Compass. Industrie 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei - Page 27

Book title
Compass. Industrie 1942: Böhmen und Mähren, Slowakei
Book description
Informationen zu Industrie-, Handel- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens und der Slowakei nach 19 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
27
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000360-4/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000360-27
Content
15 K. Leder- und Schuhindustrie. I. Lederfabriken, Gerbereien, Felle 617—621 II. Leder Warenfabriken, Kappen nnd Kürschnerwaren .... 621—629 III. Schuhe n. Schuhwaren . 630—635 IV. Handschuhe................ 635—636 L. Papier- und Druck-Industrie. I. Papier-, Pappen-, Holzstoff- und Zellulosefabriken . . . 637—639 II. Papierwarenerzeugung . 640 — 648 III. Buch-,Stein-u.Zeitungsdruckereien, Schriftgießereien . . . 648 — 671 IV. Buchbinder, Geschäftsbücherfabriken und Etuimacher . 671—674 V. Holzschnitte, Klischees, Druckplatten etc................. 674—675 M. Textil-Industrie. I. Baumwollspinnereien und Baum-wollwarenfabriken . . . 677—694 II. Schafwollwarenfabri ken 694 - 699 III. Strick- und Wirkwarenerzeugung 699—704 IV. Flachs, Leinen, Hanf, Jute, Seilerwaren, Bindfaden . 704—710 V. Seidengarne u. Seidengewebe, auch Kunstseide .................710—712 VI. Stickereiwaren- u. Spitzenerzeugung 712—714 VII. Teppich-Industrie . . . . ^14 VIII. Diverse (Band- und Posamentenindustrie etc.) .... 715—719 IX. Hilfsindustrien (Färbereien, Appreturen, Bleichereien etc.) . 719—725 X. Kunstblumen und Schmuckfedernerzeuger ..................... 725—726 N. Bekleidungsindustrie. I.-Kleider, Wäsche usw. . 727—747 II. Hutindustrie (auch Halbfabrikate) ...................... 747 -750 0. Zucker-Industrie. I. Zuckerfabriken (Raffinerien und Rohzuckerfabriken) . . 751—758 II. Zuckerwarenfabriken (Kanditenfabriken etc.)............. 759—764 K. Kožní a obuvni průmyl. I. Výroba koží, jirchárny, kožišiny 617-621 II. Továrny koženého zboží, čepice a kožišnické zboží . . . 621—629 IH. Obuv a potřeby obuvnické 630—635 IV. Rukavice .... 635—636 L. Průmysl papírnický a grafický. I. Továrny na papír, lepenku, dřevovinu a celulo8u .... 637—639 II. Výroba papírového zboží 640-648 III. Knih- a kamenotiskárny, tiskárny novin, písmolijny . . . 648—671 IV. Knihařství, továrny obch. knih a pouzder 671 — 674 V. Dřevorytiny, klišé, štočky, atd. 674-675 M. Textilní průmysl. I. Přádelny a tkalcovny bavlny 677—694 II. Továrny na vlněné zboží 694 — 699 ni. Výroba pleteného a stávkového zboží 699 — 704 IV. Len, plátno, konopí, juta, prům. provaznický, nitě . . 704—710 V. Hedvábné příze a hedvábná tkaniva, též umělé hedvábí .710—712 VI. Výroba výšivek a krajkového zboží........................712-714 VII. Výroba koberců.................714 VIII. Různé (stuhové a ozdobné zboží atd.)........................715—719 IX. Pomocný pí úmysl (barvírny, úpravny, bělidla) . . . 719- 725 X. Umělé květiny a ozdobná péra 725—726 N. Oděvní průmysl. I. Šatstvo, prádlo atd. . . 727 — 747 II. Průmysl kloboučnický . 747—750 0. Cukerní průmysl. I. Cukrovary (rafinerie a surovárny) 751—758 II. Továrny na cukrovinky (kandity atd.)......................... 759-764
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!