Compass. Industrie und Handel 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei - Page 25

Book title
Compass. Industrie und Handel 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei
Book description
Informationen zu Industrie-, Handel- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens und der Slowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
25
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000359-9/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000359-25
Content
17 II. Schafwollwarenfabriken 757 —762 III. Strick- und Wirkwarenerzeugung 763—767 IV. Flachs, Leinen, Hanf, Jute, Seilerwaren, Bindfaden . . 767—773 V. Seidengarne u. Seidengewebe, auch Kunstseide ................ 773—776 VI. Stickerei waren- u. Spitzenerzeugung 776—777 VII. Konfektion, Kleider-, Wäsche- und Miedererzeuger, Pfaidler 778—794 VIII. Teppich-Industrie . . . 794—795 IX. Hut-Industrie (auch Halbfabrikate) 796-798 X. Diverse (Band- und Posamentenindustrie etc.) .... 798—802 XI. Hilfsindustrien (Färbereien, Appreturen, Bleichereien etc.) . 802—807 XII. Handel mit Rohstoffen und Halbfabrikaten (Garne etc.) . 807—810 XIII. Handel mit Textilwaren (auch Manufaktur).............810—825 XIV. Kunstblumen und Schmuckfedernerzeuger ....................... 825—826 N. Zucker-Industrie. I. Zuckerfabriken (Raffinerien und Rohzuckerfabriken) . . 827—834 II. Zuckerwarenfabriken (Kanditenfabriken etc.)............. 834—840 0. Diverse Industrien. I. Bürsten, Pinsel, Besen und Borsten 841-842 II. Drechsler................ 842—845 III. Fächerindustrie .................— IV. Federn und Roßhaare . 845—847 V. Stärke................ 847—848 VI. Schirmindustrie . . 848—849 VII. Schwämmehandel................849 VIII. Spielwaren-Industrie . . 849— 850 IX. Tabak-Industrie ...............850 X. Film-Industrie .... 850—852 XI. Darmhändler....................853 XII. Diverse................ 853—862 P. Importeure und Exporteure 863—866 R. Spediteure und Lagerhäuser 867—877 S. Wirtschaftsprüfer, Treuhand- gesellschaften usw. . . 878—880 T. Informations- und Inkassobüros 881-882 U. Bankierbuch.................. 883—900 V. Ministerien............... 901—907 W. Handelskammern, Messe, Industrielle Organisation . 908—915 Nachtrag ........................916—920 II. Továrny na vlněné zboží 757—762 III. Výroba pleteného a stávkového zboží........................... 763—767 IV. Len, plátno, konopí, juta, prům. provaznický, nitě . . . 767—773 V. Hedvábné příze a hedvábná tkaniva, též umělé hedvábí .773—776 VI. Výroba výšivek a krajkového zboží........................... 776-777 VII. Průmysl konfekce, šatstva, prádla a výroba šněrovaček . . 778—794 VIII. Výroba koberců . . . 794—795 IX. Průmysl kloboučnický (také polo-výrobky)........................ 796—798 X. Různé (stuhové a ozdobné zboží atd.)........................... 798—802 XI. Pomocný průmysl (barvírny, úpravny, bělidla) . . . 802 — 807 XII. Obchod surovinami a polovýrobky (příze atd.).................. 807—810 XIII. Obchod textilními výrobky 810-825 XIV. Umělé květin)' a ozdobná péra 825—826 N. Cukerní průmysl. I. Cukrovary (rafinerie a surovárny) 827—834 II. Továrny na cukrovinky (kandity atd.) . 834—840 0. Různý průmysl. I. Kartáče, štětce, smetáky a štětiny 841—842 II. Soustružníci.......... 842—845 III. Výroba vějířů..................— IV. Péra ptačí a koňské žíně . 845—847 V. Škroby.................. 847-848 VI. Výroba deštníků . . . 848—849 VII. Obchod houbami................849 VIII. Průmysl hračkářský . . 849—850 IX. Tabák.........................850 X. Filmový průmysl . . . 850—852 XI. Obchodníci střevy.............853 XII. Různé.................... 853—862 P. Dovoz a vývoz ! . . . . 863—866 R. Zasilatelé a skladiště zboží . 867—877 S. Zkušebně orgány hospodářské, důvěrnické společnosti a t. d. . . .878—880 T. Informační a inkasní kanceláře . 881—882 U. Banky a bankovní domy . 883—900 V. Ministerstva.............. 901—907 W. Obchodní komory, veletrh, průmyslová organisace 908—915 Dodatek..........................916—920 2 n
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!