Compass. Industrie und Handel 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei - Page 998

Book title
Compass. Industrie und Handel 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei
Book description
Informationen zu Industrie-, Handel- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens und der Slowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
998
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Index
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000359-9/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000359-998
Content
938 Inhaltsverzeichnis. SBeitl Otto, Piešťany 1018. Békey Filip, Nitra 1082. Bélehradek Josef, Bratislava 996. Beleuchtungs- und Wasserwerke der Stadt Bratislava, Bratislava 1019, 1022. Belica Brüder, Oslany 988. Bellus Samu, Slovenská Lupča 1049. Bencsics Alfred, Bratislava 1065. Bende Rudolf, Svätý Beuedik 1025, 1045. Benedikt Filip, Bratislava 1052. Beneš Karol, Bratislava 1052. Benko a spol., Ružomberok 1061. Beňovsky Bohumil, Bučany 1023. Benyáts Karl, Banská Bystrica 1068. Beránek František, Krompachy 964 Berg- und Hüttenwerke von Seite 980—984. Berg- und Hüttenwerksgesellschaft, Bindt 980, Dúbravica 981, Švabovce 982, Varin 963, Žakarovce 983. Berg- und Hüttenwerksunternehmungen Verband der, Bratislava 1096. Berger Bruno Ing. a spol., Lipt. Sv. Mikuláš 968. Berger Em., Levoča 975. Berger Indrich, Prešov 1016. Berger Jozef a Kornel Szüsz, Banská Bystrica 1035. Berger Julius, Trnava 999. Berghoffer Jan, Bratislava 1076. Berkovits A. Leopold, Michalovce 1054. Bernášek M. J., Banská Bystrica 1082. Bernáth Gebrüder, Gelnica 1051. Bernfeld Alexander, Nové Mesto n V. 1065. Berný Jozef, Ing., Bratislava 965. Berta & Kovács, Pieštany 968, Trenčín 970. Bestenreiner Ján,Bratislaval031. „Betonia“ Kunststein- u. Zernent-warenfabrik A.-G., Bratislava 971. „Betonlux" Ges. m. b. H. Ing-Frank et Co., Bratislava 979- Beznák Dr. & Comp., Bratislava 1013, 1017, Šastin 1018. Bežo G. A., Trnava 1061. Biederer Em-Ing., Bratislava 965. Biel Josef, Žilina 1058, 1061. ..Bielidlo“ Alexandra Samek & Co., Trnava 1067. Bilik Georg, Bánovce n. Bebr. 965. Bilik József, Topolčany 970. Bílka Jozef, Trnava 970. Binder Josef Hogh, Hornia Štubňa 1037. Bíreš Andreas & Sohn, Brezno 1006. Birkenbaum Adolf, Prešov 1081. Birnbaum Lázár & Sohn, Sečovce 1061, Trebišov 1061. Biss Rudolí, Šaštín 1076. Blagatinscheg Alex., Banská Bystrica 1062. Bláha Vojtech, Bratislava 1059. Blaho Alfonz, Turčiansky Sv. Martin 999. Blahové Bratia, Trenčianske Teplice 1054, 1055. Blasberg Dr. &Co., Komm.-Ges. Bratislava 1013, Likier 1016. Blaškovič Jozef, Nitra 997. Blaškovič Štefan, Nitra 992. Blau Sigmund, Bratislava 1052. Blau Wilhelm, Bratislava 1059. Blayer Bernát, Stará Ľubovňa 1061. Blayer M.& Sohn, Bardejov 1059. Bleiweis Ernestine, Bratislava 1054. Blöchl Walter Ing., Bratislava 1035. Blödy Samuel, Bratislava 1035. Blüh Gejza, Zvolen 1028. Blüh Viliam, Považská Bystrica 1026, 1016. Blüh & Braun, Žilina 1049,1016. Blum Izidor, Vrbové 1065. Blum Leopold, Bratislava 1020. Bocian Alojz, Nitra 968. Bock B. a spol., Nové Mesto n. V. 1016. Bock Emil, Zvolen 978. Bock Samuel, Bratislava 1035. Bodenlósz Josef & Söhne, Nižný Medzev 988. Bodner Emanuel, Bardejov 1005. Boell Fr., Bratislava 996. Bogyánsky Maximilián, Nitra 1021. „Bohemia“ keramische Werke A.-G., Bratislava 979. Böhm Karl, Bratislava 985. Böhm. Industrial-Bank, Bratislava 1084. Böhm. Union-Bank, Bratislava s. Union-Bank. Böhmisch-Mährische Bank, Bratislava 1084, Michalovce 1087, Nove Mesto n. V. 1087, Poprad 1088, Ružomberok 1088, Starý Smokovec 1089, Štrbské Pleso 1089, Tatranská Lomnica 1090. Žilina 1091, Zlaté Moravce 1091, Zvolen 1092. Bölim.-mähr. Gas- und Elektri-zitäts-A.-G., Nové Mesto nad Vahom 1030. Bolha Andrej, Hrnčiarske Za-lužany 978. Bondy Julius, Holič 1011. Bornemisza & Co., Sabinov 1039, 1045. Bořuta Josef, Bratislava 1047. Bosák Pavol, Trnava 1066. Bösinger Ziegelwerke A.-G., Pe-zinok 962. Boško Pavel, Nové Mesto n. Váh. 1048. Boskovic Leopold Ignác, Žilina 998. Bothgál Vojtech, Žilina_993. Brablik Alois, Banská Štiavnica 1076. Branberger Karol, Ing. & Co., Trenč. Teplice 970. Brand Jonáš, Michalovce 1048. Brandstein Emil, Banská Bystrica 1035. Branntweinbrennereien s. Seite 1005—1010. Bratislava, Beleuchtungs- u. Wasser - Werke, Bratislava 1019. Bratislava, InternationaleDnuau-Messe 1095. Bratislava, Städt. Elektr.-Werk 1029. Bratislavaer AUgemeine Bank A.-G., Bratislava 1084, Trnava 1090. — erste Eisfabrik A.-G., Bratislava 1022. — — Sparbank A.-G., Bratislava 1084, Malacky 1086. — Essigfabrik A.-G. Bratislava 1005. — Genossenschafts-Likörfabrik, Bratislava 1005. — „Gupa“ A.-G., Bratislava 979. — Handelskammer 1095. — Kohlen Ges. m. b. H., Bratislava 983. — Lagerhaus, Handels und Industrie A.-G., 1079. — Mühlen A.-G.,Bratislava 1023. — Ziegelwerke, Bratislava 961. — Zwirnfabrik A.-G., Bratislava 1063, 1064. Bratislavká účast. spol. pre výrobu rastlín, olejov, Bratislava 1028. Bratislavvký parketový a drevársky priem. úô. spol., Bratislava 1047. Bratmann Julius, Žilina 1067. Brauerei und Malzfabrik-A.-G., Velká Bytča 1001. Brauereien s. Seite 1001—1002. Brauereienschutzverband in der Slovakei r. G. m. b. H., Bratislava 1096. Braun Alfred, Topolčany 1033. Braun Alojz, Banská Bystrica 985, 1022. Braun Eužen, Trnava 1040. Braun Ladislav, Brezno n. H. 994. Braun Ladislav, Žilina 1062. Braun Philipp, Levoča 1060. Brázda Václav, Banská Bystrica 990. Brennereien von Seite 1002—1004. Breder J., Trenčín 999. Bresel Alexander jun., Poprad 1018. Brestenský Anton & Co., Nemecké Pravno 962. Breštensky a spol., Dőlnie Zem-berovce 1023. Breuer Alexander, Mníšek n. H. 1007. Breuer Gebrüder^ Sered 1055. Bribram Artur, Žilina 999. Brichta Jakub, Trenčín 1009. Brichta M. & Co., Nové Mesto nad Váhom 1018. Brichta Max, Beluša 961. Brichta a spol., Žilina 1049. Briestensky J., Rájec nad Raj-čankou 1075. Bródy M., Hlohovec 1054. Brück Alexander, Bratislava 1057. Brukner Franz, Bratislava 1035. „Bruna“ Robert Szenkovszky, Bratislava 1053. Brunisso Vittorio, Bratislava 964. Brunovský Bohumil, Casta 1023. Bublík Frant., Bratislava 1052. Bucek F., Bratislava 990. Buczányi L. Ing., BratislavalOSl. Buday Ján, Trenčín 1081.
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!