“ Josef Luža, Bratislava 915, 1068. Skorkovský K., Dr. Ing., spol. s r. o., Bratislava 904. Skublics Josef, Veselé 951. Slamka Jozef, Trnava 932. Slanina Eduard, Hrnčiarske Zalužany 916. „Sla Via“ Straßenbau Ges. m. b. H., Nitra 906. „Slavia“ Zentralbrennerei Gen., Prievidza 955. Slávik Maria & Co., Bratislava 1036. „Slavochema“ Erste slow. AG. für ehem. u. pharm. Ind., Bratislava 963. Slezák Ján & Co., Bratislava 1011. Slezák Josef, Majcichov 950. Slezák Robert, Bratislava 936. Sliva Josef, Ing.,Banská Bystrica 902. Slivka Ján, Bratislava 1022. Slivka Kürschner, Banská Bystrica 1010. Sloboda Nikodém, Zohor 1004. Slohog, Miko & Co., Žilina 998. Slossiar Alexander, Bardejov 978. Slovafruct František Keppl, Kežmarok 960, 967, Tltelbogen 863. „Slovakia“ Export A.-G., Bratislava 993, 1044. Slovakische siehe unter Slowakische. „Slovenka“ Strick- u. Wirk-warenfabr. A.-G., Turč. Sv. Martin 1024, Banská Štiavnica 1024, 1031. Slovenská banka, Bratislava 1052, Banská Bystrica 1051, Banská Štiavnica 1051, Bardejov 1051, Brezová 1053 čadca 1035, Hlohovec 1053, Michalovce 1054, Modra 1054, Myjava 1054, Nitra 1055, Nová Baňa 1055, Nové Mesto n. V. 1055, Pezinok 1055, Pieštany 1055, Prešov 1055, Púchov 1056, Ružomberok 1056, Senica 1056, Spišská Nová Ves 1057, Trenčín 1057, Trnava 1057, Trstená 1057, Vrbové 1058, Žilina 1058, Zlaté Moravce 1058. Slovenská dopravná úč. spol., Bratislava 1046. Slovenská Gratia A.-G., Bratislava 1019, 1022. Slovenská keramika úd. spol. Modra 916. Slovenská obilná úč. spol., Bratislava 1041, 936. Slovenská vozovka a strojárňa spol. s r. o., Poprad 927. Slovenské elektrárne úč. spol., Bratislava 983, Banská Bystrica 983, Banská Štiavica 983, Bardejov 983, Dolný Jelenec 983, Hlohovec 983, Hnúšťa 983, Hummenné 983, Kežmarok 984, Krompachy 984, Ladce 984, Lipt. Sv. Mikuláš 984, Malacky 984,Nitra 984,Prešov 984, Spišská Nová Ves 985, Staré Hory 985, Trnava 985, Žilina 985, Zvolen 985. Slovenské mliekárske družstvo, Bratislava 980. — mlynárske družstvo, Bratislava 1067. Slovenské skelné hutě, Lednické Rovne 915. • Slovenské veľtrhy úč. spol., Bratislava 1066. „Slovex“,, Gáťa L. a spol., Bratislava 993. Slovík R., Spišská Nová Ves 956. Slovík Rudolf, Vinalkol, Spišská Nová Ves 956. „Slovlik“, erste slowak. Liköt-fabrik A.-G., Trenčín 956.' „Slovoil“ Kompišová & Comp., Bratislava 971, 934. Slowakisch-deutsche Handelskanzlei, G. m. b. H. 1065. Slowakische Basalt Steinbruch A.-G., Krupina 910. — Baumaterialien Handelsges. m. b. H., Žilina 913. — Brauerei u. Malzfabrik A.-G., Vyhne 948. — Elektrizitätswerke A.-G. siehe Slovenské elektrárne. — Gesellschaft f. d. Vertrieb d. SKF.-Kugellager Ges. m. b. H., Bratislava 936. — Getreide A.-G., Bratislava 1041, 936. — Glashüttenwerke, Lednické Rovne 915. — Holz A.-G., Bratislava 993. — Holzihdustrie A.-G., Štub-nianské Teplice 1002, Diviaky 999, Hliník n. Hronom 999, ' Hodruša 999, Hrabušice 999, Kremnica 1000, Luboreč 1000, Polhora pri Námestove 1001, Pribovce 1001, Tisovec 1003. — Holzverwertungs-A.-G.,Dolný Lieskov 993» 55 a u
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!