Compass. Industrie und Handel 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei - Page 23

Book title
Compass. Industrie und Handel 1941: Böhmen und Mähren, Slowakei
Book description
Informationen zu Industrie-, Handel- und Export-Unternehmen Böhmen und Mährens und der Slowakei nach 16 Hauptbranchen unterteilt sowie orts- und namensalphabetisch geordnet.
Consecutive pagination
23
Original pagination
k.A.
Advertising page
no
Category
Table of contents
URN
urn:nbn:at:at-compass:zedhia-cpa_000359-9/fragment/virtuelleURNseite=cpa_000359-23
Content
15 G. Lebensmittel-Industrie. I. Mühlen-, Reisschälereien und Roll-gerste....................... 549—565 II. Teigwarenfabriken, Brotfabriken 565-567 III. Wurst- und Selchwarenfabriken 567—570 IV. Konservenfabriken . . 570—576 Y. Kaffeeröstereien .... 576—577 VI. Kaffeemittel und -Surrogate 578—580 VII. Milchindustrie, Käsereien 580-584 VIII. Speiseöle, Kokosfett u. Margarine-, erzeugung ...... 584—586 H. Elektrizität und Elektrotechnik. Elektrische Zentralen . 587—595 Elektrotechn. Bedarfsartikel, Rundfunk, Elektrotechniker 595—624 J. Holz-Industrie. - I. Holz- und Forst-Industrie, Holz-und Waldexploitation . 625—630 II. Sägewerke.............. 630 — 646 III. Holzw.-, Bastw.-, Korbw.-, Möbel-Erzeugung u. -Handel . 646 — 669 IV. Korke und Korkwaren-Industrie 669-670 K. Leder- und Schuhindustrie. I. Lederfabriken, Gerbereien, Felle 671-675 II. Lederwarenfabriken, Kappen und Kürschnerwaren .... 675—682 III. Handelm.Leder, Lederwaren, Gerbstoffen, Häuten etc. . . 682—688 IV. Schuhe u. Sch uh waren . 689—693 V. Handschuhe................. 693—694 L. Papier- und Druck-Industrie. I. Papier-, Pappen-, Holzstoff- und Zellulosefabriken . . . 695—698 II. Papier waren erzeugung . 698—705 III. Papier- und Papierwarenhändler 705—713 IV. Buch-,Stein-u.Zeitungsdruckereien, Schriftgießereien . . . 713—735 V. Buchbinder, Geschäftsbücherfabriken und Etuimacher . 735—738 VI. Holzschnitte, Klischees, Druckplatten etc. ...... 738—739 VII. Kunsthandlungen (Ölgemälde, Ölfarbendrucke, Aquarelle etc.) 739—740 M. Textil-Industrie. I. Baumwollspinnereien und Baum-wollwarenfabriken . . . 741—757 G. Potravinářský průmysl. I. Mlýny, rýžárny a výroba krup 549-565 II. Výroba těstovin, pekárny 565-567 III. Továrny na uzenářské zboží 567—570 IV. Továrny na konservy . 570—576 V. Pražírny kávy .... 576 — 577 VI. Kávové prostředky a náhražky 578-580 VII. Průmysl mléěný, sýrárny 580-584 VIII. Jedlé oleje, kokosové tuky a výroba margarinu....................... 584—586 H. Elektřina a elektrotechnika. Elektrické centrály . . 587—595 Elektrotechnické potřeby, rozhlas, elektrotechnické závody 595—624 J. Dřevo-průmysl. I. Dřevo- a lesní průmysl, zužitkování dřeva a lesů . . . 625—630 H. Pily ...................... 630—646 III. Výroba a obchod dřev.-, lýkov.- a košík. zbož. a nábytkem . 646—669 IV. Kork a průmysl korkového zboží 669—670 K. Kožní a obuvní průmyl. I. Výroba koží, jirchárny, kožišiny 671-675 II. Továrny koženého zboží, čepice a kožišnické zboží . . . 675—682 IH. Obchod kůžemi, kož. zbožím, ko-želuž. potřebami atd. . 682—688 IV. Obuv a potřeby obuvnické 689—693 V. Rukavice............... 693—694 L. Průmysl papírnický a grafický. I. Továrny na papír, lepenku, dřevovinu a celulosu .... 695—698. n. Výroba papírového zboží 698—705 III. Obchod papírem a papírovým zbožím .................... 705—713, IV. Knih- a kamenotiskámy, tiskárny novin, písmolijny . . . 713—735 V. Knihařství, továrny obch. knih a pouzder.................. 735—738 VI. Dřevorytiny, klišé, štočky, atd. 738-739 VIL Obchod uměl. výrobky (olejomalby, olejotisky, akvarely atd.) 739—740 M. Textilní průmysl. I. Přádelny a tkalcovny bavlny 741-757
 
Feedback

Feedback

Please tell us your opinion!